Tehtävässä aloitti helmikuun alussa tekniikan tohtori Kalle Vaismaa. Sitowise on yksi professuurin rahoittajista.

Digitalisaatio on infra-alalla jo hyvässä vauhdissa muun muassa suunnittelun tietomallinnuksessa ja työmaiden ohjauksessa. Digitalisaatio tuo kuitenkin mukanaan myös paljon laajoja kysymyksiä, kuten merkittäviä toimintatapojen muutoksia ja uusien toimintamallien luomista. Infrastruktuurin, kuten väylien ja erilaisten kaupunkiteknisten verkostojen ympärillä oleva ekosysteemi muuttuu ja datan hyödyntämisen merkitys korostuu. Prosessit muuttuvat vauhdilla. Syntyy uusia yhteistyömalleja ja ekosysteemejä.

Alan muista toimijoista poiketen olemme Sitowisessä jo vuosia panostaneet tiedonhallinnanpalveluiden sekä perinteisen infrasuunnittelun yhdistämiseen. Meillä tiedolla johtaminen sekä tietomallipohjainen suunnittelu ovat osa jokapäiväistä suunnittelua. Olemmekin innolla tukemassa TTY:n digiprofessuuria ja edistämässä koko koko infra-alan digitalisaatiota.

Jannis Mikkola, Infra-liiketoiminta-alueen johtaja, Sitowise

Tukeakseen alan yritysten kilpailukykyä näissä suurissa muutoksissa infra-alalla toimivat suunnittelijat, urakoitsijat ja ohjelmistoalan yritykset rahoittavat laajassa yhteistyössä Tampereen yliopistoon viisivuotisen professuurin. Tavoitteena on alan digitalisaation nostaminen kansainväliselle huipputasolle. Professuurin toivotaan myös luovan uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

– Infrarakentaminen on hyvin perinteinen teollisuuden ala, mutta digitalisaation voima tulee pyyhkäisemään tämänkin alueen läpi. Eri toimijoiden roolit tulevat muuttumaan ja alalle tulee uusia toimijoita. Meidän on syytä olla mukana kehityksen kärjessä nyt, parantaa alan tehokkuutta ja tulevaisuudennäkymiä sekä varmistaa kykyä tuottaa yhteiskunnalle lisäarvoa, toteaa Vice President paving, strategy Vesa Pirinen YIT Oyj:stä

Tampereella vahvaa tutkimusosaamista

Tampereen yliopistolla on entuudestaan vahvaa osaamista paitsi infrarakentamisessa, myös tiedonhallintaan ja digitaalisiin sovelluksiin liittyvässä kehittämisessä.

– Liityn mukaan maa-, pohja- ja ratarakenteiden tutkimusryhmään. Fokuksessamme on infrarakenteiden elinkaaritehokkuuden parantaminen. Ryhmässä kehitetään uusia suunnittelu-, korjaus- ja materiaaliteknisiä ratkaisuja, professori Kalle Vaismaa kertoo.

– Viisivuotiskauden tähtäimessä on iso muutos infra-alan digitalisaatiossa, mikä vaatii ihmisten, työkalujen ja prosessien kehittämistä, Vaismaa jatkaa.

Vaismaalla on kokemusta uuteen teknologiaan perustuvan palveluliiketoiminnan kehittämisestä muun muassa Tampereen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernestä sekä WSP Finland Oy:stä, jossa digitalisaation mahdollisuudet ovat olleet keskeisesti mukana hänen vetämissään hankkeissa.

– On tärkeää saada olennaiset tahot mukaan työhön. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin on erittäin suuressa roolissa, Vaismaa linjaa.

Rahoittajat osallistuvat toiminnan suuntaamiseen ja tavoitteiden asettamiseen. Tarkoitus on muodostaa professuurin ympärille merkittävä hankekokonaisuus ja tutkimusryhmä. Projektirahoitusta haetaan kattavasti myös tilaajaorganisaatioista ja julkisista rahoituslähteistä. Pilottihankkeet ovat oleellinen osa kehittämistä ja kehitystulosten käyttöönottoa.

Professuurin rahoittavat: A-Insinöörit Civil Oy, CivilPoint Oy, Destia Oy,  FCG Finnish Consulting Group Oy, GRK Infra Oy, NRC Group Finland Oy, Pöyry Finland Oy,  Ramboll Finland Oy, Roadscanners Oy, Sitowise Oy, Sweco Finland Oy, Trimble Solutions Oy, Wihuri Oy SITECH Finland, YIT Oyj.

Lisätietoja
Liiketoimintajohtaja Jannis Mikkola, Sitowise, puh. 040 7479670, jannis.mikkola@sitowise.com
Professori Kalle Vaismaa, Tampereen yliopisto, puh. 0400 567 283, kalle.vaismaa@tuni.fi