Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin julkaisema ja MAL-verkoston kanssa yhteistyössä tehty Kilometrit katuverkolla -selvitys kartoittaa katuverkon liikennetiedon tuotannon nykytilaa ja antaa suosituksia kuntien liikenne- ja suoritelaskennan kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi. Sitowise vastasi MAL-verkoston koordinoiman Kilometrit katuverkolle -hankkeen toteutuksesta.

- MAL-verkosto on valtakunnallinen kuntien sparraus- ja kehittäjäverkosto, joka etsii jatkuvasti uusia tapoja maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämiseen. Tehtävänämme on luoda edellytyksiä kaupunkiseutujen kestävälle kehitykselle ja elinvoimaisuudelle ja tämä hanke tukee tätä teemaa, kertoo MAL-verkoston kehittämispäällikkö Kati-Jasmin Kosonen.

Liikennelaskentoja suurimmissa kaupungeissa tehdään jo systemaattisesti ja säännöllisesti.

Anna Pätynen, Traficom

Selvityksen suositukset pyrkivät katuverkon suoritelaskennan suurimpien esteiden poistamiseen ja näin mahdollistamaan vertailukelpoisten suoritetietojen tai liikenteen kehitysindeksin tuottamisen kunnissa. 

- Yhtenäistäminen vaatii kaupungeilta nykyistä aktiivisempaa yhteistyötä ja tahtotilaa edistää asiaa, mutta myös kehittämiseen allokoituja resursseja. Eri kokoisten kuntien erilaiset tarpeet ja valmiudet tulee ottaa huomioon. Liikennelaskentoja suurimmissa kaupungeissa tehdään jo systemaattisesti ja säännöllisesti, toteaa Traficomin erityisasiantuntija Anna Pätynen

Nykyinen tieto palvelee kunnan sisäisen liikenteen kehitysseurantaa ja hankkeita

Traficom teki keväällä 2022 kyselyn liikennemäärätiedon keruusta 23 suurimmalle kaupungille. Selvityksen liikennemäärä- ja suoritelaskennan nykytilan kuvaus pohjautui pitkälti tähän kyselyyn. Sen perusteella kuntien keräämä liikennemäärätieto palvelee nykyisellään erityisesti kunnan sisäistä liikenteen kehityksen seurantaa ja hankekohtaisia suunnittelutarpeita, ei niinkään valtakunnallisesti vertailukelpoista tilastointia tai kaupungin koko katuverkon suoritelaskentaa.   

- Kaupunkien käyttämät liikennemäärän tunnusluvut ja käytännöt tulosten laajentamiseksi ovat vaihtelevia eikä käytetyille tekniikoille, dataformaatille tai laskentojen laadulle ole asetettu yhtenäisiä vaatimuksia, sanoo Pätynen.

Myös jalankulun ja pyöräliikenteen laskentaratkaisut kehittyvät.

Kati Kiiskilä, Sitowise

Laskentatietoa jaetaan vaihtelevasti ja eri muodoissa, kuten liikennemääräkarttoina, raakadatana rajapintoihin, otoslaskentaraportteina ja tilastoituna tunnuslukuina. Katuverkkoa ei ole pääsääntöisesti myöskään linkitetty eli jaettu liikennemäärän kannalta homogeenisiksi jaksoiksi, mikä mahdollistaisi katuverkon suoritelaskennan.  

- Toisaalta, kaupunkien liikennevalojärjestelmät, liikenteen tilannekuvapalvelut ja uudenlaiset tekniikat, kuten liikennelaskenta tekoälypohjaisesti valvontavideokuvasta, tarjoavat kustannustehokkaita tapoja kerätä ja käsitellä liikennemäärätietoa. Myös jalankulun ja pyöräliikenteen laskentaratkaisut kehittyvät, toteaa Kati Kiiskilä Sitowiselta. 

Lue Traficomin koko uutinen.

Lue Sitowisen laatupäällikkö Kati Kiiskilän Vierasblogi: AJOKILOMETREJÄ KATUVERKOLLA, MUTTA PALJONKO?

Tutustu tarkemmin kansalliseen MAL-verkostoon tästä.