Ympäristönäytteillä ja niistä saatavilla tuloksilla seurataan ympäristön tilaa ja toiminnan vaikutuksia. Näytteenotossa laadukkuus on erityisen tärkeää, jotta tutkimustulokset ovat luotettavia ja vertailukelpoisia. Sitowisen ympäristöasiantuntijat osallistuvat Tampereen ammattikorkeakoulun järjestämään ympäristönäytteenottajan henkilössertifiointikoulutukseen jo viidettä kertaa.

Yhteistyö oppilaitosten kanssa avaa uusia ovia

Tänä syksynä järjestetty Ympäristönäytteenottajan sertifiointikoulutus oli kohdistettu maaperä- ja kiinteän jätteen näytteenoton erikoistumisalaan. Koulutus toteutettiin monimuoto-opintoina.

Sitowisen asiantuntijat toimivat kokonaisuudessa kouluttajina. Koulutuksen laaja sisältö kattaa muun muassa työturvallisuutta, näytteenoton suunnittelua ja dokumentointia, koordinaattijärjestelmiä sekä tietysti varsinaisten näytteiden ottamista.

Yhteistyö TAMKin kanssa on ollut sujuvaa. Me tarjoamme kouluttajiksi parhaat osaajamme, jotta koulutuksen laatu voidaan taata.

Jenni Haapaniemi, Sitowise

Yhteistyö koulutusten järjestämisessä aloitettiin vuonna 2018, jonka jälkeen niitä on ollut kahdesti vuodessa. Keväälle 2020 suunniteltu koulutus jäi koronavirustilanteen vuoksi pitämättä, mutta syksyn koulutus saatiin järjestettyä osin etäkoulutuksena.

– Meille kouluttajina toimiminen tuo hyviä yhteistyömahdollisuuksia sekä luontevan tilanteen nostaa tämän erityisosaamisen tunnettuutta ja saada työelämään lisää sen asiantuntijoita, kertoo Sitowisen Jenni Haapaniemi, joka toimii koulutuksessa yhtenä kouluttajista.

Myös TAMKissa koulutusyhteistyö nähdään hedelmällisenä. Koulutus onnistui, vaikka tällä kerralla korona aiheuttikin poikkeusjärjestelyjä.

Saimme jälleen aikaan hienon koulutuksen, vaikka nopealla aikataululla osa toteutuksesta siirrettiin verkkoon. Maasto-osuuskin onnistui taas odotetusti!

Seija Haapamäki, Tampereen ammattikorkeakoulun laboratorioinsinööri

Sertifioidut näytteenottajat ottavat laadukkaita ja vertailukelpoisia ympäristönäytteitä

Ympäristönäytteenotto on tarkkaa ja systemaattista työtä. Näytteenottajan tulee noudattaa täsmällistä työnkulkua ja osata havainnoida tiettyjä tekijöitä ja toimia havaintojensa mukaan.

– Sertifioidut näytteenottajat osaavat työnsä ja heidän tuottamansa tutkimustulokset ovat tasalaatuisia. Siten ne ovat vertailukelpoisia ja niihin voidaan pohjata ympäristöselvitysten johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, Jenni kertoo näytteenottajien tärkeästä osuudesta ympäristöselvitystöiden kokonaisuudessa.

TAMKin kanssa järjestetty koulutus onkin yksi keino saada alalle lisää ammattitaitoisia näytteenottajia. Sitowisessä ympäristönäytteenottajat työskentelevät muun muassa pohjaveden, vanhojen kaatopaikkojen ja teollisuusalueiden sekä rakennustyömaiden maaperän parissa.