Palotekniset ratkaisut suunnitellaan suoraan 3D-ympäristössä, jolloin esimerkiksi rakennusliikkeet ja rakennuttajat hyötyvät siitä rakentamisen vaiheessa. Rakennuksen elinkaaren aikana kiinteistön omistaja pystyy puolestaan helposti tarkastamaan muutostöiden suunnittelussa vaikutukset rakennuksen paloteknisiin ratkaisuihin suoraan kiinteistön tietomallista.

Mahdollisuudet tietomallipohjaiseen palotekniseen suunnitteluun lähti käyntiin jo 2018, kun Sitowisen palotekniikan suunnittelupäällikkö Valtteri Korventausta selvitti aihetta opinnäytetyössään. Rakennusliikkeiden ja muiden suunnittelijoiden haastatteluista kävi ilmi positiivinen suhtautuminen kehitykseen.

- Samaa aihetta tutkin viimeisimmässä opinnäytetyössäni, jonka laatiminen alkoi 2020 vuoden lopussa. Tämän työn yhteydessä löytyi tietomalliohjelmiston lisäosa, joka oli kehitetty paloteknisen suunnitelman tietomallintamiseen. Vuoden 2022 keväällä solmittiin ohjelmiston kehittäjän kanssa sopimus Proof of Concept toimintamallista, jonka avulla me annoimme heille palautetta ohjelmistosta ja heiltä saimme tukea ohjelman käyttöön, Korventausta kertoo.

1.1.2025 voimaan astuva uusi rakentamislaki (751/2023) edellyttää, että rakennuslupaa haetaan piirustusten lisäksi myös suunnitelmamallilla. Palotekniset ratkaisut ovat luvan hakemisessa olennainen suunnitelmissa esitettävä osuus ja jatkossa nämäkin asiat saadaan suoraan tietomalliin.

Nykyisestä 2D-suunnittelusta poiketen palotekniset ratkaisut suunnitellaan suoraan 3D-ympäristössä. Tietomallit ovat aikaisemmin olleet suunnittelun apuväline erityisesti toiminnallisessa palomitoituksessa, mutta jatkossa myös perinteistä paloteknistä suunnitteluaineistoa tuotetaan tietomallipohjaisesti.

- Tässä on ollut opettelemista siirtyä perinteisistä 2D suunnitteluohjelmista tietomallipohjaisiin ohjelmiin, kun ohjelmien käyttö eroaa toisistaan ja samalla suunnittelu on muuttunut 2D:stä 3D:hen, Korventausta sanoo.

Paloteknisestä tietomallinnuksesta suuret hyödyt

Paloteknisen suunnitelman mallinnus on selkeä askel eteenpäin suunnittelualalla, ja siitä saatavat hyödyt ovat selviä. Kun palotekninen suunnittelu saadaan mukaan tietomallipalavereihin, joissa yleensä ratkotaan eri suunnittelualojen välisiä ristiriitoja, niin törmäystarkasteluiden avulla voidaan yhteensovittaa ja tarkastaa muiden suunnittelualojen mallien yhteensopivuus paloteknisen tietomallin kanssa.

- Paloteknisen tietomallin tiedot voidaan siirtää suoraan arkkitehtimalliin, Korventausta kertoo.

Työmailla palo-osastointien sijainnit on tietomallinnuksen avulla helppo tarkistaa ja leikkauksen voi ottaa kohdasta kuin kohdasta, joka helpottaa esimerkiksi kerrososastointien tai muiden muodoltaan haastavien tilojen kanssa. Myös kiinteistön omistaja saa merkittävää hyötyä muutostöiden suunnitteluun, kun vaikutukset rakennuksen paloteknisiin ratkaisuihin on helppo tarkistaa suoraan kiinteistön tietomallista.

Pihkapuiston ala-asteen palotekninen tietomallinnus

Paloteknisen tietomallinnuksen käyttöönotto on vaatinut usean vuoden kehityspanoksen, jotta työskentely todellisten kohteiden kanssa on saatu sujuvaksi. Tuoreimpana kohteena Sitowisen asiantuntijat toteuttavat paloteknisen tietomallinnuksen Helsingin Malminkartanossa sijaitsevaan Pihkapuiston ala-asteen koulutiloihin. Perinteistä paloteknistä suunnitelmaa ei kohteeseen enää laadita vaan kaikki suunnitteluaineisto tuotetaan tietomallintamalla.