Rakennuksen tulee olla käyttäjilleen terveellinen ja turvallinen koko sen elinkaaren ajan. Tavoitteen toteutuminen vaatii asiantuntevaa suunnittelua, toteutusta ja ylläpitoa sekä tarkoituksenmukaista käyttöä.  

Kosteudenhallinta on yksi oleellisista vaatimuksista rakennuksen toiminnallisuudelle. Kosteusilmiöiden merkitys on syytä ymmärtää rakentamisen ketjussa ja rakennuksen käytössä. Muun muassa näihin teemoihin pureudutaan viiden koulutuksen sarjassa. 

Erityisasiantuntijamme käsittelevät kosteudenhallinnan haasteita rakennuksen elinkaaressa. Tavoitteena on kasvattaa kosteudenhallinnan osaamista.

Hemmo Sumkin, Sitowise

Kuka kouluttaa? 

Koulutukset rakentuvat vuorovaikutteisista asiantuntijapuheenvuoroista, joita höystävät tapausesimerkit elävästä elämästä. Pääkouluttajina toimivat Sitowisen asiantuntijat.   

– Erityisasiantuntijamme käsittelevät kosteudenhallinnan haasteita hankkeisiin osallistuvien näkökulmista rakennuksen elinkaaressa. Tavoitteena on kasvattaa kosteudenhallinnan osaamista mahdollisimman monipuolisesti. Mukaan mahtuu runsaasti tietoa esimerkiksi vaurioprosesseista, keskeisistä säädöksistä ja ohjeistuksista sekä muuta teoriaa – tapausesimerkkejä ja tulevaisuuden skenaarioita unohtamatta, kertoo kehitysjohtaja Hemmo Sumkin Sitowisestä.    

Koulutukset järjestetään ympäristöministeriön toimeksiannosta osana Terveet tilat -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset sekä tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. 

Kenelle suunnattu? 

Koulutussarja on suunnattu rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisille, jotka toimivat kosteudenhallinnan parissa.  

Koulutukset soveltuvat sinulle, jos työskentelet esimerkiksi rakennusliikkeessä, rakennusvalvonnassa, teollisuudessa, alan etujärjestössä, tai jos kiinteistöomaisuuden hallinnointi kuuluu työhösi. Koulutukset soveltuvat myös rakennus- ja kiinteistöalan opiskelijoille.  

Koulutusten sisällöt 

Jokaisella koulutuskerralla on oma teemansa, mutta tietyt tärkeät aiheet toistuvat eri suppeammin myös muissa koulutuksissa. Esimerkkejä aiheista ovat: 

  • kosteudenhallintaprosessin johtaminen 
  • kosteudenhallinta uudis- ja saneeraustyömailla 
  • korjausrakentamisen erityispiirteet kosteudenhallinnan näkökulmasta 
  • keskeisten säädösten ja ohjeistusten tuntemus 
  • tyypilliset kosteusvauriot sekä niiden tutkiminen ja korjaaminen 
  • ilmastonmuutoksen huomioiminen rakentamisessa.  

– Kolmessa ensimmäisessä koulutuksessa käydään läpi muun muassa kosteudenhallinnan taustaa, säädöksiä ja ohjeistuksia sekä suunnitelmallisuuden merkitystä erilaisissa tilanteissa. Ensimmäinen koulutus keskittyy kosteudenhallintakoordinaattorin rooliin ja kosteudenhallintaprosessin johtamiseen. Seuraavissa kahdessa syvennymme uudis- ja saneeraustyömaan erityispiirteisiin, kertoo sisäilmahankkeiden asiantuntija Laura Salo Sitowisestä. 

Neljäs koulutus tarjoilee kosteusvaurioiden perustietopaketin, joka sisältää muun muassa tietoa tyypillisistä kosteusvaurioista, niiden syntymekanismeista sekä tutkimisesta ja korjaamisesta. Viimeisen koulutuskerran aiheena on ilmastonmuutos ja sen tuomat kosteustekniset riskit. 

Kaupunkiympäristössä hulevesisuunnittelu korostuu ilmastonmuutoksen voimistuessa

Koulutus 1: Rakennushankkeen kosteudenhallintaprosessin johtaminen - tilaajaohje 
To 28.4. klo 13–15.30 

Miten huomioit kosteudenhallinnan jo tilausvaiheessa? Miksi kannattaa ottaa tiimiin kosteudenhallintakoordinaattori? Mitä voit odottaa koordinaattorilta?  

Koulutuksessa esitellään kosteudenhallinnan johtamista erilaisissa rakennushankkeissa, hankesuunnittelusta rakennuksen käyttöönottoon asti sekä rakennuksen käytön aikana elinkaarihankkeissa. Koulutus on suunnattu erityisesti tilaajille ja rakennuttajille, mutta soveltuu myös esimerkiksi rakentajille.  

Koulutus 2: Uudistyömaan kosteudenhallinta – yleisesitys kosteudenhallinnasta 
To 5.5. klo 13–15.30 

Mitkä asiat voivat mennä pieleen uudistyömaan kosteudenhallinnassa? Miten voit estää kosteusongelmien syntymistä työmaavaiheen suunnittelulla? Miten kosteudenhallintaa toteutetaan puurakennustyömailla? 

Koulutuksessa käsitellään uudisrakennustyömaan kosteudenhallinnan suunnittelua ja toteutusta. Esityksessä syvennytään kosteudenhallintasuunnitelmaan, kosteudenhallinnan riskilistaan sekä työvaiheiden kosteusriskien minimointiin tehtäväsuunnittelulla. Lisäksi perehdytään puurakentamisen erityispiirteisiin. Koulutus on suunnattu erityisesti rakentajille, mutta soveltuu hyvin myös esimerkiksi hankkeiden projektipäälliköille ja työmaavalvojille.  

Koulutus 3: Saneeraustyömaan kosteudenhallinta 
To 12.5. klo 13–15.30 

Kuinka kosteusriskejä hallitaan korjaustyömaan kireiden aikataulujen ja muuttuvien suunnitelmien paineissa? Miten kosteudenhallintaa toteutetaan käytössä olevassa kohteessa? Miten varmistetaan olemassa olevien rakenteiden kosteustekninen toimivuus? 

Koulutus keskittyy korjausrakentamisen kosteudenhallinnan erityispiirteisiin. Iltapäivässä käsitellään kevennettynä kosteudenhallinnan tausta ja prosessit sekä keskitytään kosteudenhallintaan erilaisissa korjaushankkeissa. Koulutus on suunnattu erityisesti korjaushankkeisiin keskittyneille rakentajille, mutta soveltuu hyvin myös esimerkiksi rakennushankkeiden projektipäälliköille ja työmaavalvojille. 

Koulutus 4: Kosteusvaurioiden prosessi 
To 19.5. klo 13–15.30 

Miten erilaiset kosteusvauriot syntyvät? Entä miten ehkäiset niitä kiinteistön huollolla? Kuinka valitset teknisesti hyvät ja kustannustehokkaat ratkaisut jo syntyneeseen kosteusongelmaan? Koulutuksessa esitetään tapausesimerkkejä yleisimmistä kosteusvaurioista ja niiden syistä sekä käsitellään kosteusvaurioiden tutkimuksia ja korjaustoimenpiteitä. 

Koulutus 5: Ilmastonmuutoksen vaikutus ja huomiointi rakentamisessa 
Ke 25.5. klo 13–15.30 

Mitä haasteita muuttuva ilmasto aiheuttaa rakenteille? Miten voit tunnistaa lisääntyneen riskin? Ja mitä on tehtävissä sen pienentämiseksi? Koulutuksessa käydään läpi viimeisin tieto ilmastonmuutoksen laskennallisista tarkasteluista, niiden rajoituksista sekä rakennusten rakenneratkaisujen valintakriteereistä, jotta tulevaisuudessakin rakenteet ja rakennukset toimivat kosteusteknisesti oikein. 

Kuva
sovelluskehitys koodari luovuus

Tervetuloa koulutuksiin!

Ilmoittautuminen on jo auki! Koulutussarja on suunnattu rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisille sekä opiskelijoille, jotka toimivat tai tulevat toimimaan kosteudenhallinnan parissa. Pääkouluttajina toimivat Sitowisen asiantuntijat.

Tutustu koulutussarjan verkkosivuun osana Terveet tilat 2028 -hankkeen sivustolla.

Jutun pääkuva sivun yläreunassa: Matti Kuusniemi / 3Dolli Oy

Tutustu palveluihimme!

Rakennesuunnittelu

Vahvimmillamme olemme asuinkerrostalojen suunnittelussa, mutta hallitsemme kaikenlaisten rakennusten rakenne-, tuoteosa- ja elementtisuunnittelun.