Pyöräilyhanke kestää vuoteen 2029 saakka, ja sen aikana Vaasaan on tarkoitus toteuttaa 50 kilometrin kävelyn ja pyöräilyn laatukäytäväverkosto sekä muita pyöräteitä oheispalveluineen. Pyöräilyhankkeen suuruusluokka on kokonaisuudessaan noin 30–50 miljoonaa euroa.

Vaasan kaupungin tavoite on olla hiilineutraali 2020-luvun loppuun mennessä. Liikenne on jo nyt suuri päästölähde, ja sen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään muun muassa pyöräilyn ja kävelyn lisäämisellä.

Hankkeessa tulemme innovatiivisesti kehittämään pyöräilyn edellytyksiä niin teknisten ratkaisuiden kuin pyöräilyyn liittyvien palveluidenkin osalta.

Pasi Pekkala, Sitowise

– Tavoitteena on saada mahdollisimman moni kaupunkilainen pyöräilemään. Lihasvoimin liikkumisella on merkittäviä vaikutuksia myös aluetalouteen jäävän rahasumman kasvattamisessa sekä liikkumattomuudesta johtuvien kustannusten vähentämisessä, projekti-insinööri Samuli Huusko kertoo.

– Hanke muodostaa erittäin mielenkiintoisen kokonaisuuden sen sisältäessä pyöräilyn kehittämisen kokonaisvaltaisesti niin markkinoinnin, suunnittelun, rakentamisen kuin kunnossapidon näkökulmasta. Suunnittelemalla laadukkaita ja innovatiivisia ratkaisuja voimme luoda erittäin hyvät ympärivuotiset olosuhteet pyöräilylle ja mahdollistaa pyöräilyn suosion kasvattamisen. Hankkeessa tulemme innovatiivisesti kehittämään pyöräilyn edellytyksiä niin teknisten ratkaisuiden kuin pyöräilyyn liittyvien palveluidenkin osalta, toteaa hankkeen suunnittelusta vastaava Sitowisen osastopäällikkö Pasi Pekkala.

Vaasa on ihanteellinen pyöräilykaupunki, koska yli 81 prosenttia asukkaista asuu alle 5 kilometrin päästä torista parhaiden pyöräilyetäisyyksien sisällä.

Samuli Huusko, Vaasan kaupunki

Hankkeen aikana Vaasaan rakennetaan noin 50 kilometriä korkealuokkaisia kävely- ja pyöräilybaanoja, jotka yhdistävät eri kaupunginosat keskustaan.

– Vaasa on ihanteellinen pyöräilykaupunki, koska yli 81 prosenttia asukkaista asuu alle 5 kilometrin päästä torista parhaiden pyöräilyetäisyyksien sisällä. Keskustan ja eri kaupunginosien väliset baanat helpottavat liikkumista eri puolille Vaasaa, kuten Vaskiluotoon, Palosaareen, Gerbyhyn, Vetokannakselle, Metsäkallioon, Teeriniemelle, Ristinummelle, Vanhaan Vaasaan ja Suvilahteen, Huusko kuvailee.

Vaasan suunniteltu baanaverkosto.
Pohjakartta Vaasaan suunnitelluista kävely- ja pyöräilybaanoista. Kuva: Vaasan kaupunki

Pyöräilyallianssi vastaa toteutuksesta

Kaupunkiympäristölautakunta valitsi pyöräilyhankkeen toteuttajaksi Pyörällä päästään -allianssiryhmittymän, johon kuuluvat GRK Suomi Oy ja Sitowise Oyj.  Allianssi vastaa kaikesta pyöräilyn kehittämiseen liittyvistä tehtävistä, eli suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta, markkinoinnista ja kehittämisestä.

– Sitowise on ylpeä päästessään yhdessä GRK:n ja Vaasan kaupungin kanssa kehittämään kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita tällä innovatiivisuutta ja tuloksellista yhteistyötä synnyttävällä uudella toteutustavalla. Allianssimaisesta toteutusmallista on meillä Sitowisessä hyviä kokemuksia mm. kaupunkiympäristön raideliikenteen kehittämishankkeissa. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on tärkeä osa meidän infrasuunnitteluyksikön tehtäväkenttää ja on hyvin innostavaa lähteä toteuttamaan tätä tehtävää nyt alkumetreiltä lähtien yhteistyössä rakentajan, kaupungin tilaajaorganisaation ja kaupunkilaisten kanssa kehittäen, allianssin johtoryhmään kuuluva Sitowisen aluejohtaja Kari Kuvaja kiteyttää suunnittelijaosapuolen ajatuksia.

Hankkeeseen kuuluu olennaisena osana pyöräteiden kunnossapito, jotta ne ovat myös syksyn ja talven aikana helppoja ja turvallisia ajaa.

Pasi Samppala, GRK

Hanke on jaettu osavaiheisiin vuosille 2023–2029. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokakesäisen rakennusvaiheen jälkeen suunnitellaan ja kehitetään seuraavat pyöräilyetapit.  Hankkeessa työskentelee GRK:n ja Sitowisen henkilöstöä ja lisäksi toteuttamiskumppaneiksi haetaan pohjalaisia yrittäjiä.

– Allianssimallissa hankintapäätöstä seuraavat ensimmäisen vuoden kehitys- ja toteutusvaihe sekä koko sopimusta koskeva ylläpitovaihe. Kehitysvaihe alkaa tammikuussa 2023 ja varsinaiset rakennustyöt alkavat Vaasan keskustassa kesällä 2023, Huusko sanoo.

Projektiryhmä on hakenut parhaita oppeja muista pyöräilykaupungeista. Jotta vaasalaiset saadaan siirtymään polkupyörän selkään myös talvisin, tulee baanojen lisäksi kehittää myös muita oheispalveluja.

– Hankkeeseen kuuluu olennaisena osana pyöräteiden kunnossapito, jotta ne ovat myös syksyn ja talven aikana helppoja ja turvallisia ajaa. Pääpyörätiet laitetaan kunnossapidon superluokkaan, eli niitä pystyy jatkossa käyttämään hymyissä suin kelistä riippumatta. Hankkeessa suunnitellaan myös muita oheispalveluita, kuten pyöräpysäköintiä, projektipäällikkö Pasi Samppala GRK:lta sanoo.

Hankkeen kokonaiskustannus määräytyy vuosittaisten kehitysvaiheiden aikana ja tavoiteltu suuruusluokka on noin 30–50 miljoonaa euroa. Mustasaaren kunta ja ELY-keskus ovat allianssissa mukana optioina, eli allianssi voi toteuttaa myös muiden tilaajien omia tai tilaajien yhteisiä pyöräilyhankkeita Vaasan seudulla.

Sami Pulkkisen kuva pyöräilystä Vaasassa.
Kuva: Sami Pulkkinen / Vaasan kaupunki

Pyöräteistä hiilinieluja

Pyöräilyhankkeen tavoitteena on Vaasan hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, joten myös toteutuksessa kiinnitetään huomiota työmaan ja rakennusmateriaalien päästöihin.

Pääsemme kollegoideni kanssa soveltamaan korkealaatuisen pyöräilyinfran suunnitteluosaamistamme sekä liikkumisen ohjauksen kokemustamme pyöräilyn edistämiseksi.

Maiju Lintusaari, Sitowise

Rakennusalalla oman toiminnan hiilijalanjäljen suuruuteen vaikuttaa ennen kaikkea työmaakaluston ja ajoneuvojen polttoainepäästöt. Tämän vuoksi GRK käyttää Vaasassa 95 % uusiutuvia polttoaineita päästöjen vähentämiseksi. 

GRK:n tuottama biohiili edesauttaa pyöräilyhankkeen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Biohiili on materiaali, joka toimii hiilinieluna ja hillitsee ilmaston lämpenemistä. Yksi tonni biohiiltä sitoo noin 3–5 tonnia hiilidioksidia. Pyöräilyhankkeessa sitä käytetään kasvualustoina infraprojektin viheralueilla. Biohiiltä voi käyttää myös hulevesien käsittelyyn tai vuoto- ja valumavesien puhdistukseen.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja hiilijalanjäljen jatkuva pienentäminen ovat jo osa Sitowisen vastuullisuustyötä.

On hienoa osallistua Suomen kiinnostavimpaan kestävän liikenteen kehittämisen hankkeeseen. Pääsemme kollegoideni kanssa soveltamaan korkealaatuisen pyöräilyinfran suunnitteluosaamistamme sekä liikkumisen ohjauksen kokemustamme pyöräilyn edistämiseksi. Odotan innolla yhteistyötä allianssiosapuolten, kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien kanssa tulevien vuosien aikana, hankkeen pyöräilykoordinaattorina toimiva Sitowisen ryhmäpäällikkö Maiju Lintusaari iloitsee.

Kuva: Katja Lösönen / Vaasan kaupunki