Sitowisen The Smart City Morning Talks -tapahtuma järjestettiin torstaina 29.6.2023 SuomiAreena -viikon yhteydessä Porissa.

Aamukahveilla keskusteltiin monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden merkityksestä työelämässä. Kahvilan sohvilla keskustelemassa olivat Sitowisen toimitusjohtaja Heikki Haasmaa, ihmisoikeuskouluttaja Dakota Robin sekä Ihmisoikeusliiton puheenjohtaja Panu Mäenpää. Tilaisuuden juontajana toimi Sitowisen Milla Lötjönen.

- Tämä keskustelu oli meille tärkeä järjestää, sillä sen lisäksi, että on ollut upeaa huomata työelämän monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden keskustelun lisääntyneen, niin asia, joka puuttuu vielä, on kuinka kaupunkien monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus tulee muuttumaan, sanoo Haasmaa.

Monimuotoisuus, inklusiivisuus ja yhdenvertaisuus, eli DEI-työn pitää näkyä vahvasti meidän tekemisessämme.

Heikki Haasmaa, Sitowise

Sitowisen tahtotila on olla vastuullisin kumppani hyvinvoivan elinympäristön kehittämisessä. Monimuotoisten kaupunkien suunnittelu vaatii taustalle monimuotoisia ihmisiä.

- Se miltä kaupungit näyttävät vuonna 2030 ja sen jälkeen on asia, johon me pystymme työllämme merkittävästi vaikuttamaan.

Kaupungistuminen, digitalisaatio, ilmastonmuutos ja rakennusten sekä infrastruktuurin korjausvelka ovat asioita, jotka liittyvät vahvasti kaupunkeihin ja kaupunkien tulevaisuuteen.

- Uskomme vahvasti, että kun meillä on monista taustoista tulevia ihmisiä töissä, niin pystymme ratkomaan jopa kompleksisia ongelmia. Monimuotoisuus, inklusiivisuus ja yhdenvertaisuus, eli DEI-työn pitää näkyä vahvasti meidän tekemisessämme. Se on ennen kaikkea yksilön ja työyhteisön etu, että nämä tekijän näkyvät, Haasmaa painottaa.

Sitowisen Heikki Haasmaa ja Milla Lötjönen The Smart City Morning Talks tapahtumassa.
Sitowisen toimitusjohtaja Heikki Haasmaa puhui työelämän monimuotoisuudesta. Keskustelua juonsi Sitowisen Milla Lötjönen.

 

Matka muutoksen polulla on vasta alussa

- Työelämä ennen oli vahvasti sitä, että siellä ei oltu ihmisinä, vaan asiantuntijoina ja työntekijöinä. Monimuotoisuus ei ole asia, minkä keksimme eilen, vaan maailma on aina ollut monimuotoinen, Mäenpää toteaa.

Halua oppia ja ymmärtää on selkeästi enemmän kuin esimerkiksi kahdeksan vuotta sitten.

Dakota Robin, ihmisoikeuskouluttaja

Yritysjohdon asenteita DEI-työtä kohtaan on tutkittu maailmalla jonkin verran. Tahtotilaa muuttaa asioita löytyy, mutta ristiriitaa puheiden ja resurssien kanssa muuttaa puhe teoksi on vielä vajetta. Sitowise toimii monen eri alan rajapinnassa. DEI-teemat näkyvät eri tavalla arkisessa työssä.

- Suunnittelu- ja rakennusalalla olemme vielä matkan alussa. Uskon vahvasti ajattelun monimuotoisuuteen. Ne työyhteisöt, jotka ovat monimuotoisia ja joissa on inklusiivinen kulttuuri, niin heidän innovointikykynsä on 83 % parempi. Tässä on suora vastaus siihen, kuinka saamme tavoiteltua liiketoiminnallisia tavoitteita, Haasmaa sanoo.

- Työpaikalla, jossa ihminen tulee kuulluksi ja nähdyksi voi paremmin, sitoutuu työnantajaan ja toimii innovatiivisemmin, Mäenpää lisää.

Suomalaisen työelämän tilanne DEI-työn osalta on mennyt eteenpäin, mutta muihin Pohjoismaihin verrattuna olemme vielä alkutekijöissä.

- Haluan lähestyä asiaa kuitenkin positiivisen kautta. Halua oppia ja ymmärtää on selkeästi enemmän kuin esimerkiksi kahdeksan vuotta sitten, kun aloitin ihmisoikeuskouluttajana, Robin kertoo.

Panu Mäenpää ja Dakota Robin The Smart City Morning Talks tapahtumassa.
Ihmisoikeusliiton puheenjohtaja Panu Mäenpää ja ihmisoikeuskouluttaja Dakota Robin kertoivat omakohtaisia esimerkkejä työelämän monimuotoisuudesta.

 

”Johtajien pitää pystyä näyttämään esimerkkiä omilla teoillaan”

Sitowisen vastuullisuusohjelma ohjaa yrityksen toimintaa, herättää yrityksen sisäistä vastuullisuuskeskustelua sekä saa meidät huomioimaan enenevässä määrin kestävän kehityksen tuomat mahdollisuudet – ja myös vaatimukset. Sitowise haluaa osoittaa olevansa vahvasti sitoutunut henkilöstön hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden kehittämiseen, siksi se on nostettu myös yhdeksi vastuullisuusohjelman päätavoitteista.

Monimuotoisuus ei etene yhtiössä, jos ylin johto ei ole siihen sitoutunut.

Panu Mäenpää, Ihmisoikeusliiton puheenjohtaja

- Teemme päättäväisesti asioita DEI-työn eteen. Uskon vahvasti, että johtajien pitää pystyä näyttämään esimerkkiä omilla teoillaan. Roolimallilla on suuri merkitys, Haasmaa painottaa.

- Monimuotoisuus ei etene yhtiössä, jos ylin johto ei ole siihen sitoutunut. Koulutuksia tehdessä kysyn yrityksissä, koska viimeksi teidän toimitusjohtajanne on sanonut, että meidän yrityksemme edistää monimuotoisuutta eikä siedä syrjintää, ja monesti tässä tilanteessa tulee hyvin hiljaista. Kaikki eivät ole niin kuin Heikki, että puhuvat tästä asiasta, Mäenpää sanoo.

Katso tapahtuman tallenne!

Sallithan markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.