Kruunusillat-hankkeessa rakennetaan raitiotieyhteys Laajasalosta Helsingin keskustaan. Hanke toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä.

Kruunusillat-allianssin vastuulla ovat muun muassa Nihdin ja Hakaniemen välinen Merihaansilta sekä Hakaniemen rakennus- ja kunnallistekniset työt sekä uusi Hakaniemensilta.

Kruunusillat-hankkeen johtajan Ville Alajoen mukaan allianssi on urakkamuotona perusteltu kohteissa, joissa kaikkia reunaehtoja ei ole mahdollista tunnistaa etukäteen ja riskien vaikutukset ovat vaikeasti arvioitavissa.

Sitowisen osastopäällikkö Pasi Pekkala sanoo, että allianssimalli mahdollistaa joustavan suunnittelun yhteistyössä tilaajan kanssa. Sitowisellä on keskeinen rooli Kruunusillat-allianssissa.

– Allianssin työ on liikkuvaan maaliin tähtäämistä. Työt on suunniteltava niin, että ne voidaan toteuttaa vaiheittain, Pasi luonnehtii.

Sitowise johtaa allianssin suunnittelutuotantoa, ja silta- ja kunnallistekniseen suunnitteluun osallistuu kattava joukko Sitowisen asiantuntijoita.

– Tämä on vaativa harjoitus allianssin kaikille jäsenille. Vanhaa puretaan ja uutta rakennetaan kaupungin ydinkeskustassa, missä ihmisiä liikkuu 24/7. Lisäksi katujen alla on vanhaa kunnallistekniikkaa, mikä voi aiheuttaa yllätyksiä projektin aikana, Pasi kertoo.

Kruunusillat-allianssin muodostavat Helsingin kaupunki, YIT Suomi Oy, NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Infra & Rail Oy ja Sitowise Oy.

Hankkeen toinen osa toteutetaan puolestaan kokonaisurakkana, johon kuuluvat Kruunuvuorensillan ja Finkensillan rakentaminen sekä Korkeasaaren esirakentaminen.

Uusi silta rakennetaan vanhan viereen

Uuden Hakaniemensillan rakentaminen käynnistyy Helsingissä helmikuussa 2022. Alkuperäinen vuonna 1961 valmistunut silta on huonokuntoinen, ja se puretaan pois uuden sillan valmistuttua.

Uudesta sillasta tulee vanhaa esteettisesti miellyttävämpi ja se vapauttaa tilaa jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Ville Ajajoki, Kruunusillat-hankkeen johtaja

Vanhan sillan viereen valmistuvan uuden Hakaniemensillan suunnittelusta vastaa Sitowise. Uusi Hakaniemensilta vaatii suunnittelijoilta paljon, sillä silta on rakenteeltaan melko poikkeuksellinen. Siltaan ei tule merestä nousevia tukipilareita eikä yläpuolista tuentaa. Tavallisesti vastaavan pituisissa silloissa käytetään vinoköysi- tai riippurakennetta.

Havainnekuva uudesta Hakaniemensillasta, joka on osa Kruunusiltojen kokonaisuutta.
Havainnekuva uudesta Hakaniemensillasta. Kuva: Sitowise.

Uusi Hakaniemensilta haluttiin pitää matalarakenteisena kaupunkikuvallisista syistä. Sillan pituus on 230 metriä. Sillasta tulee teräsrunkoinen, ja se on suunniteltu kevytrakenteiseksi.

– Uudesta sillasta tulee vanhaa matalampi ja esteettisesti miellyttävämpi. Ramppien purkaminen vapauttaa tilaa jalankulkijoille ja pyöräilijöille ja toisaalta uudisrakentamiselle, sanoo Ville.

Siltatyö edellyttää muun muassa väliaikaisia liikennejärjestelyjä ja meritäyttöä Hakaniemenrantaan. Uusi silta rakennetaan Hakaniemen puoleisen tukirakenteen varaan nykyisen meren päälle. Suunnittelua tehdään rinta rinnan tuotannon kanssa.

– Normaalisti katurakentamisessa suunnittelu tehdään ensin ja kilpailutetaan urakka valmiilla suunnitelmilla. Tässä suunnittelu etenee samaan tahtiin rakentamisen kanssa. Etuna on, että hankkeen läpimenoaika lyhenee eikä synny tyhjäkäyntiä, Ville kertoo.

Toteutustapa asettaa paineita projektin johtamiselle. Koronapandemia tuo työhön yhden haasteen lisää, kun mukana on iso joukko toimijoita ja yhteydenpito on pitkälti etäyhteyksien varassa.

– Lähtökohtana oli, että suunnittelijat tekevät töitä samoissa tiloissa, mutta suunnitelmaa oli pakko muuttaa. Luottamussuhde on pitänyt rakentaa toimijoiden välille ilman välitöntä yhteyttä, Alajoki kertoo.

Vastuullisuus edellyttää valintojen perustelemista

Kruunusillat edistää kestävien kulkumuotojen osuutta Helsingin kaupungin liikenteestä. Vastuullisuus korostuu myös Kruunusillat-allianssin työssä. Se edellyttää, että suunnittelussa arvioidaan valintojen taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset.

Kaivamaton kuutio on paras kuutio. Kaikki lähtee hyvästä suunnittelusta ja kaivuumassojenkin kierrätys huomioidaan alusta asti.

Pasi Pekkala, Sitowise

Hankkeessa suositaan mahdollisuuksien mukaan vähäpäästöisiä ratkaisuja. Esimerkiksi työkoneiden käyttövoimana voidaan käyttää biodieseliä ja rakentamisessa vähähiilistä vihreää betonia.

– Kaivamaton kuutio on paras kuutio. Kaikki lähtee hyvästä suunnittelusta. Esimerkiksi kaivuumassojen kierrätys huomioidaan suunnittelussa alusta asti, Pasi kertoo.

Hakaniemensillan rakentaminen on kokonaisuudessaan vuosien urakka. Uusi silta avataan liikenteelle aikaisintaan vuoden 2024 loppupuolella, minkä jälkeen aloitetaan vanhan sillan purkaminen.

Tutustu palveluihimme!

Siltasuunnittelu

Siltasuunnittelumme seisoo jykevän osaamisen päällä. Asiakkaamme hyötyvät siitä kokonaistaloudellisesti järkevänä ja toimivana siltana.