Suomen Voiman Noste energiavarastohankekokonaisuus etenee Kemijärvellä.  Kapustan pumppuvoimala -hankkeen varaussopimus on allekirjoitettu ja ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) sekä kaavoitus käynnistyy. 

Noste-ohjelman tavoitteena on rakentaa Pohjois-Suomen alueelle 1–3 pienimuotoista pumppuvoimalaa edesauttamaan Suomen vihreää siirtymää ja tasaamaan energian saatavuutta.  Ensimmäisen voimalaitoksen on määrä käynnistää toimintansa kuluvan vuosikymmenen aikana.  

Pumppuvoimalan toiminta perustuu veden potentiaalienergian varastointiin pumppaamalla vettä korkeammalle sijaitsevaan yläaltaaseen ja laskemalla sitä turbiinin läpi alapuoliseen vesistöön. Suomessa ei ole toiminnassa vielä tällaisia energiavarastoja, ja tämä on lähes täysin uusi hanketyyppi niin osallisille, sidosryhmille, viranomaisille kuin konsulteillekin.  

Energiavaraston kaavoitus (pumppuvoimala) etenee rinnakkain ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) kanssa. Luontoselvitykset alueella ovat jo alkaneet, ja kaava esitellään osallisille kesään mennessä. Kaavan saatua lainvoiman, haetaan myös vesilupa ja tarvittavat rakennusluvat.

Lue koko tiedote Suomen Voima Oy:n sivuilta.