Tällä viikolla (12.-16.9.2022) vietetään jälleen kansainvälistä World Green Building Weekiä, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Viikon teemaa #BuildingforEveryone lähestytään Suomessa erityisesti tulevien sukupolvien kautta – kaiken, mitä nyt suunnittelemme tai rakennamme, on oltava tulevaisuuden kestävää.

Meillä Sitowisellä rakennetun ympäristön vastuullisuus on kaiken tekemisemme ydin – joka päivä. Meillä on esimerkiksi käytössämme vastuullisuustyökalu, jonka avulla ymmärrämme paremmin projektien vastuullisuutta sekä omien ja asiakkaidemme tekemien valintojen vaikutusta ympäristölle ja yhteiskunnalle. Olemme ylpeitä osaamisestamme. Teemaviikon kunniaksi haastoimme asiantuntijoitamme kertomaan, miten kestävän rakennetun ympäristön kehittäminen näkyy heidän työssään ja mitä se heille merkitsee.

anna perttola

Anna Perttola
Vanhempi asiantuntija, Ympäristötutkimukset

”Olen kiertotalouden puolestapuhuja. Omassa työssäni pyrin edistämään muun muassa purkumateriaalien kiertotaloutta ja neitseellisten kiviainesten korvaamista uusiomateriaaleilla maarakentamisessa.  Olen iloinen, että lainsäädäntökin vähitellen muuttuu – toivottavasti tulevaisuudessa voimaan tulevat uudet asetukset mahdollistavat paremmin esimerkiksi betonirakenteiden ja -jätteen entistä laajemman hyödyntämisen rakentamisessa ja edistäen siten kiertotalouden toteutumista.”

jaakko kullberg

Jaakko Kullberg
Vanhempi asiantuntija, Ympäristövaikutukset ja vastuullisuus

”Työssäni suunnittelen luontopohjaisia eläviä ratkaisuja rakennettuun ympäristöön. Rakennettu ympäristö valitettavan usein hävittää luontoa, mutta esimerkiksi väylien varret ja muut rakentamisen reuna-alueet tulisi nykyistä paremmin hyödyntää uhanalaisen lajistomme resilienssin vahvistamiseen. Meillä Sitowisellä on vahva maisemasuunnittelun ja luontotiedon osaaminen ja olemme edelläkävijöinä tuoneet mm. vieraslajikartoitukset ja torjunnan moniin väylä- ja kaupunkiprojekteihin jo ennen lainsäädännön syntyä. Uhanalaisten lajien puolustaminen on minulle henkilökohtaisesti tärkeää, ja on hienoa, että pääsen työssäni yhdistämään osaamiseni merkityksellisyyteen.”

eero puurunen

Eero Puurunen
Palvelupäällikkö, Kestävä kaupunkisuunnittelu

”Ilmastokriisi luo kaupunkikehitykselle vaatimuksia, joihin voidaan vastata vain yhä monialaisemmalla osaamisella. Kaupunkikuvallisten, kulttuurihistoriallisten ja luontoarvojen ohella meidän tulee pystyä arvioimaan riittävän ketterästi kokonaisvaltaisia ilmastovaikutuksia, kuten rakennusten ja infran rakentamisen sekä liikenteen päästöjä. Ilmastovaikutusten arviointiin tarvitaan uusia innovaatioita, koska nykyiset päästölaskurimme eivät sellaisenaan sovellu kaupunkikehityshankkeisiin. Me Sitowiseläiset tiedostamme ja kehitämme jatkuvasti uusia työkaluja kestävän kaupunkisuunnittelun tueksi.”

aino karilas

Aino Karilas
Maisema-arkkitehti, vanhempi suunnittelija; Dynaaminen kasvillisuus, kaupunkiluonnon monimuotoisuus, ekologiset verkostot

”Minulle on aina ollut tärkeää, että pystyn vaikuttamaan maisemasuunnittelun ekologisuuteen. Lempiaiheisiini lukeutuu niin sanottu dynaaminen kasvillisuus. Sillä tarkoitetaan kestävää, monilajista, kerroksellista kasvillisuutta, joka tukee kaupunkiluonnon monimuotoisuutta myös muuttuvissa olosuhteissa. Viime vuosina kestävyyttä on alettu toteuttaa maisemasuunnittelussa entistä tietoisemmin, ja projekteissa noudatetaan Viherympäristöliiton Kestävän ympäristörakentamisen KESY-toimintamallia. Olemme kehittäneet siitä Sitowiselle yksityiskohtaisemman tarkistuslistan, jota läpikäydessä huomaan ilahduttavan usein, että projektihan on jo aika KESY!”

tiina sahakari

Tiina Sahakari
Vanhempi asiantuntija, Hankehallinta

”Suomen yli 300 kunnassa mietitään nyt kuumeisesti, mitkä ovat vaikuttavimpia keinoja hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua sen seurauksiin esimerkiksi kaavoituksessa, tontinluovutusehdoissa ja maankäytön suunnittelussa. Olemme kehittäneet kuntien tarpeisiin Aluehankkeiden kestävyyspolun, joka antaa konkreettisia keinoja kehittää kestävää rakennettua ympäristöä kunnan omista lähtökohdista käsin. Tosiasiassa harvassa kunnassa riittää osaamista ja resursseja hallita kestävän kehityksen laajaa kokonaisuutta, ja onkin hienoa, että me Sitowisen asiantuntijat voimme olla avuksi!”

sonja oksman

Sonja Oksman
Vanhempi asiantuntija, Ympäristövaikutukset ja vastuullisuus

”Maankäytön tiivistyessä erityisesti kaupunkialueilla ekologinen verkosto pirstoutuu ja eläinlajien mahdollisuudet liikkua turvallisesti laajojen elinympäristöjen välillä heikkenevät. Tämän vuoksi ekologiset yhteydet on yhä tärkeämpää turvata kaavoituksessa. Me Sitowisellä olemme tehneet ekologisen verkoston selvityksiä jo pitkään, ja esimerkiksi viime vuonna tuotimme Lohjan kaupungille karttapohjaisen aineiston kaupunginviherrakenteesta, ekologisista yhteyksistä ja niiden kehittämistarpeista ympäristön ja maankäytön suunnittelua varten. Suosittelen samaa muillekin kunnille ja kaupungeille!”

nicholas stewart

Nicholas Stewart
Ryhmäpäällikkö, Energia- ja elinkaarisuunnittelu

"Ryhmäpäällikkönä saan tehdä monipuolista työtä energiatehokkaan ja vähähiilisen rakennetun ympäristön eteen. Osallistun asiakkaidemme strategisten tavoitteiden asettamiseen sekä vastaan yksittäisissä rakennushankkeissa ympäristötavoitteiden saavuttamisesta. On hienoa, että erilaisten hankkeiden lähtökohtana ovat entistä useammin vähähiilisyys ja ympäristöluokitukset. Ratkomamme haasteet ovat useimmiten monialaisia ja vaativat monen osapuolen yhteistoimintaa. Työssäni hienointa onkin päästä edistämään kestävää rakentamista yhdessä muiden kanssa, ja nähdä projektin muidenkin osapuolten innostuvan siitä!”

lauri aantaa

Lauri Aantaa
Vähähiilisen rakentamisen asiantuntija/kehityspäällikkö

”Uudisrakentamisen päästöjen vähentäminen valtion kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiseksi vaatii vielä paljon työtä. Pyrimme hiilijalanjälkilaskennan ja siihen liittyvän konsultoinnin avulla selvittämään mahdollisimman tehokkaita tapoja alentaa rakentamisen hiilijalanjälkeä – autamme asiakkaitamme saavuttamaan omat päästövähennystavoitteensa ja samalla kehitämme uusia tapoja rakentaa nykyistä kestävämmin. Työ vaatii yhteistyötä esimerkiksi suunnittelijoiden, materiaalinvalmistajien, kaupunkien ja kaavoittajien kanssa. Ala on jatkuvassa muutoksessa ja uusia tuotteita ja tapoja tehdä syntyy jatkuvasti. Onkin innostavaa nähdä, miten rakentaminen kehittyy lähivuosina.”

Vastuullisuus Sitowisessä

Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me Sitowisellä otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti, ja siksi vastuullisuus näkyy arjessamme monin tavoin.
Image
ikoni love it