Rakennetussa ympäristössä digitaalisia malleja ja kaksosia kehitetään kaupunkialueille muun muassa arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun tarpeisiin. Digitaalisista palveluista ja ympäristöistä voidaan rakentaa lähes reaalimaailman kaltaisia ja tätä on alettu hyödyntämään poliisin koulutuksissa.

Tampereen kaupunkimallia hyödynnettiin Poliisiammattikorkeakoulun hankkeessa, jossa alueen digikaksosta tullaan käyttämään poliisin koulutuksissa sekä samalla pyritään luomaan yhdessä turvallisempaa kaupunkiympäristöä.

- Digitaalisuus ja kansalaisten kasvava tarve sekä käytön määrä digitaalisten kaksosten parissa lisääntyy ja tämä luo myös viranomaiselle tarpeen luoda kansalaiset, mukaan ottamalla, alustan, jossa se voi toimia ja olla lähellä kansalaisia. Samalla kokonaisuutta katsotaan turvallisuuden kautta ja kuinka sitä pystytään hankkeen ja siinä hyödynnettävien teknologioiden kautta vahvistamaan, sanoo hankejohtaja ja Poliisiammattikorkeakoulun projektipäällikkö ylikomisario Olavi Kujanpää.

”Poliisin katse” harjoittaa toimintaa menemättä paikalle

Digikaksonen on linkki oikean ja virtuaalimaailman välillä. Poliisien koulutuksen kannalta se on tärkeä työkalu ja digikaksonen näyttäytyy koulutuksen lisäksi toiminnan ympäristönä sekä johtamisen, turvallisuussuunnittelun ja varautumisen välineenä. 

Digikaksonen mahdollistaa koulutustilanteiden monistamisen ja esimerkiksi erilaisilla rikospaikoilla harjoittelun paikkariippumattomasti, eli niin sanotun “poliisin katseen”. Digikaksosen avulla voidaan myös näyttää esimerkiksi erilaisten olosuhteiden tai häiriötekijöiden vaikutus sekä hahmottaa tulevaisuutta.

- Koulutuksen tueksi saadaan entistä parempi visuaalinen ja kuvallinen tuki. Alustan avulla pystytään katsomaan, mitä ongelmia voidaan ratkaista tai kuinka ongelmat on ratkaistu ja mitä kyvykkyyksiä lopputuleman saavuttamiseen vaaditaan. Digitaalisen kaksosen hyödyntäminen koulutuksissa optimoi työn ja sen tuloksen ja mahdollistaa nopean tavan testata erilaisia skenaarioita, Kujanpää kertoo.

- Digikaksonen ei kuitenkaan ole pelkkien ongelmien ratkomista, vaan strategisten tavoitteiden esiin nostamista ja sitä, kuinka turvallisuus muodostuu.

Ketterää kehittämistä julkisilla aineistoilla

Hankkeen taustalla on datan saatavuus ja hyödyntäminen. Kaupunkiympäristöstä luodaan ja kerätään erilaista dataa, esimerkiksi droonikuvauksilla, laserkeilauksilla ja 3D-mallintamisella ja materiaali julkaistaan eri alustoilla. Tavoite oli tuottaa useista aineistolähteestä koostuva ympäristö.

- Ajatuksena ei ole luoda yhtä yhteistä digitaalista kaksosta, vaan hyödyntää jo olemassa olevia alustoja ja katsoa, kuinka informaatiot puhuvat niissä ristiin. Tavoitteena oli, että digikaksonen mahdollistaa tietojen siirron erilaisiin simulaattoreihin standardoidulla formaateilla, datoilla ja rajapinnoilla, kertoo Sitowisen palvelupäällikkö ja hankkeen projektipäällikkö Jarkko Männistö.

Hankkeessa jalostettiin ja rikastettiin Hervannan alueelle tehtyä kaupunkimallia ja digikaksosta virtuaalisten harjoitteiden alustaksi.

- Hanke oli molemmille oppimista, eikä pelkästään tutkimisen ja kehittämisen osalta, vaan innovaatioiden kautta. Se kuinka saadaan sosiaalisen käyttötarpeen kautta teknologia insinöörikäyttäjäkunnasta kansalaisten pariin, vaatii oppimista. Yritykset, kuten Sitowise, ovat näissä tärkeitä kumppaneita ja ottavat riskin kehittää alustaa uudenlaiselle tarpeelle, Kujanpää sanoo.

Tulevaisuudessa eri viranomaiset pystyisivät hyödyntämään koulutuksissa ja varautumisessa sujuvasti yhdessä ja erikseen digitaalisia kaksosia. Eikä pelkästään omalla alueella, vaan ympäri Eurooppaa.

- Digitaalisen kaksosen rakentaminen katsotaan meidän koulutus-, operatiivisen ja taktisen puolen näkökulmasta ja meidän tulee nähdä näiden kokonaisarkkitehtuurissa turvallisuuspuoli ja kuinka tätä voidaan turvallisuuteen hyödyntää.

Mukana hankkeen seurantaryhmässä olivat pelastusopisto, hätäkeskuslaitos, puolustusvoimat, rajavartiolaitos, poliisi ja sosiaali- ja terveyspuoli. Sitowise toimi hankkeen teknologisena toteuttajana.

Sitowisen Aura simulaatio.

AURA vastaanottaa tietomallien älyn ja yhdistää reaaliaikaisen datan visualisoinnin

Sitowisen luoma AURA-virtuaaliympäristö tarjoaa täydet teknologiset edellytykset reaaliaikaisen, dynaamisen digitaalisen kaksosen rakentamiseen. AURA vastaanottaa tietomallien älyn ja yhdistää reaaliaikaisen datan visualisoinnin. Matterport Pro3 -kameralla tehtyjen kiinteistökuvausten avulla pystytään ketterästi puolestaan tuottamaan fotogrammetriamalleja visualisointeihin sekä digikaksosien laatimiseen.

- Sitowisen Matterport Pro 3 lidar -kameraa on hyödynnetty useissa sisä- ja ulkotilakuvauksissa keräämään ja skannaamaan tarkkaa visuaalista ympäristöä tukemaan suunnittelua, Männistö kertoo.

Hankkeessa loppukäyttäjät toivoivat eniten AR (Augmented Reality) ja VR (Virtual Reality) maailmojen lisäämistä alustalle. Metaversumia kohti mentäessä digitaalisten vuorovaikutusten ja sosiaalisten yhteyksien maailma muokkautuu ennennäkemättömällä tavalla. Jotta kehittyvät palvelut, konsepti ja teknologiat saadaan hyödynnettyä mahdollisimman hyvin kaikkien käyttäjien tarpeisiin, tarvitaan myös jatkossa tämän projektin kaltaisia eri toimijoita yhdistäviä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita.

Hanke esiteltiin Tamperella järjestetyssä Tiedon valoa -tapahtumassa, joka lähetettiin YLE Areenassa. Tallenne on katsottavissa 26.2.2024 asti ja hanke esitellään tallenteella ensimmäisenä. Katso tallenne tästä!

Tutustu tarkemmin digitaalisiin kaksosiin ja 3D kuvantamiseen!

Digitaalinen kaksonen

Digitaalinen kaksonen on tiedolla johtamisen evoluution viimeisintä kehitystä. Digiratkaisumme mahdollistavat digitaalisen kaksosen luomisen useilla eri teknologia-alustoilla.