Sitowisen strategiana on tarjota asiakkailleen laaja kirjo talo- ja infrasuunnittelun sekä digitalisaation palveluja. Sairconin kauppa tuo yhtiölle kokonaan uuden lisäyksen palvelutarjontaan.

”Saamme mahdollisuuden tarjota erityisesti terveydenhuollon asiakkaillemme entistä laajemmin myös heidän tarvitsemiaan erikoispalveluja”, kuvaa toimialajohtaja Jan Tapper Sitowisen talotekniikkayksiköstä.

”Asiakkaamme ovat niin julkisen sektorin toimijoita, arkkitehtitoimistoja, rakennuttajakonsultteja ja -urakoitsijoita. Toimimme koko Suomen alueella, joka on pienelle yritykselle haasteellista. Sitowisen yli viisitoista alueellista toimipaikkaa Suomessa merkitsevät meille mahdollisuuden isompaan kasvuun”, toteaa Saircon Oy:n toimitusjohtaja Kalle-Heikki Koskinen.

”Sitowise on vahvassa kasvu- ja kehityspyörteessä. Haluamme olla alamme vastuullisin toimija. Uudistamme parasta aikaa projektihallintamme menetelmiä luodessamme tavoitteidemme mukaisia alan tehokkaimpia toimintatapoja, ja henkilöstökäytäntöjämme pyrkiessämme asemaan alan innostavimpana työyhteisönä”. 

”Sairconin mukaantulo laajentaa palvelutarjontaamme ja toteuttaa näin oivalla tavalla kokonaispalvelustrategiaamme”, kuvaa Jan Tapper.  

Kalle-Heikki ja Olli Koskisesta tulee kaupassa Sitowisen omistajapartnereita. Sitowise on omistajapartnereiden (62 % ja Intera Partnersin (38 %) yhdessä omistama yritys.

Lisätiedot

Sitowise Oy, toimialajohtaja Jan Tapper, puh. 050 379 0232
Saircon Oy, toimitusjohtaja Kalle-Heikki Koskinen, puh. 040-834 3616

Sitowise TALO liiketoiminta-alueen viestintä: Saara Helimäki, puh. 040 5852890