Sitowise on solminut kumppanuussopimukset Satakunnan ja Turun ammattikorkeakoulujen kanssa. Yhteistyöllä vahvistetaan yhteyksiä työelämän ja opiskelun välille sekä luodaan perustaa innovaatio- ja hankeyhteistyölle.

Oppilaitokset ovat Sitowisen tärkeä sidosryhmä. Oppilaitosyhteistyön tavoitteena on turvata oikeanlaisen osaamisen saatavuus sekä tukea opiskelijoiden valmistumista tarjoamalla opinnäytetyöaiheita ja harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja. - Oppilaitosyhteistyöllä kehitetään myös sitowiseläisten osaamista jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Tutkimusyhteistyön kautta haluamme olla alan eturintamassa luomassa uusia innovaatioita ja viemässä tutkimustietoa käytäntöön, kertoo HR-päällikkö Marja Konsti Sitowiseltä.                          

Sitowise sekä Turun, Satakunnan ja Tampereen ammattikorkeakoulujen edustajat keskustelivat perjantaina 22. tammikuuta yhteistyöstä samalla kun Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulut allekirjoittivat yhteistyösopimukset Sitowisen kanssa. Tampereen ammattikorkeakoulun ja Sitowisen välillä kumppanuussopimus on tehty jo vuonna 2017.

- Ensimmäisen yhteisen tapaamisen perusteella voi sanoa, että yhteistä tekemistä ja intoa on helppo löytää. Meille on tärkeätä, että saamme jatkuvasti uusia asiantuntijoita koulunpenkiltä mukaan työelämään. Esimerkiksi vastuullisuus ja ympäristökysymykset ovat yhdistäviä teemoja, joiden ympärille tulemme taatusti luomaan yhdessä tutkimus- ja kehitystoimintaa, iloitsee Lounais-Suomen aluejohtaja Petri Rainio Sitowiseltä.

Sitowisellä on valtakunnallisesti yhteistyösopimuksia useiden eri oppilaitosten kanssa. Lisäksi oppilaitosyhteistyötä tehdään erilaisissa hankkeissa sekä suoraan ainejärjestöjen ja laitosten kanssa esimerkiksi kurssivierailujen ja tapahtumien muodossa. - Asiantuntijoitamme toimii oman työn ohessa myös opettajina oppilaitoksissa. Esimerkkinä nostan Turun ammattikorkeakoulun, jossa sitowiseläiset ovat olleet kouluttamassa uusia osaajia muun muassa tutkimustoiminnan, 3D-mallinnuksen ja vesihuollon saralla, Rainio kertoo.

Parhaimmillaan oppilaitosyhteistyö tuo hyötyä opiskelijalle, opetushenkilöstölle sekä yritykselle.

Opinnäytetyöaiheet, tutustumiskäynnit, hankeyhteistyö ja esimerkiksi opetusmateriaalin kehittäminen yhdessä ovat konkreettisia yhteistyön muotoja, jotka hyödyttävät niin yritystä kuin oppilaitostakin.

Eero Nippala, lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu

Oppilaitoksen yhteistyö yritysten kanssa lisää opettajien ja oppilaiden tietoa työelämässä tapahtuvista muutoksista ja uusista osaamistarpeista. - Tämä parantaa oppilaitoksen mahdollisuutta tarjota työelämälähtöistä opetusta opiskelijoille, kertoo lehtori Jarkko Heinonen Satakunnan ammattikorkeakoulusta.

Millaisia odotuksia ammattikorkeakouluilla on yhteistyölle Sitowisen kanssa? - Odotamme innolla aktiivista yhteistyötä opiskelijaprojektien ja esimerkiksi harjoittelupaikkojen suhteen. Opiskelijalle on tärkeätä päästä ratkaisemaan aitoja työelämässä syntyviä haasteita. Toivomme myös Sitowisen näkymistä erilaisissa tapahtumissamme, aktiivista kehittäjän roolia sekä molempia osapuolia hyödyntävien opintokokonaisuuksien kehittämistä yhdessä, summaa asiakkuusvastaava Sinikka Leino Turun ammattikorkeakoulusta.