”Akustisia mittauksia ei voi tehdä teknisten mittalaitteiden arsenaalia paikalle kantamatta, joten paikallispalvelulla on melumittauksissa asiakkaillemme todellista etua ja kustannushyötyä”, kertoo Lahden akustiikkapalvelujen käynnistäjäksi lähtenyt akustikko, DI Miikka Valtonen.

Tietoisuus siitä, että eri tilojen akustiset olosuhteet voidaan ylipäänsä suunnitella etukäteen, on Valtosen mukaan kasvanut. Silti akustiikka mielletään edelleen turhan usein vain ammattilaisten kiistan aiheeksi konserttisalien ominaisuutena. 
”Suunnittelemme käyttötarkoitusta palvelevia ääniolosuhteita aika tavallisiin tiloihin: kouluihin, päiväkoteihin, sairaaloihin, kauppakeskuksiin, kirjastoihin, asuntoihin ja niin edelleen.

Mittaustulos päätyy usein kalliin riidan keskiöön  

Akustiikkasuunnittelun onnistuminen voidaan mitata jälkeenpäin. Akustisten olosuhteiden tai melumittauksen seurauksena voidaan päätyä kalliisiin korjauksiin, josta syystä mittauksen tilaajan on erittäin parasta tarkasti varmistaa mittaajan osaaminen.   

”Esimerkiksi melun määrä eri tiloissa on tarkasti normeerattu. Normin täyttymiset on mitattava.  Mittausten suoritustavat ovat toki standardista luettavissa, mutta mittausten suorituksissa on silti valtavasti virhemahdollisuuksia. Tavallisia ovat esimerkiksi mittalaitteiden kalibrointien laiminlyönnit tai mittaajan taitamattomuus, niin että haaviin osuu esimerkiksi samanaikainen mutta väärä ilmiö. Me tuomme Lahteen lähipalveluksi nyt nipun luotettavia, FINAS akkreditoituja mittauksia”, kuvaa Valtonen. 

Suunnittelussa eroja pääkaupunkiseudun ja muun maan välillä

Pääkaupunkiseudulla esimerkiksi opetusalan uudisrakennusten akustiikka suunnitellaan jo erillisen akustisen suunnitteluohjeen mukaan. Myös päiväkotikohteissa akustiikan merkitys ymmärretään jo hyvin. ”Käytännössä tämä tarkoittaa myös ajoissa aloittamista.  Valmiiseen taloon mitään kunnollista on vaikea enää tehdä”, havainnollistaa Valtonen.

Myös Lahdesta löytyy akustiikan edelläkävijärakennuksia, muitakin kuin Sibeliustalo. Tällaiseksi Valtonen nostaa Lahden Ammattikorkeakoululle vanhaan tehdashalliin kunnostetun Niemen Campuksen. Valtonen sai kohteen akustikkona luoda tiloihin niin avoimia oppimisympäristöjä ja äänitysstudioita, elokuvahuoneen ja niin edelleen.

Valtonen tuntee akustikkona hyvin myös pääkaupunkiseudun Raidejokerin. Liikenteen aiheuttama melu ja tärinä, akustisesti onnettomat avotoimistot, huonosti vaimennetut musiikin harjoittelu- tai puhetilat, heikosti paranemista tukevat tai yksityisyyden vievät terveydenhuollon huoneet ja jopa kotien kaikuiset olohuoneet nousevat helposti listalle, kun Valtonen listaa kohteita, joissa akustikoille riittää sarkaa, Lahdessakin.