Sitowise vastasi hyvinvointikeskuksen rakennuttamisesta ja valvonnasta sekä jatkaa takuuajan tehtävissä kohteen parissa vuoteen 2027 saakka.

- Hyvinvointikeskus oli hankkeena monipuolisuutensa puolesta paitsi haastava myös erittäin mielenkiintoinen. Rakentamisen aikana korostui läheinen yhteistyö urakoitsijoiden, suunnitteluryhmän, tilaajan ja käyttäjien kanssa. Hyvän yhteistyön ansiosta hanke saatiin päätökseen sovitussa aikataulussa, laadussa ja budjetissa, sanoo Sitowisen rakennuttajakonsultti ja kehityspäällikkö Juuso Sundberg.

Kohteen alustava suunnittelutyö alkoi jo vuonna 2014 ja Sitowisen asiantuntijat tulivat hankkeeseen mukaan rakennustöiden alkuvaiheessa. Rakennustyöt aloitettiin urakkamuodon takia valmiilla suunnitelmilla, mutta rakennusvaiheessa jouduttiin tekemään useita suunnitelmatäsmennyksiä monien eri käyttäjäryhmien täsmentyneiden tarpeiden perusteella.

Elinkaariajattelu oli hankkeessa huomioitu tavallista pidemmällä takuuajalla, joka oli tässä tapauksessa viisi vuotta kaikkien urakoiden osalta.

Juuso Sundberg, Sitowise

Nelikerroksisen keskuksen pinta-ala on 12 380 neliömetriä

Hankkeessa vaadittiin läheistä yhteistyötä urakoitsijoiden, suunnitteluryhmän ja tilaajan välillä. Rakennusvaiheessa painottuivat elinkaariasiat, sisäilman laatu ja tilojen toiminnallisuus loppukäyttäjän näkökulmasta.

- Elinkaariajattelu oli hankkeessa huomioitu tavallista pidemmällä takuuajalla, joka oli tässä tapauksessa viisi vuotta kaikkien urakoiden osalta. Lisäksi elinkaariasioita huomioitiin rakentamisen aikana tekemällä huollettavuuteen ja pitkäaikaiskestävyyteen liittyviä parannuksia suunnitelmiin, Sundberg kertoo.

Hyvä sisäilma varmistettiin paitsi päivittäisellä valvonnalla myös soveltamalla Kuivaketju 10-toimintamallia, joka osaltaan varmisti systemaattisen laaduntarkkailun.

Tilojen toiminnallisuutta oli varmistamassa läheisessä yhteistyössä käyttäjän edustajat, jotka puolestaan kävivät esiin nousseita kysymyksiä läpi eri käyttäjäryhmien edustajien kanssa. Rakennustöiden loppuvaiheessa myös rakennuksen tuleville käyttäjille järjestettiin huomattava määrä kierroksia tuleviin tiloihinsa mahdollisia kommentteja ja toiminnan suunnittelua varten.

Tilojen toiminnallisuuden ja tulevan käytön kannalta tiivis yhteistyö ja vuoropuhelu käyttäjien edustajista koostuvan projektitiimin ja rakennusvalvonnan välillä oli ensiarvoisen tärkeää.

Pauliina Churchill, Kirkkonummen hyvinvointikeskus

- Tilojen toiminnallisuuden ja tulevan käytön kannalta tiivis yhteistyö ja vuoropuhelu käyttäjien edustajista koostuvan projektitiimin ja rakennusvalvonnan välillä oli ensiarvoisen tärkeää. Tässä kohteessa käyttäjien edustajat havainnoivat jo rakennusvaiheessa mahdollisia suunnittelun ongelmakohtia, jotka saatiin muutettua ennen rakennuksen käyttöönottoa. Jatkossa tällaisissa suurissa rakennushankkeissa olisikin tärkeää varmistaa käyttäjien edustajien mukaantulo jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tilaajan rinnalle, kertoo Kirkkonummen hyvinvointikeskuksen akuuttivastaanoton osastonhoitaja Pauliina Churchill.

Hyvällä yhteistyöllä projekti pysyi aikataulussa

Heti rakennustöiden alkuun alkoi koronaviruspandemia, mikä aiheutti etenkin aikataulullisia uhkia. Hyvällä yhteistyöllä urakoitsijoiden, tilaajan ja suunnitteluryhmän kanssa työmaa saatiin kuitenkin valmiiksi sovitussa aikataulussa, laadussa ja budjetissa. Nyt kirkkonummelaiset pääsevät hyödyntämään laajasti sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon peruspalveluja saman katon alla.

- Yhteistyön sujuvuutta varmisti se, että valvojilla ja projekti-insinöörillä oli vakituiset työpisteet rakennuttajan omassa työmaatoimistossa paikan päällä. Näin asioiden keskustelu ja ratkaiseminen oli hyvin sujuvaa. Tämä helpotti myös korona aikana toimimista, sillä konsultit pystyivät olemaan rajoitetun henkilöryhmän kanssa tekemisissä ja tarvittaessa hoitamaan etänä myös muita projekteja, kertoo Sitowisen rakennuttamisjohtaja Olli Jaakkola.

Hyvinvointikeskus on Kirkkonummen kunnalle sen historian suurin yksittäinen investointi ja siten hanke oli herättänyt kuntalaisten keskuudessa laajaa kiinnostusta jo pitkään ennen rakennustöiden alkamista.

- Hanke oli erittäin monipuolinen sekä tekniikaltaan että käyttötarkoitukseltaan. Eri käyttäjäryhmillä korostuivat erilaiset tarpeet ja laitteet, jotka puolestaan vaativat erilaisia teknisiä ratkaisuja ja järjestelmiä, Sundberg sanoo.