Tietoliikenneyhteyksistä on tulossa älykkäiden kaupunkien perusinfraa kuten vesijohto- ja sähköverkot tänä päivänä. Järjestämme kunnille 16. kesäkuuta webinaarin, jossa esitellään älyinfran kehittämistä ja kerrotaan, mitä kunnat voivat tehdä tietoliikenneverkkojen edistämiseksi. 

5G:n kattavuus laajenee Suomessa jatkuvasti. Siitä täyden hyödyn saaminen vaatii kuitenkin taustalle aina valokuituverkon. 

Kunnilla on valtava mahdollisuus vaikuttaa omalla toiminnallaan tietoliikenneverkkojen rakentumiseen alueellaan. Tässä työssa auttavat perinteisten tietoliikenneoperaattoreiden lisäksi markkinoille tulleet uudet toimijat sekä vuosille 2021-2025 uudistuva tukipolitiikka.   

Sitowise haluaa olla mukana tukemassa kuntien roolia mahdollistavina ja puolueettomina toimijoina, jotta tietoliikenneverkot saadaan samalle viivalle ja samaan asemaan muun kunnallisinfran kanssa ja jotta verkot kehittyvät kattavasti koko kunnan alueelle.  

Nopeat yhteydet ovat kunnan kilpailuvaltti

Miksi kuntien sitten kannattaisi aktivoitua tietoliikenneyhteyksien saralla? Kunnilla on omassa toiminnassaan huomattavia tehostamisen mahdollisuuksia, kun nopeat tietoliikenneyhteydet osataan valjastaa palvelemaan kunnan tarpeita. Nopeista tietoliikenneyhteyksistä hyötyvät esimerkiksi liikenne, jätehuolto, ympäristöseuranta sekä kiinteistöjen hallinta.

"Tietoliikenneyhteyksillä on myös kasvava merkitys kilpailukyvylle, kun tehokas älyinfra saadaan palvelemaan niin asukkaiden kuin yritystenkin tarpeita", toteaa avainasiakaspäällikkö Sanna Mäyrä Sitowiseltä.  

Nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuus on siis turvattava lukuisista eri syistä, yllä mainittujen lisäksi myös sosiaalisen tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta. Huolimatta siitä, että sosiaalisen tasa-arvon toteutumista käytetään julkisten resurssien kohdentamisen perusteluina edistämishankkeisiin, ei kaupungeissa ole aiemmin tutkittu nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuuden sosioekonomisia vaikutuksia. 

Kunnan tietoliikenneverkkojen kehittämiseksi Sitowise on luonut älyinfran kypsyysmallin, jolla mitataan kunnan kyvykkyyttä nopeiden tietoliikenneyhteyksien hyödyntämiseksi sekä yhteyksien rakentumisen edistämiseksi.   

Webinaarissa tutustutaan älyinfran kehittämiseen

Tervetuloa 16. kesäkuuta webinaariin tutustumaan älyinfran kehittämiseen. Esittelemme webinaarissa Lahden kaupungille toteutetun älyinfran kypsyysmallin. Lisäksi tutustumme Traficomin laatimaan kuntien tietoliikenneverkon tähtiluokitukseen. Keskustelemme myös alan markkinoiden muutoksesta etenkin kuituliiketoiminnan näkökulmasta.  

Ilmoittauduthan mukaan tästä linkistä viimeistään 15. kesäkuuta. Webinaari on suunnattu kuntien ja valtionhallinnon asiantuntijoille. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa! 

Älyinfra haltuun -webinaari
16.6.2020 kello 12-14
Ohjelma 

  • Kuntien tietoliikenneverkkojen tähtiluokitus ja uudistuvat saatavuustiedot (Traficom)
  • Kunta älyinfran mahdollistajana & Älyinfran kypsyysmallin esittely (Sitowise)

Yhteystiedot