Tornien suunnittelu ja rakentaminen vaativat erityisosaamista kaikilta osapuolilta. Sitowisen talonrakennuksen akustiikan palvelualuejohtaja Pekka Tainan mukaan myös erikoissuunnittelijat, kuten akustikot, ovat onnistumisessa välttämättömiä.

”Korkeiden talojen ryppäät sijoitetaan tyypillisesti elämän ytimiin, sijainteihin joissa liikennemelua on paljon ja maaperässä on usein myös tärinää. Melu ja tärinä on otettava huomioon kaikessa rakentamisessa, mutta tornien kohdalla näiden huomiotta jättäminen ei parhaalla tahdollakaan painu unohduksiin”, kuvaa Taina.

Hankkeissa korvina   

Akustikot edustavat rakennusprosessissa tilankäyttäjien korvia. Akustiikkasuunnittelija ottaa työssään kantaa niin suunnitellun tilan sijoituspaikkaan kuin tilojen muotoon, ja rakennusosien, kuten ovien ja ikkunoiden valintaan. Akustikko tuntee materiaalit ja niiden vaimennusominaisuudet ja taloteknisten laitteiden äänenhallinnan keinot. Muusta rakennussuunnittelusta poiketen akustikon työn onnistuminen suhteessa säädöksiin varmistetaan usein teknisillä mittalaitteilla.     

Tornien ääniympäristölle omat ohjeet 

Akustiset määräykset ovat perustaltaan käyttötyyppikohtaisia. Asuinkerrostalon akustisille olosuhteille on säädetty maksimiarvot niin ilmavälitteiselle kuin askeläänten melulle. Melussa myös ajalla ja laadulla on väliä; määräykset voivat olla erilaisia päivä- ja yöajalle tai impulssimaiselle, pienitaajuuksiselle tai kapeakaistaiselle melulle, tärinälle tai runkoäänille. Yli 16-kerroksisille taloille on annettu ääniympäristöä koskevia lisävaatimuksia.  

 ”Korkeiden rakennusten erityispiirteitä ovat mm. suurinopeuksiset hissit, pitkät pudotukset viemärijärjestelmissä, välikerroksiin viedyt meluavan talotekniikan tilat ja esimerkiksi julkisivuun sijoitetut ilmanvaihdon ulkoilmaliitokset. Kokemusta edellyttäviä suunnittelupaikkoja ovat myös tuulen tuoma huojunta ja synnyttämä pintarakenteiden ujellus”, selvittää Taina erityistarpeita.   

 ”Korkeuden lisäksi tornit ovat usein hybridejä eli rakennuksia, joissa on paljon eri toimintoja. Akustiikan näkökulmasta tämä tarkoittaa, että jopa samassa kerroksessa voi olla vaihtelevia akustisia määräyksiä. Tyypillisesti yhdistelmissä on esimerkiksi asuntoja, kuntokeskus, hotelli ja ravintoloita. Kodin olosuhteiksi riittävän hiljaisuustason luominen näihin ei ole helppoa. Työ on kuitenkin tehtävä, ennen kuin melusta syntyy kalliita ja sovun vieviä riitoja”, huomauttaa Taina.