Sinivihreällä infrastruktuurilla tarkoitetaan luonnontilaisten alueiden ja erityisesti rakennetun viherympäristön ekologista verkostoa kaupungeissa. Sinivihreä infrastruktuuri on avainasemassa, kun tulevaisuuden ympäristöjä suunnitellaan ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioiden.

Ilmastonmuutoksen yleisesti tiedossa olevia vaikutuksia ovat esimerkiksi sään ääri-ilmiöt: kesäajan pitkät hellejaksot, lisääntyvät sateet sekä talviaikaisen lämpötilan vaihtelu nollan molemmin puolin. Erityisesti kaupunkimaisessa ympäristössä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin tulee sopeutua ja mahdollisiin riskeihin varautua jo ennalta. Näin voidaan välttyä kalliilta omaisuusvahingoilta ja vaalia terveellistä ja turvallista ympäristöä.

Vilja Larjosto IWT

-Kunnat ovat jo havahtuneet teettämään erilaisia riskikartoituksia ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyen, mikä on hyvä asia. Esimerkiksi tulville altistuminen tulee yleistymään lisääntyvien sateiden myötä erityisesti tiiviisti rakennetuissa ympäristöissä. Maisemasuunnittelussa viheralueiden toiminnallinen rooli sopeutumisessa on vahvistunut ilmastonmuutoskeskustelun myötä, maisema-arkkitehti, Sitowisen vanhempi suunnittelija Vilja Larjosto sanoo. Vilja on väitellyt kaupunkiympäristön ilmastoresilienssin kehittämisestä.

Estetiikka yhdistyy sopeutumisen toiminnallisiin ratkaisuihin

Maisemasuunnittelua on perinteisesti tehty estetiikka edellä. Toisaalta luonnon dynamiikka ja ilmasto ovat aiemminkin vaikuttaneet esimerkiksi piha- ja puistosuunnitteluun, ovathan kasvillisuus ja rakennusmateriaalit aina olleet luonnonolojen vaikutuksen alaisina.

Monet tekemämme maisemasuunnitteluratkaisut ovat aiempaa useammin perusteltavissa juuri sen kautta, että ne edistävät ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Vilja Larjosto, Sitowise

-Ilmastonmuutos on vahvistanut maisemasuunnittelun toiminnallista näkökulmaa, jossa viheralue voi toimia muun muassa vesienhallinnan kannalta hyödyllisenä infrastruktuurina. Monet tekemämme ratkaisut ovat aiempaa useammin perusteltavissa juuri sen kautta, että ne edistävät ilmastonmuutokseen sopeutumista. Esimerkiksi kaupunkipurojen varteen suunnitellaan paljon tulvaniittyjä, jotka osan aikaa tekevät tilaa hulevesitulville. Ne toimivat myös haitta-aineiden suodattajana, elinympäristöinä ja kaupunkilaisten virkistysalueina, Vilja kertoo.

Sinivihreä infrastruktuuri sopeuttaa ympäristön ilmastonmuutokseen

Vilja pitää tärkeänä, että sinivihreä infrastruktuuri nostetaan niin sanotun harmaan infrastruktuurin rinnalle kuntien hankkeissa. Kyse on viihtyisyyden ja ekologiasta lisäksi edellä mainituista hyödyistä.

-Viheralueet ja vesiaiheet suojaavat kuumalta, tuulelta ja edesauttavat vesienhallintaa. Sinivihreän infrastruktuurin talousvaikutuksia ei ole vielä kovin paljon tutkittu, mutta uskallan väittää viheralueiden lisäävän asuinalueiden arvoa. Kaupunkiluonnon säilyttäminen kertoo myös luontokatoon reagoimisesta, ei vähäinen asia sekään, hän muistuttaa.

Vilja peräänkuuluttaa ihmisen ja ympäristön vuoropuhelua.

Muutosta tulee ennakoida ja ohjailla hyvällä suunnittelulla niin, että kaupunkiympäristön perustoiminnot säilyvät erilaisissa olosuhteissa.

Vilja Larjosto, Sitowise

-Se, että suunnittelun lähtökohtana hyväksymme ympäristömme vaihtelevat olosuhteet kuten ajoittain tulvivat viheralueet, on myös sopeutumista. Mielestäni on terveellistä, että ihminen näkee millaisia ongelmia kaupungistuminen ja ilmastonmuutos aiheuttavat. On hyvä, jos esimerkiksi tulvatilanne herättää ajattelemaan. Tietysti muutosta tulee ennakoida ja ohjailla hyvällä suunnittelulla niin, että kaupunkiympäristön perustoiminnot säilyvät erilaisissa olosuhteissa. Samalla sopeudumme muutokseen ja luomme puitteet kaupunkiluonnon sekä ihmisten hyvinvoinnille pitkän aikavälin muutoksessa, hän toteaa.

Tutustu palveluihimme!

Maisemasuunnittelu

Maisema voi luoda tunnelmaa, muistuttaa historiasta tai antaa hengähdyshetken. Maisemasuunnittelumme tavoitteena on esteettinen ja toimiva kokonaisuus.