Suurlähettiläs Charles Bernardt Josob vieraili Pirkanmaalla 7–8.4.2021. Hän on vasta tehtäväänsä valittu ja siten toinen Suomeen akkreditoitu Namibian tasavallan suurlähettiläs. 

Syy vierailuun olivat lukuisat yhteistyöhankkeet, joita on käynnissä Namibian ja Suomen sekä Pirkanmaalaisten yritysten ja oppilaitosten välillä. Yhteistyötä tehdään myös ilmailun parissa: suomalaisen AiRRhow-klusterin yksi kehityssuunta on Arfikan ilmailumarkkina. Sitowise on mukana klusterissa.

Namibian suurlähettiläs Charles Josob vieraili Tampereella huhtikuussa 2021.

Yhteistyö käynnistyi Namibiassa

AiRRhow-ilmailuklusterin ja Namibian välinen yhteistyö käynnistettiin 2020 virallisella vierailukäynnillä Namibiassa. Vierailulla Pirkanmaan maakuntajohtaja Esa Halme allekirjoitti AiRRHow-klusterin puolesta sopimuksen Namibian valtion kanssa. Sopimuksessa yhteinen tahtotila on Afrikan siviili-ilmailun osaamiskeskuksen perustaminen. 

– Osaamiskeskuksen merkitys on laaja, koska se on myös portti Afrikan ilmailutoimialan kehittämiseen sekä markkinaan yhdessä suomalaisten ja namibialaisten kumppaneidemme kanssa. Sopimus voi toimia jopa avata mahdollisuuksia Afrikan Unionin lippulaivahankkeisiin osana Afrikan mantereen ilmailun integraatiota, kuvailee sopimuksen roolia Sitowisen aluejohtaja Timo Karjalainen.

– Matkalla kävi selväksi, että Sitowisen ja koko allianssin osaamisesta olisi hyötyä Namibian ja koko Afrikan ilmailun kehittämisessä. Sitowisen rooli olisi erityisesti digitaalisen tiedonhallinnan eri menetelmissä, kuten esimerkiksi digitaalisissa kaksosissa sekä liikkumisen eri palveluissa, kertoo vanhempi asiantuntija Laura Riihentupa.

Osaamisemme digitaalisen tiedonhallinan menetelmissä sekä liikkumisen palveluissa edistäisivät Arfikan ilmailun kestävää kehittämistä.

Laura Riihentupa, Sitowise

Työ afrikkalaisen ilmailun parissa jatkuu

Suurlähettiläs Charles Bernardt Josobin vierailu Sitowisessä sekä muiden AiRRhow-klusterin kumppaneiden luona oli osoitus yhteistyömme merkityksestä ja tahtotilasta. 

– Olemme vierailusta erittäin otettuja ja ensitutustumisen jälkeen voimme todeta, että oikea henkilö on suurlähettilään tehtävään valittu, Timo kertoo.

– lmailun kehitys on meille kaikille yhteinen haaste. Ilmailu on murroksessa, eikä ainoastaan COVID-19-pandemian vuoksi. Tältä osin AiRRhow-klusterin ja meidän suomalaisten osaamisella on merkitystä, kun muutamme ilmailua kestävällä ja vastuullisella tavalla, Timo kuvailee suomalaisen osaamisen arvoa.

Suomalaisten osaamisella on merkitystä kestävän ja vastuullisen ilmailun kehittämisessä.

Timo Karjalainen, Sitowise

Yhteistyö Namibian kanssa on erityisen tärkeässä roolissa esimerkiksi Afrikan ilmailun kasvupaineiden osalta. Pienetkin kehityspolut voivat johtaa suuriin globaaleihin vaikutuksiin. 

– Tästä syystä tarvitaan monialaista osaamista, ei ainoastaan lentämisestä tai ilmalaitteista, vaan myös liikkumisesta, tavaravirroista ja kokonaisvaikutuksista, kuvaa Timo AiRRhow-klusterin tarkoitusta. 

Lue lisää Sitowisestä AiRRhow-klusterissa artikkelistamme, jonka julkaisimme lokakuussa 2019.

Tutustu palveluihimme!

Digitaalinen kaksonen

Digitaalinen kaksonen on tiedolla johtamisen evoluution viimeisintä kehitystä. Digiratkaisumme mahdollistavat digitaalisen kaksosen luomisen useilla eri teknologia-alustoilla.