Helsinki-Vantaan lentoaseman kehitysohjelman projektikokonaisuus palkittiin vuoden 2021 RIL-Palkinnolla. Sitowise on vastannut projektikokonaisuuden osalta asematason laajennushankkeen suunnittelusta, joka käynnistyi jo vuonna 2014.

Tunnustuspalkinnon saajan valinnut yritysjohtaja, TkT Matti Alahuhta perusteli valintaa RILin artikkelissa muun muassa näin:

– Finavia on toteuttanut koko projektissa laajasti digitaalisuutta. Tietomallijohtamisella on ollut keskeinen osuus myös esteettisyyden, toimivuuden, turvallisuuden ja taloudellisuuden toteuttamisessa.

Toimintaympäristö oli erittäin vaativa. Silti asiakastyytyväisyys on projektin edetessä parantunut koko ajan.

Matti Alahuhta, tunnuksen saajan valitsija.

– Projektia on pystytty viemään eteenpäin erittäin vaativassa toimintaympäristössä. Työtä on jouduttu tekemään tarkasti rajatulla alueella toimivan lentokentän yhteydessä. Merkittävää on, että asiakastyytyväisyys on projektin edetessä parantunut koko ajan, Matti Alahuhdan perustelut jatkuvat.

Hankkeen voiton perusteluissa korostetaan myös vastuullisuuden huomioimista. Hankkeelle on aiemmin myönnetty excellent-tasoinen BREEAM-sertifikaatti kokonaisvaltaisesta ratkaisukeskeisyydestä.

Onnistumisen avain haastavassa toimintaympäristössä löytyy tiivistä yhteistyöstä 

Helsinki-Vantaa asemataso.

Helsinki-Vantaan lentoaseman asematason laajennushankkeen yleissuunnittelu käynnistyi vuonna 2014. Silloin sekä tilaaja Finavia että sitowiseläiset suunnittelijat olivat uuden edessä.

Sitowisen pääsuunnittelijana toiminut Pasi Pekkala kertoo, että asematason suunnittelusta vastasi poikkeuksellisen tiivis noin 20 hengen ydintiimi.

Äärimmäisen hyvä yhteishenki on avain onnistumiseen. Koko suunnittelijaporukalle on upeaa nähdä näin iso ja merkittävä hanke valmiina.

Pasi Pekkala, Sitowise

– Sitowise on tehnyt hanketta kahdeksan vuotta. Se on melko pitkä aika yhdelle hankkeelle, Pasi naurahtaa. – Olemme olleet mukana projektikokonaisuuden Master plan -vaiheesta lähtien.

Pasi korostaa yhteistyön, yhdessä toimeen tarttumisen ja osapuolten välisen luottamuksen merkitystä hankkeen onnistumisessa. Kaikki suunnittelu toteutettiin tietomallipohjaisesti.

– Äärimmäisen hyvä yhteishenki on avain onnistumiseen. Hankkeen toimintaympäristö oli erittäin haastava, eikä ilman yhteiseen maaliin tähtäämistä olisi päästy tähän lopputulokseen, Pasi kuvailee.

– Valtava hanke on nyt valmistunut. Koko suunnittelijaporukalle on upeaa nähdä näin iso ja merkittävä hanke valmiina. Tässä on ollut mahtavaa olla mukana, Pasi kertaa tunnelmia palkinnonjakotilaisuuden jälkeen.

Helsinki-Vantaa asemataso työmaan keskellä
Kuva
virtuaalimalli lentokentästä

Lue lisää Helsinki-Vantaan hankkeesta!

Allianssimallilla toteutetun Helsinki-Vantaan lentoaseman asematason laajennus oli monialainen ja haastava hanke.