Tapio Puurusen ja Kimmo Anttalaisen Sitowise-ura juontaa juurensa vuoteen 2000, jolloin he käynnistivät yhdessä Ray Ottmanin kanssa Suomalaisen Insinööritoimiston tytäryhtiön Sito Konsultit Oy:n toiminnan. Tavoitteena oli kasvattaa ja laajentaa Suomalaisen Insinööritoimiston palvelutarjontaa, erityisenä pontimena  julkishallinnon päätös luopua suuresta osasta omaa suunnittelutoimintaansa.

Toiminta oli tuloksellista: n. 90 hengen yrityksestä on 20 vuodessa kasvanut se, mitä Sitowise on nyt: kansainvälinen rakennetun ympäristön moniosaaja, joka työllistää 1500 asiantuntijaa. Alkuvuosien työn juuret näkyvät yhä edelleen Sitowisen tekemisessä ja toimintatavoissa – esimerkiksi osaamisen kehittäminen ja henkilöstön töissä viihtyminen oli aina Puuruselle ja Anttalaiselle tärkeää.

Tapio Puurunen toimi Konsultointitoimialan johtajana vuosina 2000-2007, Sito Oy:n varatoimitusjohtajana 2007-2013 ja toimitusjohtajana 2013-2017. Kimmo Anttalainen toimi Sito Konsultit Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2000-2005 ja Sito Oy:n varatoimitusjohtajana 2005-2007 ja 2013-2017.

Molemmilla oli keskeinen rooli myös Sitowisen synnyssä ja he olivat kiinteästi mukana uuden yrityksen alkutaipaleella. Siirtymävaiheessa he toimivat integraation johtoryhmässä ja integraatiota toimeenpanevissa projekteissa vastaten esimerkiksi myynnistä (Anttalainen) ja yritysjärjestelyistä (Puurunen). 

Tapion ja Kimmon nyt jättäessä Sitowisen taakseen haluamme kiittää heitä siitä hienosta työstä, jonka he ovat yhtiön menestyksen eteen tehneet niin Sitowisen aikana kuin sitä edeltäneinä vuosina.