Maaperä, pohjavesi ja peruskallio. Itsestään selviä perustavanlaatuisia asioita, jotka kuitenkin vaikuttavat elämäämme monella tavalla. Ja erityisen suuri vaikutus on sillä, miten kehitämme infrastruktuuria niiden ympärillä. Tiivistyvässä rakentamisessa geologian asettamat säännöt on osattava huomioida yhä poikkitieteellisemin. 

Geologia keittiössäsi 

Puhtaan juomaveden saanti, satama-altaan ruoppaaminen, haitta-aineiden kulkeutuminen maaperässä ja vesistössä tai kalliotilojen louhiminen ovat jokapäiväisiä toimintoja ja ilmiöitä, joilla vaikutetaan geologiseen ympäristöömme. Vähintään puhdas juomavesi keittiön hanassa on jokaiselle tuttu ja tärkeä – huomasi sitä ajatella tai ei. 

Geologisilla muodostumilla on myös esteettisiä, ekologisia ja tietenkin geologisia arvoja.  

– Esimerkkinä voisin mainita Merenkurkun, joka on Suomen toistaiseksi ainoa luonnonperintökohde Unescon maailmanperintöluettelossa. Se on upea jääkauden jälkeinen maankohoamisrannikko jäätikkösyntyisten maaperämuodostumiensa ansiosta, lisää Sitowisen vanhempi asiantuntija ja geologi Outi Hyttinen

Geologian kokonaisuus onkin valtava ja monialainen. Siksi Sitowisen geologit pohtivat asiakkaiden hankkeiden haasteita yhdessä osastorajat unohtaen. 

Erikoisalojen osaamisen yhdistämisellä kasvatetaan maukkaampi hedelmä 

Geologian moninaiset yhteydet arkielämäämme vaativat suunnittelutyössä vankkaa asiantuntemusta. Sitowisessä työskentelee noin 25 geologian alan ammattilaista, jotka kehittävät suunnittelualan toimintaa jatkuvasti. Heidän erikoisosaamisensa kohdistuvat maaperään, kallioon, kiviainekseen ja pohjaveteen liittyviin kysymyksiin. 

Kun meillä on laaja erikoisosaaminen käytettävissämme, voimme täyttää asiakkaan hankkeen tarpeet. Se on erittäin tärkeää ja vastuullista etenkin geologian alalla, missä ratkaisut ovat usein peruuttamattomia.

Outi Hyttinen, Sitowise

Tämä poikkitieteellinen kokonaisuuksien pohdinta antaa hankkeille vankemman pohjan, kun kaikki näkökulman tulevat huomioiduiksi. Geologian alalla ratkaisut ovat usein pysyviä: kallio voidaan louhia vain kerran.  

– Etenkin kun pelaamme geologian kentällä, on asiantuntijoiden tehtävä huolehtia, että kokonaisuus on hyvin hallinnassa. Silloin voi eteen tulla tilanne, jossa meidän on vastuullista tarjota asiakkaalle sellaisiakin palveluita, joita hän ei ole itse huomannut tarvitsevansa, Outi kuvailee kokonaisuuden tärkeyttä. 

Image
ikoni no clue

Missä geologien osaamista hyödynnetään?

Geologien osaamista tarvitaan hyvin vaihtelevissa hankkeissa. Tässä yleisimpiä esimerkkejä:

  • Geologisten tekijöiden ja maa-ainesten hyödyntämisen aiheuttamien ympäristö- ja terveysriskien arviointi ja hallinta. 
  • Sedimentin ja vesien pilaantuneisuuteen sekä pilaantuneeseen maaperään liittyvät toimeksiannot. 
  • Maa- ja kalliorakentamiskohteiden pohjavedenhallinta sekä pohjaveden virtausmallinnus. 
  • Kaivosalueiden jälkihoidon ja rikastushiekka-alueiden kunnostuksen suunnittelu. 

Geologien poikkitieteellinen yhteistyö tuottaa hedelmää, joka tarjoillaan suoraan asiakkaalle. Kun usean eri osa-alueen tuntijoita osallistuu tarjousten, tutkimusten ja suunnitelmien laadintaan, lopputulokset ovat linjakkaita ja tarkoituksenmukaisia. Myös muutoksiin kyetään reagoimaan nopeasti.   

Työ on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, kun sen tekee oikea asiantuntija oikeilla työkaluilla.

Outi Hyttinen, Sitowise

– Asiakkaalle tämä ei tarkoita massiivisia lisäkustannuksia tai pitkällisiä Teams-kokouksia, vaan selkeitä paketteja, joissa keskiset tiedontarpeet on jo alussa tunnistettu, rajattu oikein ja resursoitu riittävästä, Outi selventää käytäntöä. 

Monien erikoisalojen osaajien asiantuntemus laajentaa myös työkalupakkia. Työmenetelmät valitaan tehtävän mukaisesti esimerkiksi monista geologisista mallinnusohjelmista. Laajasta tarjonnasta perustellusti valittu menetelmä ja sen asiantuntija tekevät työstä tehokasta ja lopputuloksesta helpommin havainnoitavaa. Lopputuote onkin tarpeen mukaan vaikkapa tietomalli, raportti tai muu asiakkaan tarvetta palveleva tuote. 

– Osaamista riittää myös uusien menetelmien testaamiseen, muistuttaa Outi, jolle tärkeää on alan ja osaamisen kehittäminen. 

Geologeja tarvitaan erilaisissa hankkeissa

Tutustu palveluihimme!

Pohjarakennesuunnittelu

Tarjoamme talonrakentamisen, korjaustakentamisen ja teollisuuskohteiden pohjarakenteiden suunnittelua aina korkean rakentamisen kohteista perustusten vahvistamiseen.

Pilaantunut maaperä

Maaperässä voi esiintyä haitta-aineita ihmisen toiminnan seurauksena. Jotta maaperä saadaan jälleen turvalliseksi, tarvitaan ammattilaisten tekemiä tutkimuksia.

Pohjavesipalvelut

Puhtaan pohjaveden takaamiseksi on tehtävä töitä myös Suomessa. Sitowisen ammattilaiset kehittävät pohjavesivarojen käyttöä, suojelua ja hallintaa.