Robottibusseja on testattu Suomessa kaupunkiympäristössä jo useiden vuosien ajan ja tulevaisuuden tavoitteena onkin tehdä robottibusseista pysyvä osa kaupunkien joukkoliikennettä.  Espoon kaupunki ja Turun kaupunki selvittivät yhteistyössä, miten automaattinen joukkoliikenne voisi toimia osana joukkoliikennejärjestelmää. 

Sitowisen toteuttamassa selvityksessä tarkasteltiin automaattisen liikenteen tulevaisuuden kehitysnäkymiä Suomessa ja kansainvälisesti. Kehitysnäkymien pohjalta laadittiin toimenpidesuosituksia kaupungeille. Lisäksi selvitettiin minkälaisia vaatimuksia robottibussiliikenne asettaa esimerkiksi kaupunkisuunnitteluun. Robottibussien tullessa laajemmin käyttöön kaupungeissa on arvioitava erilaisia näkökulmia, kuten turvallisuus, pysäkkijärjestelyt, latausasemien sijainti, etäohjaus häiriötilanteissa, palvelun saavutettavuus ja esteettömyys.  

Hervannan autonomisen liikenteen testialue ja digikaksonen

Automaattiliikenteen digikaksonen Tampereella

Raitiovaunuliikenne aloitti Tampereella toimintansa loppukesästä. Osana tätä, otetaan raitiotien syöttöliikenteen avuksi itseohjautuvia ajoneuvoja, jotka kuljettavat kaupunkilaisia raitiovaunupysäkeille. Digikaksosen tehtävä on toimia alustana, jossa ajoneuvot koulutetaan liikkumaan oikeassa ympäristössä turvallisesti.

Milloin robottibussit tulevat?

Automaattisen ajamisen ja robottibussien laajemman käyttöönoton ajankohdasta on olemassa erilaisia arvioita. Ajoneuvovalmistajien näkemysten mukaan on mahdollista, että noin vuodesta 2025 alkaen ollaan teknisesti täysin valmiita toimimaan muun liikenteen seassa. Todennäköisimmin automaattisen joukkoliikenteen voi odottaa olevan jo melkoisen vakiintunutta vuoteen 2040 mennessä. Tavoitteena on, että robottibussit toimisivat osana joukkoliikennettä ja tarjoaisivat joustavan liityntäliikenteen esimerkiksi junan ja metron käyttäjille.   

- Automaattisten bussien palvelu- ja operointikonseptit osana joukkoliikennekokonaisuutta tulevat lähivuosien aikana kehittymään merkittävästi. Tavoitteena on, että automaattibussit toimisivat saumattomasti osana matkaketjua, runkoliikenteeseen integroituna, kertoo johtava konsultti Pekka Eloranta Sitowiseltä.

Automaattiseen ajamiseen liittyvät toimenpiteet tulisi toteuttaa yhteistyönä, johon osallistuvat Suomesta kaikki ne kaupungit, joilla on suunnitelmia ja näkemyksiä automaattiliikenteen ja automaattisten bussien käyttöönottoon liittyen. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Kaupunkien rooli on edesauttaa robottibussien kokeilemista aidossa kaupunkiympäristössä sekä varmistaa katuympäristön kehittäminen siten että robottibusseilla ajaminen on mahdollista.  

Tutustu palveluihimme!

Älyliikenne

Älyliikenne mahdollistaa liikkumisen kehittämisen sekä asiakaskokemuksen parantamisen kasvavat liikennemäärät ja liikenteen ilmastotavoitteet huomioiden.

Digitaalinen kaksonen

Digitaalinen kaksonen on tiedolla johtamisen evoluution viimeisintä kehitystä. Digiratkaisumme mahdollistavat digitaalisen kaksosen luomisen useilla eri teknologia-alustoilla.

Joukkoliikennesuunnittelu

Autamme asiakkaitamme joukkoliikenteen suunnittelun eri vaiheissa, luoden käyttäjälähtöistä, tehokasta ja ilmastonäkökulmat huomioivaa joukkoliikennettä.