Aluekehityshankkeet koskevat laajoja alueita ja lukuisia sidosryhmiä. Meneillään on paljon: työmaat soljuvat vaiheesta toiseen omissa tahdeissaan, toisaalla suunnittelu etenee vasta asiantuntijoiden työpöydillä. Paljon tapahtuu monella saralla samalla, kun jokainen toiminto vaikuttaa toisiin. Yhteiseen tavoitteeseen tähdätään monialaisella osaamisella – ja tilannekuvapohjaisella hankehallinnalla.

Tilannekuvapohjainen hankehallinta mahdollistaa aluehankkeiden johtamisen älyllä. Silloin lopputulos on mahdollisimman sujuva ja resurssiviisas. 

Eeva Vahtera, Sitowise

Reaaliaikainen tilannekuva on jokaisen aluekehityshankkeen johtajan unelmatyökalu todelliseen kokonaisuuden johtamiseen ja tietopohjaiseen päätöksentekoon. Suunnitteluvaiheet, rakentamishankkeet, aikataulut, kustannukset, vastuutahot, tietoaineistot sekä kaikki suuret kokonaisuudet ja pienet nippelitiedot. Kaikki yhdessä näkymässä ja reaaliaikaisesti.

tilannekuvapohjainen hankehallinta on älykästä ja sujuvoittaa hankkeen kulkua.
Tilannekuvapohjainen hankehallinta tekee aluekehityshankkeiden johtamisesta älykästä ja resurssiviisasta.​​​​​

– Olemme kehittäneet tilannekuvapohjaisen työkalun juuri tähän tarpeeseen. Sen avulla aluehankkeita johdetaan älyllä ja lopputulos on mahdollisimman sujuva ja resurssiviisas, kertoo Sitowisen osastopäällikkö Eeva Vahtera.

– Vastuullisuus syntyy kokonaisuuden haltuunotosta, hän jatkaa.

Kun hankehallinta tehdään tilannekuvapohjaisesti, vältytään turhilta yllätyksiltä ja kokonaisuuden johtaminen on järjestelmällistä. Työkalu tukee rakentamista ja käyttöönottoa, toimijoiden yhteistyötä sekä hankkeesta viestimistä ja vuorovaikutusta hankkeen koko elinkaaren ajan. Mitä vaativampi hanke, sitä suurempi hyöty työkalusta saadaan.

Työkalun hyödyt korostuvat hankekoon kasvaessa. Vastuullisuus syntyy kokonaisuuden haltuunotosta.

Eeva Vahtera, Sitowise

– Tietoa kerätään keskitetysti digitaaliseen tilannekuvaan ja sen kautta välitetään tietoa oikea-aikaisesti ja oikeassa muodossa sitä tarvitseville. Viivästykset vähenevät, laatu paranee ja töiden yhteensovitus sujuvoituu, Eeva kertaa työkalun hyötyjä.

Image
ikoni dig in to

Mistä tilannekuvapohjainen hankehallinta koostuu?

  • Eri tekniikka-aloja koskevan tiedon kokoaminen, muokkaaminen, havainnollistaminen sekä oikea-aikainen viestintä
  • Hankkeen vaiheistaminen ja päätöksentekopolun määrittäminen, kriittiset päätöksentekopisteet
  • Hankkeen toimintamallin määrittely, ohjeistus ja valvonta, tiedonhallinta- ja kokouskäytännöt
  • Hankkeen vastuumatriisin laatiminen, tehtävien vastuuttaminen ja etenemisen seuraaminen
  • Hankkeen tilannekuvan ylläpitäminen
  • Hankkeen kustannusten ja aikataulun laatiminen ja hallinta

Sitowisen digitaaliset ratkaisut osana tilannekuvapohjaista hankehallintaa

Tietojärjestelmien voimin voidaan luoda rakennetun ympäristön hankkeita tukevia ohjelmistotuotteita.  Sitowisen tietojärjestelmistä AURA ja Louhi Hanke ovat tilannekuvapohjaisen hankehallinnan takana.

AURA on 3D-virtuaaliympäristö rakennetun ympäristön reaaliaikaiseen simulointiin ja vuorovaikutukseen. Se tuo elävän kaupungin liikkeet ja dynamiikan, kuten IoT-informaation, ihmiset, liikenteen ja valaistuksen mukaan helposti hahmotettavaksi kokonaisuudeksi.

–  AURAn hyödyntämiskohteita kaupunkikehityshankkeissa ovat älyliikenteen, talotekniikan sekä muun reaaliaikaisen informaation visualisointi ja simulointi, kuvailee Eeva.

aura-palvelu toimii tilannekuvapohjaisen tiedonhallinnan taustana
AURA visualisoi alueelle suunnitellut toiminnot helposti hahmotettavaksi kokonaisuudeksi.
Louhi Hanke on tilannekuvapohjainen hankehallinta -työkalun taustalla.
Louhi Hanke kokoaa paikkatiedon ja tarjoaa sen alueen toimijoille. Tiedonhallinta ja vuorovaikutus tehostuvat, kun kaikki toimijat tietävät kokonaisuuden.

Louhi Hanke sopii puolestaan paikkatiedolla johtamiseen, tilannekuvien luomiseen, tiedonhallintaan sekä vuorovaikutukseen. Se toimii tiedonjaon ja -hallinnan alustana suunnitteluvaiheesta rakentamiseen ja ylläpitoon aluekehitys- ja infrahankkeissa. Palvelussa hankkeen eri toimijat voivat tarkastella hankekohtaisia aineistoja muiden toimijoiden paikkatietoaineistojen rinnalla.

– Nämä kaksi tuotetta yhdistämällä olemme luoneet ainutlaatuisen työkalun suurten aluekehityshankkeiden hankehallintaan. Se on vastaus riskienhallintaan, toimintojen yhteensovittamiseen sekä alueen toimijoiden ja käyttäjien vuorovaikutukseen, Eeva summaa työkalun merkitystä.

Tutustu palveluihimme!

Tilannekuvaratkaisut

Tuotamme asiakkaillemme havainnollisia tilannekuvaratkaisuja, joissa yhdistyvät modernit tiedolla johtamisen teknologiat sekä paikkatietomenetelmät tietojen kokoamiseksi kartalle.

Aikataulu- ja kustannusohjaus

Aikataulu ja kustannukset ovat yleensä projektin suurimmat huolenaiheet. Asiantuntijamme auttavat löytämään hankkeellesi laadullisesti ja taloudellisesti parhaan toteutustavan.
Finnoon ranta mereltä kohti manteretta.

Referenssi: Finnoon aluerakennuksen koordinointi

Toimimme Espoon kaupungin tukena monimuotoisen Finnoon aluerakennushankkeen läpiviennissä. Finnoosta kehitetään merellistä, hyvien joukkoliikenneyhteyksien asutuskeskusta.