Päällysteiden kunto on yksi näkyvimmistä tienpitäjän vastuualueista niin tie- kuin katuverkolla. Kasvavat liikennemäärät ja vähälumiset talvet asettavat päällysteiden kestävyydelle kovia vaatimuksia.

Parantamalla päällysteiden ylläpidon suunnitelmallisuutta ja tarkentamalla vaatimustasoja sekä valvontaa on mahdollista saada aikaan pitkäikäisempiä ratkaisuja ja näin myös enemmän vastinetta ylläpitoon käytetyille varoille.

Sitowisen palvelutarjonnasta löytyy apua kaikkiin päällysteiden ylläpidon vaiheisiin

Päällystysohjelmointia eli päällystysteiden ylläpidon suunnittelua voidaan parantaa Sitowisen Louhi-palvelun avulla hyödyntämällä esimerkiksi katuverkon kunnosta ja aiemmista toimenpiteistä kerättyjä tietoja. Tietojen yhdistäminen karttanäkymään helpottaa kokonaistilanteen hahmottamista ja ylläpitoa voidaan suunnitella pitkäjänteisesti vuosia eteenpäin, jolloin myös budjetointi helpottuu ja voidaan välttyä yllättäviltä kuluilta. 

Hyvin suunnitellut päällystysohjelmat tarvitsevat myös laadukkaan toteutuksen. Etenkin ennen päällystysurakoiden kilpailutusta olisi syytä varmistaa urakka-asiakirjojen ajantasaisuus sekä vaatimustasojen riittävyys. Sitowisen asiantuntijat avustavat tarvittaessa kaikissa päällysteiden ylläpidon vaiheissa aina päällystysohjelmoinnista takuuajan katselmuksiin. 

Myös päällystystöissä ja niiden seurannassa digitaalisuus on yhä suuremmassa roolissa. Toteutumatietoa voidaan kerätä jo työn aikana Routa-sovelluksen avulla. Tämä korostaa läpinäkyvyyttä ja vähentää manuaalisen kirjaamisen tarvetta, minkä ansiosta tiedot ovat myös helposti saatavilla esimerkiksi työmaakokouksia varten. Järjestelmällä voidaan kerätä tietoa myös pienemmistä töistä kuten reikäpaikkauksista videokuvaamalla kohde ennen työtä ja sen jälkeen. 

Kaikkea kerättyä tietoa voidaan jälleen hyödyntää päällystysohjelmoinnin yhteydessä ja näin asiantuntijuuden ja datan avulla voidaan parantaa päällysteiden kuntoa pitkäjänteisesti.

Tule kuulemaan lisää Sitowisen päällysteisiin liittyvistä ratkaisuista ja palveluista maksuttomaan webinaariin!

Päällysteiden ylläpidon palvelut digitaalisesta suunnittelusta töiden valvontaan
3.12.2020 kello 9:00-10:00

>> Ilmoittaudu webinaariin tästä linkistä

Tiedustelut webinaarista:

Riku Tujunen
Projektipäällikkö
Sitowise Oy
+358 44 427 9586
riku.tujunen@sitowise.com

Timo Salminen
Asiakkuuspäällikkö
Sitowise Oy
+358 40 745 6821
timo.salminen@sitowise.com

Erno Puupponen
Asiakkuuspäällikkö
Sitowise Oy
+358 40 565 5724
erno.puupponen@sitowise.com