Sain ensikipinän yhteiskunnalliseen ympäristötutkimukseen jo opiskellessani geologiaa. Ominta alaani ovat kivi- ja maa-aineksiin sekä kiertotalouteen liittyvät ympäristökysymykset. Sitowisellä saan muokata työtehtäviäni varsin vapain käsin, ja tartunkin mielelläni erilaisiin töihin. Minusta on mielenkiintoista ja motivoivaa laajentaa osaamistani koko ajan, ja tykkään tarkastella asioita suurina kokonaisuuksina.

Oman työmotivaationi kannalta on tärkeää, että työlläni on merkitystä ja pystyn allekirjoittamaan sen, mitä organisaatiossani tehdään.

Ihmisläheinen työilmapiiri

Sitowiselle minut houkutteli ennen kaikkea ihmisläheinen ja innovatiivinen työkulttuuri. Olin kuullut yhtiön ilmapiiristä paljon hyvää, ja odotukseni ovat myös täyttyneet.

Työssäni parasta on asiakkaiden kohtaaminen ja keskustelu eri taustoista tulevien ihmisten kanssa. Se herättää aina ajatuksia ja luo mahdollisuuden tehdä asioita uusilla tavoilla. Onneksi työhöni kuuluu paljon sidosryhmäyhteistyötä. Lisäksi minusta on hienoa pystyä tukemaan nuoria suunnittelijoita kokeneempana työkaverina.

Oman työmotivaationi kannalta on tärkeää, että työlläni on merkitystä ja pystyn allekirjoittamaan sen, mitä organisaatiossani tehdään. Toivon, että pääsen tulevina vuosina näkemään, miten kiertotalous tulee osaksi kaupunkien toimivaa arkea ja jalkautuu yhä luontevammin hankkeiden toteutukseen.

Päivi Laakso katsoo kameraan talvisessa auringonnousussa kaupunkiympäristössä.

Työpöydällä infrahankkeen koko kaari

Ennen Sitowiseä työskentelin toimitusjohtajana maarakentamisen kiertotaloutta edistävässä yhtiössä Turun seudulla. Halusin kuitenkin päivittää osaamistani ja nähdä, mitä kaikkea alalla on juuri nyt pinnalla, joten palasin takaisin urani alkuvaiheilta tuttuun konsulttitoimintaan.

Minusta on mielenkiintoista ja motivoivaa laajentaa osaamistani koko ajan, ja tykkään tarkastella asioita suurina kokonaisuuksina.

Sitowise tarjoaa alan nykytilanteeseen erinomaiset näkymät. Palvelutarjontamme on laaja, ja projekteissa yhdistellään useiden eri toimialojen osaamista. Pääsen näkemään infrahankkeiden koko kaaren aina kaavoituksesta konkreettisten kunnallistekniikan ratkaisujen suunnitteluun.

Myös PIMA-hankkeet ovat tärkeä osa kestävää kaupunkikehitystä, kun esimerkiksi vanhoille teollisuusalueille suunnitellaan asuinrakentamista. Olen saanut osallistua kaupunkirakentamisen edistämiseen PIMA-projekteissa esimerkiksi kotikaupungissani Turussa, ja on ollut hienoa nähdä, miten maa-alueille syntyy uusia kestäviä käyttömahdollisuuksia.

Toiminkin mielelläni linkkinä eri osastojen välillä ja kokoan yhteen asiakkaidemme tarvitsemaa osaamista. Laajoissa toimeksiannoissa kyse on myös oppimisprosessista, jonka eri kehitysvaiheet ovat nähtävissä vasta hankkeen valmistuttua.

Kuva
The Smart City Company

Olisiko Sitowise sinulle sopiva työnantaja?

Meillä Sitowisessä työskentelee ainutlaatuinen joukko rakennetun ympäristön asiantuntijoita. On insinööriä, devaajaa, maantieteilijää, sosiologia, biologia ja monia muita. Olisitko yksi meistä?