Asko on työskennellyt pitkän uransa aikana konsulttitaloissa ja pelastuslaitoksella sekä ollut mukana vapaaehtoisessa pelastustoiminnassa. Sitowisellä hän keskittyy palotekniseen ja paloturvallisuussuunnitteluun. Kohteet vaihtelevat pientaloista laajoihin kauppakeskus- ja kouluhankkeisiin. Kaikissa niissä vastuullisuus näkyy tulevaisuuteen varautumisena.

– Paloturvallista toimintaa suunnitellaan nykyrakennuksissa vähintään 50 vuoden päähän eikä vain tilojen ensimmäisen käyttäjän näkökulmasta, Asko Ryhänen sanoo. – Turvallinen rakentaminen näkyykin työssäni niin, että jo suunnitteluvaiheessa valmistaudumme rakennuksen erilaiseen käyttöön.

Kaikki rakennuksen sisällä tehtävät muutokset, kuten väliseinien lisääminen tai poistaminen, vaikuttavat kohteen palo- ja poistumisturvallisuuteen. – Huomioimme aina sekä rakennusta käyttävien ihmisten että pelastustoimintaan osallistuvien henkilöiden turvallisuuden.

Suunnittelussa katsomme vuosikymmenten aikajännettä. Siksi pyrimme varmistamaan, että paloteknisiä ratkaisuja on mahdollista täydentää jälkikäteen.

Asko Ryhänen, Sitowise

Jos päiväkodiksi suunniteltu kiinteistö muutetaan hoitolaitokseksi, toiminta muuttuu paloturvallisuuden näkökulmasta vaarallisempaan suuntaan ja kohteessa saatetaan tarvita lisää automaattisia järjestelmiä. Suurin haaste onkin tunnistaa rakennuksen mahdolliset käyttötavat jo suunnittelun aikana. – Pyrimme varmistamaan, että paloteknisiä ratkaisuja on mahdollista täydentää jälkikäteen tai ne täyttävät jo ensimmäisessä vaiheessa myös tulevaisuuden vaatimukset.

Ympäristövastuu heijastuu paloturvallisuussuunnitteluun

Moni ei tule ajatelleeksi, että ilmasto- ja ympäristövastuullinen rakentaminen on muuttanut myös rakennusten paloturvallisuuden suunnittelua.

– Kun olin urani alussa, laajoja viherkattoalueita, runsasta puun käyttöä tai uusiutuvia energiamuotoja, kuten aurinkopaneeleja, ei juuri näkynyt rakennuksissa. Esimerkiksi viherkatot saattavat olla kuivina syttymisherkkiä, ja sammutustyö on korkealla aina vaikeampaa. Viherkattoalueet tuleekin suunnitella niin, etteivät ne voi levittää paloa rakennuksen sisätiloihin.

Ilmasto- ja ympäristövastuullinen rakentaminen vaikuttaa myös paloturvallisuus suunnitteluun. Meillä on ensikäden tietoa tulevaisuuden rakentamisesta.

Asko Ryhänen, Sitowise

Askon mielestä suunnittelijan on tärkeää oppia koko ajan uutta ja pysyä näin rakennusalan kehityksessä mukana. – Haluan olla mieluummin askeleen edellä kuin opetella asioita kantapään kautta. Sitowisen suunnittelijoilla onkin ensikäden tietoa siitä, millaista rakentaminen on tulevaisuudessa.

Suunnittelija katsoo kokonaisuutta eri osapuolten näkökulmasta

Vastuullisuus on aina mukana suunnittelijan arjessa. – Se on sitä, että haluan tehdä oman työni niin hyvin kuin ikinä pystyn, Asko painottaa. – Kun olen tehnyt parhaani sen eteen, että rakennus on turvallinen ja terveellinen käyttää, voin seistä selkä suorana suunnitteluratkaisujen takana.

Asko ei halua osallistua suunnitteluun, jossa ajetaan vain yhden osapuolen etua. Hänestä paloturvallisuus vaatii asioiden laajaa huomioimista kaikkien tilaa käyttävien näkökulmasta. – Vastuullisuus ja rehellisyys ovatkin Sitowisen suunnittelutyössä arvoasteikon kaikkein korkeimmalla sijalla. Sen ansiosta vaativa työni paloturvallisuussuunnittelussa tuntuu mielekkäältä ja palkitsevalta.

Kuva
Tulevaisuus työpöydälläni -jutuissa sitowiseläiset kertovat, miten he voivat omassa työssään tehdä tulevaisuudesta vastuullisemman.

Lue lisää Tulevaisuus Työpöydälläni -juttuja!

Sitowiseläisten tapa tehdä työtään on vastuullinen ja älykäs. Se on reseptimme kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi, ja ainekset sekoitellaan sitowiseläisten työpöydillä. Olemmehan me The Smart City Company.

Tutustu palveluihimme!

Palotekniset turvallisuuspalvelut

Tuotamme ammattitaidolla asiakaskohtaisesti räätälöityjä pa­lo­tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­sia, teemme palo­tur­vallisuusau­di­toin­teja ja järjestämme pe­las­tus­har­joi­tuksia.

Palotekninen suunnittelu

Määräykset, järjestelmät, ratkaisut ja näiden käytännön toimivuuden tuntevat paloalan ammattilaisemme ovat turvallinen kumppani paloturvallisuusratkaisujen suunnitteluun.