Tampereen Tammelassa talojen energiatehokkuus selvitettiin ennennäkemättömällä tavalla. Tekoälyn lisäksi käytettiin kaupungin avoimia tietokantoja.

Vanhojen kerrostalojen energiaremonteilla voidaan vähentää tehokkaasti päästöjä ja säästää asukkaiden kustannuksia. Taloyhtiöiltä puuttuu kuitenkin tietoa juuri omassa talossa järkevimmin toteutettavista keinoista.

Tampereen Tammelassa tätä tietoaukkoa paikkaa kaupunginosan rakennuksista tehty analyysi, jossa selvitettiin niiden energiansäästöpotentiaali. Selvityksen teki rakennetun ympäristön suunnitteluun erikoistunut Sitowise kaupungin toimeksiannosta.

Yhtä kattavaa ja perusteellista selvitystä kokonaisen kaupunginosan rakennusten energiatehokkuudesta ei ole aiemmin tehty Suomessa.

Nicholas Stewart, Sitowise

Tietoa kirjallisuudesta ja avoimista tietokannoista

Hankkeen aluksi Sitowisen asiantuntijat keräsivät rakennusalan kirjallisuudesta ja tutkimuksista toimenpiteet, joilla vanhojen asuinrakennusten energiatehokkuutta voidaan parhaiten parantaa Suomen ilmasto-oloissa.

Sen jälkeen lähdettiin selvittämään Tammelan rakennuskannan nykytila kaupungin kiinteistötietojärjestelmistä. Rakennuslupien ja muiden kaupungin avointen tietokantojen läpikäynnissä hyödynnettiin työtä nopeuttavaa uutta teknologiaa.

Automaattisen tekstintunnistuksen, tekoälyn ja algoritmien avulla suuresta tietomäärästä seulottiin nopeasti halutut tiedot rakennuksista.

Nykyaikaisten laskentamenetelmien avulla kaikki kerätty tieto yhdistettiin. Lopputuloksena oli analyysi, joka sisältää asiantuntijasuositukset eri aikakausina tehtyihin asuinrakennuksiin parhaiten sopivista energiatoimista.

Energiaremontit taloudellisesti kannattaviksi

Sitowisen vanhempi ympäristöasiantuntija Eero Puurunen sanoo, että Tammelan rakennuskannan kartoitus oli erityisen kiinnostava myös siksi, että siinä voitiin hyödyntää Sitowisen laaja-alaista osaamista ja uusinta teknologiaa.

-Hankkeessa yhdistyivät vahvuutemme muun muassa energia-asioissa, korjausrakentamisessa ja data-analyysissä., sanoo Puunen.Energiaremontit ovat taloyhtiöille taloudellisesti kannattavia sijoituksia, jos ne suunnitellaan huolella ja kustannustehokkaimmat keinot valitaan tapauskohtaisesti.

- Energiatehokkuutta parantavat toimet on usein järkevää yhdistää muihin taloyhtiössä tehtäviin remontteihin. Näin remontit pystytään toteuttamaan myös vanhojen rakennusten arvoa kunnioittaen, Puurunen huomauttaa.

Aurinkopaneelit hyvä vaihtoehto

Vanhoissa kerrostaloissa energiaa voidaan säästää tehokkaasti esimerkiksi lisäeristämisellä ja ottamalla lämpö talteen ilmanvaihdon poistoilmasta. Lämpöpumpun avulla aiemmin harakoille mennyt energia siirretään rakennuksen lämmitysjärjestelmään.

Puurusen mukaan Tammelassa nousi vahvasti esille myös uusiutuvien energiamuotojen potentiaali. Täysin päästötöntä sähköä tuottavat aurinkopaneelit sopivat monen kerrostalon katolle. Myös maalämmön hyödyntämistä kannattaa selvittää.

- Analyysin tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä kiinteistöjen välillä. Taloyhtiöt voivat tehdä energia-asioissa yhteishankintoja ja säästää näin kustannuksia, Kertoo Puurunen.

Kaupunki hyödyntää tietoa muilla alueilla

Tampereen kaupungin projektipäällikkö Juho Rinta-Rahko kertoo, että kaupunki tarjoaa kuntalaisille maksutonta ja puolueetonta energianeuvontaa asumiseen ja rakentamiseen.

- Sitowisen tekemä analyysi Tammelasta on kiinnostavaa jatkumoa kaupungin ja taloyhtiöiden aikaisemmille yhteisille energiaan liittyville kehittämishankkeille, Rinta-Rahko sanoo.

Rinta-Rahkon mukaan Sitowisen innovatiivinen selvitys antaa kaupungille laajemminkin tietoa, millaisia energiaremontteja kannattaa suositella ja millaisiin taloyhtiöihin keskittää neuvontaa.

Rakennusten energiatehokkuuden kartoitus vauhdittaa myös täydennysrakentamista. Tammela on edelläkävijä kaupunkirakenteen tiivistämisessä, sanoo Tampereen Viiden tähden keskustan kehitysohjelman hankekehityspäällikkö, arkkitehti Minna Seppänen.

- Olemme tehneet yhteistyötä taloyhtiöiden kanssa usean vuoden ajan. Tammelassa on nyt useita asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä, jotka ovat kiitettävästi edenneet korjaus-, lisä- ja täydennysrakentamishankkeissaan, Seppänen kertoo.