Henkilöstön hyvinvointiin sitoutunut Sitowise teetti viime vuoden lopulla työn innostavuuteen keskittyvän henkilöstötutkimuksen, jonka tuloksissa korostui tyytyväisyys esihenkilöitä kohtaan. 

Tutkimuksen toteuttaneen Accountorin seniorikonsultti Annarita Kolin mukaan esihenkilötyö onkin Sitowisen selkeä vahvuus. Hänen mukaansa esihenkilötyön tulokset olivat kyselyssä selvästi vertailuaineistoa korkeammat, ja niistä välittyi henkilöstön vahva sitoutuminen työnantajaan.

- Tämän osa-alueen arvioista saatiin erittäin myönteisiä lukemia, vaikka koronavuosi olisi voinut näyttäytyä tuloksissa hyvin eri tavalla, hän sanoo.

Sitowisen esihenkilötyön tulokset ovat selvästi vertailuaineistoa korkeammat. Tuloksissa korostui tyytyväisyys esihenkilöitä kohtaan. 

Kyselyssä nousi esiin erityisesti henkilöstön tunne siitä, että tehtyä työtä arvostetaan ja tiimiläisistä välitetään aidosti. Yhdessä tekemisen meininki onkin Kolin mukaan tärkeässä roolissa matkalla kohti yhteisiä tavoitteita, ja hyvä esihenkilö mahdollistaa asiantuntijoille haastavankin työn sujuvan tekemisen.

-  Hän luotsaa tiimiä läpi vaikeiden aikojen ja osoittaa välittämistä puheillaan ja teoillaan. Oli ilahduttavaa huomata, että pehmeämpi lähestymistapa koettiin tärkeäksi sitowiseläisten keskuudessa. Tämän ja vastaavien alojen tuloksissa se ei aina nouse yhtä arvostetuksi, Annarita sanoo.

Luottamuksen ilmapiiri

Elina Väistö

Sitowisen toimialajohtaja Elina Väistö näkee kyselyn tulokset paitsi luottamuksen osoituksena, myös pitkäjänteisen työn tuloksena. Hänelle tutkimuksen hyvät esihenkilöarvosanat näyttäytyvät työyhteisön yhteisinä mittareina.

- Esihenkilön päätehtävä on mahdollistaa asiantuntijoiden mahdollisimman hyvä onnistuminen työssään, ja näiden onnistumisten kautta myös esihenkilö onnistuu. Kyse on tasavertaisesta tekemisestä, jossa jokainen suuntaa yhteiseen maaliin omasta roolistaan tähdäten, Elina sanoo. 

Itse parikymmenhenkistä esihenkilötiimiä luotsaavan Väistön mukaan hyvä esihenkilö onnistuu luomaan toinen toistaan tukevan työyhteisön. Jokainen ihminen on erilainen, joten tiimiläiset tulee kohdata yksilöinä. 

Esihenkilön päätehtävä on mahdollistaa asiantuntijoiden mahdollisimman hyvä onnistuminen työssään.

Elina Väistö, Sitowise

Väistölle vuorovaikutus sekä ihmisten tasa-arvoinen kohtelu ovat tärkeitä arvoja. Tiimiläisiä kohtaan koetun aidon mielenkiinnon myötä kasvaa myös luottamuksen ilmapiiri. 

- On tärkeä varmistaa, että tiimin jokainen jäsen pääsee loistamaan, ja kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet onnistua. Näkisin, että oma roolini esihenkilöiden esihenkilönä on toimia innostajana sekä sparraajana.

Haasteisiin on tartuttu

Kyselyn kehityskohteeksi nousi työstä palautuminen, onhan koronavuoden aikana normiksi muuttunut etätyö asettanut haasteensa sekä itse työhön että siitä palautumiseen.

Etätyö on monella tavalla kuormittavaa, ja työpäivästä palautuminen on haasteellista monissa organisaatioissa, Accountorin Annarita sanoo. 

Myös Väistön mukaan etätyöskentely on luonut uudenlaisia tapoja tiimin kanssa toimimiseen. Vastuullinen työnantaja sitoutuu työhyvinvoinnin kehittämiseen, ja myös Sitowise reagoi välittömästi kyselyssä esiin nousseisiin jaksamisen teemoihin.

- Oma tiimini aloitti alkuvuodesta jaksamisen johtamiseen keskittyvän valmennuksen. Se sparraa meitä esihenkilöitä huolehtimaan työyhteisön jaksamisesta, hän kertoo.

Omasta jaksamisestaan Väistö huolehtii tehokkaalla ajan hallinnalla sekä työn huolellisella ennakkovalmistelulla. Itsensä johtaminen sekä terve itsekkyys omia tarpeita ja ajankäyttöä kohtaan ovat avainasemassa myös esihenkilöiden jaksamisessa. 

- Näin jää tilaa reaktiivisuuteen, jonka kautta ympärillä työskentelevien onnistuminen omassa työssään mahdollistuu.

Kuva
Palkitseminen

AInutlaatuisia ihmisiä, yhdessä merkityksellisiä

Kun me suunnittelemme, koodaamme, laadimme selvitystä, valvomme työmaata, konsultoimme tai johdamme hankkeita, meidän jokaisen elinympäristö, tilat ja talot, kaupungit, kadut ja infra toimivat turvallisemmin ja kestävämmin.