Viimeisen 10 vuoden aikana työelämä on ollut melkoisessa myllerryksessä. Se on muuttunut huikeasti ja haastaa monen jaksamisen, uratavoitteet ja myös työelämätaidot. Kun työelämä muuttuu, myös työntekijöiden on muututtava ja pystyttävä omaksumaan uusia asioita monin eri tavoin. 

Sitowise pilotoi sisäisenä palveluna uraohjausvalmennusta, joka toteutetaan pienryhmäohjauksena. Ensimmäinen uraohjausvalmennus järjestettiin viime syksyn aikana.

Lähdin miettimään sitä, mistä ja miten työn mielekkyys yksilötasolla rakentuu ja millä tavoin voisimme täällä meillä auttaa ihmisiä rakentamaan oman näköistä.

Kirsikka Sarkeala, Sitowise

- Monenlaiset megatrendit ja tapahtumat ovat vaikuttaneet työelämään, ja työ itsessään on muuttunut merkittävästi sekä laadullisesti, määrällisesti, että toiminnallisesti. Mittava osa työelämässä tapahtuneista muutoksista koskee erityisesti asiantuntijatyötä ja asiantuntijaorganisaatioita. Tämä vaatii meiltä jokaiselta enemmän kuin ennen ja työ myös koetaan henkisesti raskaammaksi sekä vaativammaksi. Näin ollen työstä palautuminen ja erityisesti työn mielekkyys ovat entistä tärkeämpiä asioita meille kaikille, sanoo Sitowisen henkilöstön kehittämispäällikkö Kirsikka Sarkeala.

-Oikeastaan vastauksena tähän kaikkeen lähdin miettimään sitä, mistä ja miten työn mielekkyys yksilötasolla rakentuu ja millä tavoin voisimme täällä meillä auttaa ihmisiä rakentamaan oman näköistä, itselleen mielekästä työuraa. Näin syntyi Urajohtamisen konsepti ja merkittävänä osana tätä uutta konseptia uraohjaus. En epäillyt hetkeäkään, etteikö tällaiselle palvelulle olisi kysyntää ja tarvetta myös yksityisellä sektorilla, Sarkeala kertoo.

Lähdin valmennukseen erittäin avoimin mielin ja sainkin hämmästyä, miten kokonaisvaltainen kokemus kurssi olikaan.

Jonna Mustonen, Sitowise

Ohjausprosessi kestää 12 viikkoa ja sisältää vuorovaikutteisia luentoja, pienryhmäkeskusteluita, ja lisäksi valmennuksessa hyödynnetään tukena Sitowisen uutta oppimisalustaa StudyHubia. Ohjaus on osa uutta urajohtamisen kokonaisuutta ja siihen voi ilmoittautua mukaan oman esihenkilön suosituksesta.  

- Lähdin valmennukseen selvittääkseni itselleni työurani suuntaviivoja ja uraidentiteettiäni. Odotukseni valmennuksen suhteen liittyi siihen, että saisin selkiytettyä mitkä ovat omat tavoitteeni työuralla eikä pelkästään sattumusten johdattelemaa tai työpaikan tarjoamia työtehtäviä. Lähdin valmennukseen erittäin avoimin mielin ja sainkin hämmästyä, miten kokonaisvaltainen kokemus kurssi olikaan, kertoo ensimmäiseen uraohjausvalmennukseen osallistunut Sitowisen Jonna Mustonen.

Odotukseni oli, että saisin näkökulmia ja analyysiä työuran eri vaiheista ja taitekohdista sekä työkaluja prosessoida omia ajatuksia muutoksissa.

Pekka Taina, Sitowise

Uraohjauksessa opetellaan tunnistamaan paremmin omaa osaamista sekä omia sisäisiä draivereita ja samalla pyritään hahmottamaan, mihin suuntaan omaa työuraa tulisi kehittää. Näin jokaisen valmennukseen osallistujan uraidentiteettiä rakennetaan pala palalta, ja sitä kautta rakentuu omannäköinen työura, mikä puolestaan auttaa jaksamaan työelämässä.  

- Odotukseni oli, että saisin näkökulmia ja analyysiä työuran eri vaiheista ja taitekohdista sekä työkaluja prosessoida omia ajatuksia muutoksissa. Odotin myös näkeväni mitä Sitowise yrityksenä näistä asioista haluaa sanoa. Olin jo aiemmin päättänyt tehdä muutoksia omalla urallani ja lähdin valmennukseen hakemaan työkaluja sen asian käsittelyyn, kertoo Sitowisen asiantuntija Pekka Taina odotuksiaan uraohjausvalmennuksesta.

Asiantuntijat keskustelemassa sohvalla.

Millaisessa tilanteessa uraohjauksesta voisi olla eniten hyötyä? 

Uraohjaus on tilaisuus pysähtyä oman työuran ääreen, uudelleen ajatella asioita, ikään kuin bootata omat ajatukset omaa työuraa koskien. Siitä voi hyötyä erityisesti pitkän tauon jälkeen työelämään palaava, innostusta työuralle hakeva, tai omalle työuralle uutta suuntaa hakeva. Ylipäätään tilanne, jossa haluaa tarkastella omaa työuraa hetken ajan ulkopuolisen silmin ja pohtia, mistä on tulossa ja mihin on menossa. 

Kurssi tarjosi myös työkaluja oman elämän hallintaan ja niitä aion hyödyntää jatkossa.

Jonna Mustonen, Sitowise

- En osannut kuvitella, että kurssilla syvennytään menneeseen ja siihen mitkä asiat oman elämän varrella ovat voineet vaikuttaa työuraan ja ammattiin mihin olen päätynyt. On helpompi ymmärtää, mistä se uraidentiteetti muodostuu ja mitkä ovat omalla kohdallani ne merkittävimmät asiat, joiden ympärille se rakentuu. Kurssi tarjosi myös työkaluja oman elämän hallintaan ja niitä aion hyödyntää jatkossa, Mustonen sanoo. 

Kun työntekijä viihtyy työssään ja toteuttaa omia sisäisiä draivereitaan ja hyödyntää kyvykkyyttään parhaalla mahdollisella tavalla, niin tästä hyötyy sekä työntekijä että yritys. Yksilö voi hyvin saadessaan toteuttaa itseään ja toisaalta ihminen on tuottava ja innovatiivinen ollessaan oikeassa roolissa työelämässä. On myös vastuullinen yhteiskunnallinen teko työnantajalta tarjota uraohjausta – tätä kautta työntekijät viihtymään paremmin työssään, mutta myös kauemmin työelämässä.

Syksyn uraohjausvalmennus täyttyi hetkessä ja seuraava uraohjausvalmennus käynnistyy jo helmikuun alussa.

Kirsikka Sarkeala, Sitowise

- Opin tunnistamaan ja nimeämään paremmin oman työurani ajureita ja itselleni merkityksellisiä asioita, sekä hahmottamaan tapoja löytää niiden avulla itselleni mielekästä työelämää. Ylipäänsä opin tuntemaan itseäni paremmin, kun harjoituksissa tuli pohdittua asioita, joita ei arjessa ehkä tulisi muuten niin syvällisesti mietittyä. Valmennuksessa käytiin myös läpi uramahdollisuuksia Sitowisessä, mikä oli hyvä juttu, Taina toteaa.  

Uraohjausvalmennus on saanut jatkoa, ja pysyy sisäisenä palveluna Sitowisen työntekijöille.  

-Syksyn uraohjausvalmennus täyttyi hetkessä, kun ilmoittautuminen avattiin, ja jatkoa valmennukselle on luvassa, nimittäin seuraava uraohjausvalmennus käynnistyy jo helmikuun alussa. Myös syksylle on jo siitäkin seuraava suunnitteilla, Sarkeala kertoo.   

Kuva
vsk 2022 IR sivu

Ainutlaatuisia ihmisiä, yhdessä merkityksellisiä

Lupaamme, että meillä jokainen työntekijä saa olla oma itsensä ja ainutlaatuinen oman alansa ammattilainen. Värikkäässä ja monialaisessa joukossamme jokaisella sitowiseläisellä on tilaa kasvaa sekä innostua työtehtävistään ja inspiroitua työkavereistaan ja heidän osaamisestaan. Tästä hyötyvät niin sitowiseläiset, asiakkaamme kuin koko yhteiskunta.