Luonnon monimuotoisuus on kaikkialla arjessamme läsnä: päiväkotien pihassa, työmatkan varrella tai maisemana kodin ikkunasta. Luonnon monimuotoisuuden vaikutukset yltävät paljon kauemmas kuin osaamme ajatella. Luonto kuitenkin köyhtyy myös Suomessa, ja monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan laajoja toimia yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Luonnon monimuotoisuus on nousemassa arvoiseensa rooliin puhuttaessa kaupunkiemme ja planeettamme tulevaisuudesta sekä ilmastokriisiin vastaamisesta. Huhtikuussa 2022 The Smart City Morning Talks -tapahtumassa keskityimme kaupunkiluonnon monimuotoisuuteen. Aiheesta olivat keskustelemassa kestävän kehityksen asiantuntija ja politiikassa pitkän uran tehnyt Oras Tynkkynen, luontoasiantuntija Tuuli Ylikotila Helsingin kaupungilta sekä maisema-arkkitehti Aino Karilas Sitowiseltä. 

the smart city morning talks kaupunkiluonnon monimuotoisuus

Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden vieminen strategisista tavoitteista ja linjauksista käytäntöön vaatii sen huomioimista kaikilla suunnittelutasoilla, toteutuksessa ja ylläpidossa. Tämä edellyttää uuden opettelua hankkeiden eri osapuolilta, niin tilaajalta, suunnittelijalta, rakentajalta kuin kunnossapitäjältä. Kun uusia alueita rakennetaan ja vanhoja kunnostetaan, voidaan rakentamisen takia menetettyjä luontoarvoja osin kompensoida. Peruskorjaushankkeissa on usein potentiaalia luoda aiempaa rikkaampaa ympäristöä. Tervetuloa linjoille kuulemaan luonnon monimuotoisuudesta lisää!

Katso keskustelun tallenne:

Sallithan markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Puhujat - The Smart City Morning Talks

Oras Tynkkynen The Smart City Morning Talks

Oras Tynkkynen on kestävyysalan asiantuntijapalveluja tarjoavan Tyrskyn osakas ja Sitran vanhempi neuvonantaja. Hän on toiminut runsaan neljännesvuosisadan kestävyysasioiden parissa eri rooleissa, muun muassa valtioneuvoston ilmastopoliittisena asiantuntijana ja kansanedustajana.

 

 

Aino Karilas maisema-arkkitehti

Aino Karilas työskentelee Sitowisellä maisema-arkkitehtinä. Hänen erikoisalaansa ovat kaupunkiluonnon monimuotoisuus ja dynaaminen kasvillisuus. 

 

 

 

tuuli ylikotila

Tuuli Ylikotila työskentelee Helsingin kaupungilla luontoasiantuntijan tehtävissä. Viime vuosien aikana Ylikotilan työpöydällä ovat olleet esimerkiksi Helsingin ekologisten verkostojen selvitystyöt ja verkostojen kehittäminen sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja lisääminen. 
 

 

 

 

The Smart City Morning Talks on Sitowisen kompakti aamukahvitapahtumien sarja, jossa käsitellään kestävän ja älykkään kaupunkikehityksen teemoja vaihtuvien vieraiden kanssa. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä KIRAHubin kanssa.

Tutustu aiempiin The Smart City Talks -tapahtumiin

Miten rakennusala vastaa ilmastonmuutokseen? Voiko digitalisaatiolla vauhdittaa Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamista? Kuka saa osallistua kaupungin kehittämiseen? Katsele aiempien The Smart City Talksien tallenteita.
The Smart City Talks Dialogi