Rakennusterveysasiantuntija Sami Nyström korostaa rakennuksen kunnon selvittämisessä osaavan ja pätevöityneen asiantuntijan tärkeyttä. Hän varmistaa, että tiloissa on hyvä olla. 

Sitowisen rakennusterveysasiantuntijat ja kuntotutkijat tuottavat korjaus- ja uudisrakentamisen suunnitteluun tutkittua tietoa. – Kun palvelujamme hyödynnetään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa esimerkiksi jo ennen hankesuunnittelua, suunnitteluratkaisut perustuvat ajantasaiseen ja luotettavaan tietoon, Sami Nyström toteaa. 

Raha on yksi päätöksentekoa ohjaavista tekijöistä, mutta eri vaihtoehtoja voidaan arvioida muiltakin kanteilta käyttäjien terveydestä tinkimättä. – Pyrimme edistämään mahdollisuuksien mukaan korjaavaa ja säilyttävää rakentamistapaa, jolloin rakennuskannan elinkaari on mahdollisimman pitkä ja kestävä. Myös kiertotalous näkyy hankkeissa yhä selvemmin. Jos rakennusta joudutaan purkamaan, selvitämme esimerkiksi betonin uusiokäyttömahdollisuudet. 

Edistämme terveellistä, turvallista ja säilyttävää rakentamistapaa. Silloin rakennuskannan elinkaari on mahdollisimman pitkä ja kestävä. 

Sami Nyström, Sitowise

Samin mielestä vastuullisuus on rakennus- ja asumisterveyteen liittyvissä projekteissa usein asiakkaan kuuntelua ja oikeiden ratkaisujen etsimistä. – Pohdimme tarkkaan, minkälaisella laajuudella tutkimukset on toteutettava, että pystymme vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. Vältämme aina yli- ja alitutkimista. Kun korjaustoimenpiteet tehdään oikeaan aikaan ja oikeassa laajuudessa, rakennuksia ei korjata turhaan. 

Uusi mittausteknologia tehostaa olosuhdeseurantaa 

Langattoman mittausteknologian kehitys on tehostanut sisäilmatutkimusten toteutusta ja olosuhdeseurantaa. Modernit mittauslaitteet herättävät yhtä vähän huomiota kuin pistorasiat. – Langattoman tiedonsiirron ansiosta asiakkaan ei tarvitse odottaa, että seurantajakso on ohi ja mittaustieto meidän käytössämme. Tietoa siirretään rakennuksen seurantalaitteista meille koko ajan pilvipalveluilla. 

Sisäolosuhteita halutaan seurata aikaisempaa säännönmukaisemmin ja pidempiä aikoja kerrallaan. – Saatamme esimerkiksi seurata koulukohteen sisäolosuhteita parinkin vuoden ajan, jolloin voimme ohjata asiakasta kiinnittämään huomioita oikeisiin asioihin jo mittausjakson aikana. 

Olosuhdeseurannan lisäksi rakennusten kunnon säännöllinen selvittäminen kiinnostaa entistä enemmän kiinteistöjen ylläpitäjiä ja käyttäjiä. – Esimerkiksi Senaatti-kiinteistöille olemme toteuttaneet heidän toimintamalliaan, jossa kiinteistöt ”katsastetaan” ja tarkastetaan vuosittain. Pyrimme jalkauttamaan samaa ideologiaa myös muihin asiakkuuksiimme, sillä rakennukset vaativat oikein toimiakseen jatkuvaa ja säännöllistä seurantaa siinä missä autotkin. 

Pätevällä asiantuntijalla on myös psykologista silmää 

Sitowisen kaikki rakennusterveysasiantuntijat ovat korkeasti koulutettuja. Suurimmalla osalla on vähintään rakennustekniikan insinöörin pohjakoulutus ja lisäksi rakennusterveysasiantuntijan pätevyys. – Pystymme luomaan kokonaisnäkemyksen siitä, mitä haitallista rakennuksessa on, miten se vaikuttaa ihmisten terveyteen ja mitä asialle kannattaa tehdä. 

Tutkimukseen perustuvalla faktatiedolla varmistetaan, että ihmisten on turvallista ja terveellistä olla tiloissa. Sisäilman laatu on kuitenkin niin herkkä, monialainen ja vakava asia, että sen käsittely vaatii myös psykologista silmää. – Kun puhumme kouluissa ja päiväkodeissa huolestuneiden vanhempien kanssa, meidän on osattava kertoa mikrobeista ja VOC-päästöistä oikeilla termeillä, mutta kaikille ymmärrettävällä tavalla. Esiintymiskyky ja kaikkien osapuolten ymmärtäminen on äärimmäisen tärkeä ominaisuus rakennusterveysasiantuntijalle, Sami toteaa. 

Sami hyödyntää työssään aikaisempaa kokemustaan urakointimaailmasta. – Työskentelin ennen Sitowiseä sisäilma- ja kosteusvauriokohteiden korjaushankkeissa, mikä auttaa nyt kohteiden tutkijana asettumaan eri osapuolten saappaisiin ja ymmärtämään kokonaisuutta paremmin myös tulevien korjaustoimenpiteiden kannalta. 

Minulla on kokemusta myös sisäilma- ja kosteusvauriokohteiden korjaushankkeista. Aikaisempi osaaminen auttaa nyt näiden kohteiden tutkijana ymmärtämään kokonaisuutta paremmin.

Sami Nyström, Sitowise

Käsiteltävien kohteiden ja asioiden kirjo onkin laaja, ja sisäilmatutkimusten kohteet vaihtelevat kouluista sairaaloihin ja asunnoista tehtaisiin. Lisäksi tehdas- ja rakennustyöntekijöiden työterveyttä ja -turvallisuutta parannetaan työhygieniapalveluilla. – Työnantajat ovat tänä päivänä yhtä lailla kiinnostuneita toimisto- ja tehdastyöläisten työhyvinvoinnista ja terveydestä, mikä on äärimmäisen hienoa ja vastuullista toimintaa. 

Kuva
Tulevaisuus työpöydälläni -jutuissa sitowiseläiset kertovat, miten he voivat omassa työssään tehdä tulevaisuudesta vastuullisemman.

Lue lisää Tulevaisuus työpöydälläni -juttuja!

Sitowiseläisten tapa tehdä työtään on vastuullinen ja älykäs. Se on reseptimme kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi, ja ainekset sekoitellaan sitowiseläisten työpöydillä. Olemmehan me The Smart City Company.

Tutustu palveluihimme!