Olen toiminut nyt kolmisen vuotta rakennesuunnittelijana Sitowisellä. Tulin taloon ensimmäisen kerran jo talonrakennustekniikan opintojeni aikana vuonna 2019, jolloin aloitin Sitowisen NextGen-harjoitteluohjelmassa

NextGen-harjoittelujakson jälkeen jatkoin rakennesuunnittelijana tuntitöitä ja valmistuin rakennusinsinööriksi vuonna 2020. Samana syksynä lähdin jatko-opiskelemaan töiden ohella diplomi-insinööriksi Oulun yliopistoon, josta valmistun vuoden 2022 lopulla. 

Työnantajan joustavuudesta kertoo, että sain kurssien vaativuudesta riippuen itse muokata työtuntejani.

Maisteriopinnot ovat toteutuneet suunnittelemani aikataulun mukaisesti töiden ohella. Ankaraa itsekuria ja jatkuvaa itseohjautuvuutta on toki tarvittu, sillä opiskeluni on painottunut pääasiassa iltoihin. Monet matemaattiset yliopistokurssit vaativat paljon aikaa ja proaktiivisuutta, sillä en ole käynyt lukiota. Olen saanut valtavasti tukea ja ohjausta diplomityöhöni niin diplomityöni ohjaajalta kuin muiltakin Sitowisen kollegoilta. 

Työnantajan joustavuudesta kertoo, että sain kurssien vaativuudesta riippuen itse muokata työtuntejani. Tuntejani vähennettiin tarvittaessa joulu- ja huhtikuussa, jolloin oli paljon tenttejä, mutta sain myös aina halutessani tehdä enemmän töitä. Pääasiassa työskentelin kolmesta neljään päivää viikossa. 

Korkeiden rakennusten suunnittelu kiinnostaa

Diplomityöni liittyy korkeiden rakennusten jäykistämiseen. Tutkin, miten toinen jäykistysjärjestelmä sopii jo suunniteltuun yli 30-kerroksiseen asuinrakennukseen, joka on suunniteltu alun perin jäykistettäväksi toisella järjestelmällä. Lisäksi tutkin, miten rakennus olisi toteutettavissa uudella jäykistysjärjestelmällä elementtirakenteisena. 

Jatkossa haluan työskennellä korkean rakentamisen parissa, mikä on yksi Sitowisen vahvuuksista. Erityisen kiehtovaa siinä on se, että korkeuden mukana rakennesuunnittelun haasteet kasvavat. Tuulikuormat lisääntyvät rakennuksen korkeuden mukana, ja samalla rakennukselta vaaditaan suurempaa jäykkyyttä. Lisäksi huomioon on otettava tuulesta aiheutuva värähtely ja asukkaiden kokema kiihtyvyys. 

Saan vaikuttaa työni kädenjälkeen jo urani alussa

Kolmen ensimmäisen työvuoteni aikana olen päässyt mukaan erilaisiin hankkeisiin ja toimimaan erilaisissa tehtävissä. Rakennesuunnittelun lisäksi olen työskennellyt projektipäällikkönä pienemmissä hankkeissa ja lujuuslaskijana isommissa. Lisäksi olen ollut mukana pitämässä erilaisia webinaareja alan opiskelijoille. 

Kollegat ovat hyvin avoimia ja ennakkoluulottomia uusien ideoiden suhteen.

Eniten minua palkitsee, kun näen toteutuneita kohteita ja tiedostan, miten niissä on voitu yhdistää teoria käytäntöön. Haluan suunnitella rakenteita, jotka ovat turvallisia, pitkäaikaiskestäviä, energia- ja kustannustehokkaita sekä asiakkaan tarpeiden ja arvojen mukaisia. 

Faktahan on, että maailmaa muuttuu koko ajan, ja hiilineutraalius ja ilmastonmuutos näkyvät myös rakennesuunnittelussa. Sitowisellä en ole näkymätön osa koneistoa, vaan olen päässyt jo urani alussa vaikuttamaan omalla kädenjäljelläni erilaisiin hankkeisiin. Kollegat ovat hyvin avoimia ja ennakkoluulottomia uusien ideoiden suhteen, ja keskustelu on helppo aloittaa kenen tahansa kanssa, myös johtoryhmäläisten. Apua saa aina, kun vain avaa suunsa ja kysyy. 

Kuva
Olisitko sinä uusi sitowiseläinen.

Olisitko yksi meistä?

Olisiko NextGen-harjoittelijaohjelma sopiva sinunkin urasi alkumetreille? Tutustu ja hae mukaan!