”Musta tulee isona diplomi-insinööri!” tapasi Kersti Reittu hihkua vanhemmilleen jo päiväkoti-ikäisenä. Toisin kuin monilla muilla, haaveammatti ei vuosien saatossa vaihtunut, vaan jatkoi vahvistumistaan. Enää kyseessä ei ole pelkkä haave, vaan parhaillaan toteen käyvä ura rakennetun ympäristön asiantuntijana. Alan opinnot Aalto -yliopistossa ja osallistuminen Sitowisen NextGen -harjoitteluohjelmaan olivat isoja virstanpylväitä Kerstin matkalla kohti tavoitteita.

Rakennetun ympäristön asiantuntijat pyrkivät toimillaan toteuttamaan parempaa tulevaisuuden kaupunkiympäristöä sekä edistämään kestävää kehitystä. Kerstin kohdalla kiinnostuksen alaa kohtaan voidaan sanoa tulevan syvältä sisimmästä.

Kävellessäni ulkona eri alueilla olen lapsesta asti kiinnittänyt poikkeuksellisen paljon huomiota ympärilläni olevaan maisemaan ja rakennuksiin. Koen vahvasti, että taipumukseni tälle alalle on hyvin luontainen, ja se ilmenee esimerkiksi vahvana suuntavaistonani sekä tavassani hahmottaa alueita.

NextGen on opiskelijalle mahdollisuus haastaa itseään

Luontainen kiinnostus kaupunkialueisiin ajoi Kerstin opiskelemaan alaa sekä hakemaan NextGen -ohjelmaan. 

Minulle tuli vähän yllätyksenä, miten laajasti pääsin tekemään täällä ihan oikeita töitä. Hyvin pian harjoitteluni käynnistyttyä pääsin esimerkiksi suunnittelemaan erästä helsinkiläistä jalkakäytävää. Ottaen huomioon, että minulla ollut aiempaa suunnittelutyökokemusta, oli kyseinen projekti minulle iso juttu ja tärkeä kehitysaskel.

Vaikka harjoittelijalle annetun vastuun määrä oli Kerstille pienoinen yllätys, oli itsensä haastaminen hänelle kauan odotettu ja positiivinen asia. Kerstin mielestä asiantuntijauran alkuvaiheessa itsensä likoon laittaminen ja mukavuusalueelta ulos hyppääminen ovat ehdottomia edellytyksiä ammattilaiseksi kasvamisessa.

Päivittäistä työtä rikastutti Kerstin kohdalla myös se, että hänellä oli useampi tukihenkilö sekä perehdyttäjä. Tämä avasi vaihtoehtoisia näkökulmia kaupunkisuunnittelun maailmaan.

Koska useampi asiantuntija on opettanut minua, olen pystynyt imemään itseeni useita eri tyylejä ja ymmärtänyt, että erinomaiseen lopputulokseen voi päästä monella eri tavalla.

Taskussa jatkosopimus ja edessä loistava rakennetun ympäristön tulevaisuus

Ennen harjoittelun alkamista Kerstin tavoitteena oli päästä vaikuttamaan ensimmäistä kertaa järjestettävän NextGen -ohjelman kehittämiseen. Toive kävi toteen Sitowisen henkilöstöhallinnon kanssa käydyn avoimen keskustelun kautta. Harjoittelijoilta kysyttiin ohjelman edetessä mikä ohjelmassa on onnistunut hyvin ja toisaalta mitä voisi vielä kehittää. Opiskelijoiden kullanarvoiset ideat otettiin huomioon NextGen -ohjelman kehittämisessä.

Kersti pitää harjoittelunsa aikana omassa osaamisessaan tapahtunutta kehityskaarta huimana. Käytännön työstä saatu anti näkyi konkreettisimmin Aalto -yliopiston syyslukukauden startattua.

Kun aloitin uuden kurssin, pystyin ihan eri tavalla yhdistämään sen sisällön käytäntöön. On jotenkin paljon helpompi ottaa uutta tietoa vastaan ja asiat myös jäävät paremmin mieleeni. Naurettiin toisen NextGen -harjoittelijan kanssa miten erilaisilla silmillä sitä katselee nykyään ympäristöä. Enää ei pysty olemaan ajattelematta miksi vaikka vedet kallistuvat jossakin paikassa tietyllä tavalla.

Pikkutytöstä asti Kerstin mielessä kytenyt unelma kaupunkitekniikan diplomi-insinöörin ammatista voimistui NextGenin myötä entisestään. Vaikka harjoittelu on Kerstin osalta jo taaksejäänyttä elämää, ura Sitowisellä jatkuu osana kaupunkisuunnittelun edelläkävijöiden joukkoa.

Parasta Sitowisellä on se, että pääsee ajattelemaan itse ja ottamaan aidosti vastuuta. Aionkin suositella NextGen -harjoitteluohjelmaa opiskelijoille, jotka hakevat haasteita ja mielenkiintoisia työtehtäviä omalta alaltaan. 

Kokemuksia NextGenistä