Sitowise on vahvistanut asemaansa Ruotsin markkinoilla entisestään hankkimalla Tukholmassa ja Södertäljessä toimivan talotekniikkaosaajan VVS-Kompetens AB:n. Kaupalla Sitowise monipuolistaa osaamistaan Ruotsissa rakennusten talotekniikkaan. Konserni on viimeisen kahden vuoden aikana tehnyt naapurimaassa neljä yrityskauppaa ja kasvattanut asiantuntijamääränsä Ruotsissa 250 henkilöön.

Laajentuminen Pohjoismaihin on Sitowiselle keskeinen tavoite. Konserni on viimeisen kahden vuoden aikana onnistunut yritysostoilla saamaan vahvan jalansijan Ruotsissa.

Olemme saaneet osaksi konserniamme erinomaisia yrityksiä, joilla on sekä luotettu asema asiakkaiden keskuudessa, merkittäviä projekteja että painavaa asiantuntijaosaamista. Sitowisen brändi sekä tapamme toimia puhuttelevat, mikä on mahdollistanut meille voimien yhdistämisen vahvojen paikallisten toimijoiden kanssa.

Pekka Eloholma, toimitusjohtaja, Sitowise

Entuudestaan Sitowisen palveluihin Ruotsissa on jo kuulunut rakenne- ja geotekninen suunnittelu sekä vaativien infraprojektien talotekniikkasuunnittelu. Nyt yrityskaupan kohteena ollut VVS-Kompetens on erikoistunut muun muassa historiallisesti merkittävien kulttuurikohteiden korjausrakentamisen suunnitteluun.

- Haluamme olla pohjoismainen edelläkävijä ja etenemme suunnitelmallisesti tavoitteen saavuttamiseksi. VVS-Kompetensin kautta organisaatioomme tulee nyt vahvaa rakennusten ja kiinteistöjen talotekniikka-alan osaamista, mikä palvelee asiakkaitamme Ruotsissa entistä paremmin, Eloholma jatkaa.

VVS-Kompetens on talotekniikkaan keskittynyt suunnittelu- ja konsulttiyritys, joka on erikoistunut kulttuurirakennuksiin, toimistoihin ja kouluihin, laboratorioihin sekä terveydenhuollon ja lääketeollisuuden kohteisiin. Aiemmin Sitowise on hankkinut Ruotsista rakenne- ja geotekniikan osaajat BTB:n sekä Karlsson & Segelström Construct AB:n ja marraskuussa 2020 TFIP:n, joka on yksi Ruotsin johtavista, erityisesti maanalaisiin infrahankkeisiin keskittyneistä yrityksistä.

Sitowisen vahva panostus digitalisaatioon ja vastuullisuuteen näkyy myös Ruotsissa tehdyissä yrityskaupoissa.

- Me puhumme älykkäistä kaupungeista ja tarkoitamme sillä nollien ja ykkösten sijaan ensisijaisesti kestäviä kaupunkeja, joissa datan ja teknologian avulla tehdään tulevaisuuden kannalta viisaita päätöksiä, Eloholma summaa.

VVS-Kompetens tuo osaamisellaan uutta näkemystä Sitowisen palvelukokonaisuuteen.

Yhdessä Sitowisen kanssa pystymme vahvistamaan asemaamme Ruotsissa ja viemään tulevaisuuden kaupunkeja eteenpäin entistä kokonaisvaltaisemmin. Meillä on sama näkemys palveluiden ja yhteistyön kehittämisestä sekä asiantuntijoidemme osaamisen liittämisestä osaksi suurempaa kokonaisuutta. Näemme tämän erittäin hyvänä mahdollisuutena niin osaajillemme kuin yhteistyökumppaneillemme ja asiakkaillemme.

Håkan Klaesson, toimitusjohtaja, VVS-kompetens

Sitowise hankkii koko VVS-Kompetensin osakepääoman. Yrityskaupan jälkeen Sitowise-konsernin liikevaihto Ruotsissa kasvaa noin 31 miljoonaan euroon ja henkilömäärä noin 250 asiantuntijaan. VVS-Kompetens tulee osaksi Sitowisen tytäryhtiö TFIP:n organisaatiota ja brändiä ja yrityksen kaikki 20 asiantuntijaa jatkavat nykyisissä tehtävissään.