Sivun pääkuva yllä: Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy

Helsingin kaupungin asuntotuotanto järjesti kutsukilpailun Karviaistie 12 kerrostalokorttelin muutoksesta. Muutoskohde oli vuonna 1977 rakennettu Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistama kahdeksan 3–4 kerroksisen betonielementtikerrostalon kokonaisuus. Kilpailun kohde sijaitsee Malmilla. 

Kilpailutehtävänä oli suunnitella rakennusten julkisivujen uusiminen ja korotus kahdella lisäkerroksella mahdollisimman paljon puurakentamista hyödyntäen. Tähän tehtävänantoon työryhmä vastasi voitokkaasti ehdotuksellaan Metsä puilta.

Voittajaehdotuksessa olemassa olevan korttelin parhaat ominaisuudet yhdistyvät ympäristötietoiseen puurakentamiseen periaatteella ”yksinkertainen on kestävää ja siten myös kaunista”.

Ratkaisu edustaa hyvää arjen rakentamista laadukkaalla toteutuksella ja kauniilla yksityiskohdilla ylevöitettynä.

Sitowise varmisti toteutuskelpoisuuden

Sitowisen kokonaisuus kilpailuryhmittymässä oli rakennesuunnittelu. Rakennesuunnittelijoiden lisäksi mukana oli myös palokonsultti, joka avusti kilpailuryhmää palomääräysten tulkinnassa.

– Meidän tehtävänämme oli mahdollistaa arkkitehtien ajatusten toteuttamiskelpoisuus rakennetekniikan kannalta, kuvailee yhteistyötä Sitowisen suunnittelujohtaja Heikki Aronen.

Rakenne- ja talotekniset ratkaisut suunniteltiin siten, että vanhalle rungolle vietävien uusien kuormien määrä pidettiin minimissään. Silloin perustuksia ei tarvitsisi lähteä vahvistamaan rakennuksen alla, vaan ainoastaan rakennusvaipan ulkopuolella.

Vastuullinen rakentaminen alkaa suunnittelupöydältä

Vastuullisuus oli suurena osana koko kilpailun toimeksiantoa ja kilpailuehdotuksille on arvioitu sekä hiilijalanjälki että elinkaarikustannus ja ehdotusten toteutettavuutta on erityisesti korostettu.

Voittaneessa ehdotuksessa on mukana vanhojen rakenteiden purkamista. Purkumenetelmät ja tavat valittiin ehdotuksessa siten, että työkohteesta pölyn leviäminen ympäristöön on mahdollisimman vähäistä. Myös työmaan ympäristölle aiheutuva meluhaitta pidetään mahdollisimman pienenä.

– Kilpailuehdotuksessa työyhteenliittymämme muun muasssa ehdotti vanhoille purettaville betonijulkisivuille kierrätyskäyttöä, Heikki kertoo konkreettisista vastuullisuustoimenpiteistä.

Pitkän sivun nykyisen rungon verhousperiaatteen rakennekaavio
Pitkän sivun nykyisen rungon verhousperiaatteen rakennekaavio. Sitowise Oy
Image
ikoni love it

Lisätietoja kilpailusta ja ehdotuksista

Tutustu palveluihimme!

Rakennesuunnittelu

Vahvimmillamme olemme asuinkerrostalojen suunnittelussa, mutta hallitsemme kaikenlaisten rakennusten rakenne-, tuoteosa- ja elementtisuunnittelun.

Palotekninen suunnittelu

Määräykset, järjestelmät, ratkaisut ja näiden käytännön toimivuuden tuntevat paloalan ammattilaisemme ovat turvallinen kumppani paloturvallisuusratkaisujen suunnitteluun.