Sitowise auttaa kiinteistöjen omistajia saamaan talon teknisistä järjestelmistä lisäarvoa tekoälyn avulla.

Älykäs talotekniikka ja kiinteistön tietojärjestelmät ovat uudiskohteissa jo vakio, mutta suunniteltujen järjestelmien hyödyt rakennusten käyttöaikana jäävät edelleen usein saamatta. Rakennuksen käyttäjien tarpeiden ja talotekniikan yhteensovittaminen ja optimointi vaatii kiinteistönomistajilta tahtoa ja tekniseltä huollolta runsaasti työtä. 

Kiinteistön käytönajan toimintamallit eivät aina mahdollista optimaalisimman hyödyn saamista. Automaatiojärjestelmät sisältävät jo niin paljon dataa, että niiden hyödyntämisessä olisi tekoälyn avulla mahdollisuus nousta täysin uudelle tasolle.
Marko Tulamo, Sitowise

– Kehitämme tekoälyratkaisuja, joiden avulla kiinteistöissä voidaan valjastaa kiinteistön tietojärjestelmien ja teknisten järjestelmien datan potentiaali käyttöön. Oikein hyödynnettynä tämän hyödyt eivät rajoitu vain kiinteistön talotekniikan tehokkuuden säätämiseen, vaan siitä tulee olennainen osa koko kiinteistön vuokraustoiminnan, tulovirtojen ja käyttökulujen hallintaa ja sitä kautta varainhoitoa, toteaa puolestaan hankekehitysjohtaja Antti Kaplas. 

Sitowisen avulla lisäarvoa

Älyn hyödyntämiselle on monta perustetta. Yksi suurimmista on säästö energiankulutuksessa. Aidosti optimoitu ja älyä hyödyntävä energiankäyttöjärjestelmä näkyy pienempinä ylläpitokustannuksina.

– Energiankäytössä säästyvillä euroilla on iso vaikutus. Mutta on myös paljon muita tekijöitä, jotka tukevat älyratkaisuihin investoimisen hyötyjä. Näitä ovat esimerkiksi paremmat sisäilmaolosuhteet, vuokralaisten viihtyvyys, tilojen käyttömukavuus ja vihreät arvot, Tulamo luettelee.

Myös uudenlaiset kiinteistöjen käytön joustavoittamisen tarpeet ovat nousseet nopeasti esiin. Kaplaksen mukaan korona on kiihdyttänyt näitä muutosprosesseja.

Isoja, jo lähitulevaisuudessa vahvoja trendejä ovat tilojen vuokrausmallien kehittäminen, yritysten välinen tilojen yhteiskäyttö, niiden terveysturvallisuuden todentaminen erikseen, tilojen monimuotoisuus ja käyttöperusteisuus. Kiinteistön omistajat, jotka ovat reagoineet tähän toimintaympäristön murrokseen, voivat tarjota omille asiakkailleen oikeanlaisia ratkaisuja.
Antti Kaplas, Sitowise

– Kiinteistön älyllä, jota myös hyödynnetään tehokkaasti, on merkittävä rooli kiinteistön arvonnousussa, Kaplas tiivistää.

Sitowise sillanrakentajana

Kiinteistön suunnittelun ja rakentamisen aikana tuotetaan paljon staattista dataa. Kiinteistön käyttöönotossa datan määrä kasvaa ja sen luonne muuttuu dynaamiseksi. Näiden kahden eri tietoaltaan väliin jää helposti iso railo – rakentamisen jälkeinen informaatiokuilu.

Kuilun muodostumisen voi kuitenkin välttää, sillä Sitowisen avulla staattinen ja dynaaminen data voivat yhdistyä saumattomaksi kokonaisuudeksi. Tulamon ja Kaplaksen mukaan rakentamis- ja suunnitteluvaiheen toiminnallisuudet tulee viedä käyttöönottovaiheen yli ylläpitoon, jolloin kokonaisuus vastaa haluttua.

– Kokonaisuuden hallinta ja asiantuntijoiden laatimat pitkän tähtäimen suunnitelmat auttavat kiinteistön omistajia näkemään kiinteistön tietojärjestelmät, automaation ja älyn mahdollisuudet täysin uudella tasolla.

Teksti on alunperin (15.3.2021) julkaisu rakennamme.fi -sivustolla.

Tutustu palveluihimme

Energia- ja elinkaarisuunnittelu

Energia- ja elinkaarisuunnittelumallimme huomioi yhtä aikaa runkoratkaisut, rakennusmateriaalit, talotekniikan ja energiatehokkuuden. Menetelmämme ohjaa rakennuksen hiilijalanjäljen kehittämiseen.

LVI-suunnittelu

Teemme LVI- ja paloturvallisuussuunnittelua sairaaloista asuntoihin ja uimahalleista hybridirakennuksiin. Vastaamme vastuullisesti asiakkaidemme tarpeisiin.