Sitowisen korjausrakentamisen asiantuntijat skannasivat Mikkelin Tuomiokirkon kauttaaltaan sisältä ja ulkoa uudella Matterport Pro3 laitteellaan ja veivät suunnittelun lähtötietojen keräämisen nykyaikaan.

3D-aineistojen kerääminen

Korjattavan kiinteistön nykytilanteen kartoitus on nyt mahdollista suorittaa entistä nopeammin ja tarkemmin. Etenkin kun kyseessä on vanha kiinteistö, jossa esimerkiksi piirustukset ovat historian saatossa kadonneet tai vanhentuneet, saadaan nykytilanne haltuun kätevimmin 3D-kuvauksen avulla. Käytössämme on alan viimeisimmät ohjelmat: Matterport Pro3 (kiinteistökuvaus) ja DroneDeploy (ilmakuvaus).

Verrattuna muihin mittausmenetelmiin on Matterportin kanssa työskentely helppoa ja tuotteeseen liittyvä pilvipalvelu antaa laajat mahdollisuudet aineiston monipuoliseen hyödyntämiseen.

Kristo Vedenoja, Sitowise

- Kiinteistön sisätilat, ulkovaippa sekä ympäröivää maastoa saadaan taltioitua helpoiten Matterportin avulla ja vesikatto kuvataan tyypillisesti dronen avulla. Toki vesikaton skannaus onnistuu myös Matterportilla, jos siellä on vaan turvallista liikkua, kertoo Sitowisen 3D-kuvauksista vastaava Kristo Vedenoja.

Matterportin kamera käyttää 3D-tiedon tuottamiseen laserkeilainta, joka mahdollistaa sekä sisä- että ulkotilojen skannaukset. Tiedon kerääminen on vaivatonta ja nopeaa, sillä laite kerää 3D-dataa jopa 100 metrin päästä ja yksi skannaus kestää alle 20 sekuntia. Pilvipohjainen palvelu muistuttaa käyttöliittymältään Google Street Viewtä, jonka avulla kohteesta luotua 3D-tilaaäsee katsomaan eri kulmista.

- Verrattuna muihin mittausmenetelmiin on Matterportin kanssa työskentely helppoa ja tuotteeseen liittyvä pilvipalvelu antaa laajat mahdollisuudet aineiston monipuoliseen hyödyntämiseen verrattuna esimerkiksi laserkeilaukseen. Toki mittatarkkuudessa jäädään hieman jälkeen, mutta moneen hankkeeseen 2 cm tarkkuus on kuitenkin jo varsin hyvä, Vedenoja jatkaa.

Virtuaalimallinnus tuo tehokkuutta ja vastuullisuutta

Sitowisen Matterport 3D skannauslaite Mikkelin Tuomiokirkossa.

Mikkelin Tuomiokirkolla on edessä peruskorjaus. Osana peruskorjauksen kartoitusta toteutettiin kohteesta virtuaalinen malli Matterportin avulla kirkon sisältä ja ulkoa.

- 3D -mallinnusta voidaan hyödyntää peruskorjauksen aikana ja suunnittelutiimi pääsee palaamaan kohteen pariin ilma, että paikalle pitää ajaa joka kerta. Mittatyökalu tuo mahdollisuuden tarkistaa esimerkiksi yksittäisen putken etäisyyden mitattavasta kohdasta, Vedenoja kertoo.

Samaa toteaa myös Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kiinteistöpäällikkö Antti Ronkanen:

- Kuvaus helpottaa suunnittelua, kun paikalle ei tarvitse välttämättä ajaa joka kerta. Ja onhan aineiston avulla helpompi hahmottaa kirkon sisätiloja, kuin pelkkiä piirustuksia tutkimalla. Ja tietysti aineistosta voi olla hyötyä seurakunnalle käyttäjäviestinnässä.

Matterportilla luotua virtuaalitilaa pääsee vaivatta katsomaan myös VR-lasien kautta ja malli toimii myös näppärästi, vaikka puhelimen selaimen kautta.

Näinkin näyttävän kohteen kuin Mikkelin Tuomiokirkko vei ammattitaitoiselta osaajalta vain muutaman työpäivän. Kirkon sisätilat kuvattiin ensimmäisen päivän aikana ja ulkokuori seuraavana päivänä.

- Nyt kohteesta on ajantasaiset mittatiedot kuntokartoituksen tukena ja tarvittaessa pystytään kohdentamaan myös lisätutkimuksia.

Lisätyönä kohteesta suoritetaan hanketiimin toimesta laserkeilaus, jonka jälkeen Tuomiokirkosta saadaan tehtyä millintarkat suunnitelmat tilaajalle.

Palvelua on kehitetty Sitowisen The Smart City Lab -ohjelmassa.

Image
Magnifying glass

3D-kuvausten tyypillisimpiä hyötyjä ovat:

3D-virtuaalikierrokset kiinteistössä: voit palata kiinteistölle virtuaalisesti aina tilanteen vaatiessa. Virtuaalitilassa voit ottaa mittoja sekä tehdä merkintöjä, joihin voi myös liittää mediaa (valokuvia, videoita, ääntä). Mittatarkkuus yltää n. 1 cm tarkkuuteen.

Visuaalinen raportointi: teettämällä esimerkiksi määrävälein kuvauksen työmaa-aikana voi rakentamisen aikaisen dokumentaation nostaa uudelle tasolle. Lisäksi virtuaalitilassa voi tehdä huomioita sekä käydä keskusteluja työmaa-aikaisista ratkaisuista läpinäkyvästi sidosryhmän kesken

Pistepilvien kerääminen: ilmakuvauksen ja kiinteistökuvauksen avulla saadaan kerättyä myös pistepilvet 360-valokuvaaineiston lisäksi. Pistepilviä voi hyödyntää esim.  geometrian tarkastelussa tai mallintamisen ja 2D-piirtämisen lähtötietona

BIM-aineiston laatiminen: mahdollisuus siirtyä tietomallintamisen aikakauteen teettämällä pistepilvien perusteella laaditut inventointimallit kiinteistön korjaushanketta, tiedonhallintaa sekä kunnossapitoa ja huoltoa varten.

3d kuvaus kiinteistö

3D-skannauksilla tuotamme tarvittavan datan erilaisten digikaksosten laatimiseen

Nykyaikaiset 3D-skannaukset ja laserkeilaukset sekä niillä tuotettavat fotogrammetriamallit, pistepilvet ja inventointimallit mahdollistavat entistä laadukkaamman hankehallinnan.