Aloitin työskentelyn Sitowisellä jo opintojeni ohella, ja vuoden 2022 alusta olen toiminut vakituisena rakennuttajainsinöörinä. Kirjoitin myös opinnäytetyöni Sitowiselle aiheesta vastuullisuus rakennuttamisen toimialalla. Kehityssuunta on ollut hyvä jo vuosia, mutta keskustelu on usein suurpiirteistä. Toimistoissa ja työmailla kaivataan lisää tietoa siitä, miten vastuullisuus on mahdollista huomioida ihan jokapäiväisessä työssä.

Toimintakulttuurin muutos on jo havaittavissa

Jotta yritys voi toimia vastuullisesti, huomiota on kiinnitettävä koko toimitusketjuun alkaen tuoteosatoimittajista ja materiaalihankinnoista. On aivan eri asia tuoda Suomeen rahtilaivalla erikoispuuta toiselta puolen maailmaa kuin käyttää kotimaista puutavaraa.

Jo suunnitteluvaiheessa on mahdollista ohjata rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälkeä.  Voimme esimerkiksi valita materiaaleja, jotka pystytään hyödyntämään purkamisen jälkeen mahdollisimman laajasti.

Haastattelin lopputyössäni kyselytutkimusosioon 12:ta rakennuttamistehtävissä toimivaa Sitowisen projektipäällikköä. Heidän mukaansa rakennusalalla työskentelevät henkilöt ovat pääsääntöisesti kiinnostuneita vastuullisuuden edistämisestä.

Myös tilaajat pohtivat vastuullisuutta jopa jo ennen yhteydenottoa konsulttiin, mikä auttaa meitä asiantuntijoita ottamaan asian puheeksi ja aloittamaan keskustelun myös vaihtoehtoisista ratkaisuista. Yhtenä selvänä kehityskohteena on kuitenkin kansantajuistaa vastuullisuuden käsitettä niin, että se ymmärretään niin rakennustyömailla kuin suunnittelutoimistoissakin.

Uskon vahvasti, että isot lainsäädäntömuutokset tulevat lähitulevaisuudessa ohjaamaan rakennusalaa aiempaa enemmän. Toimintakulttuurin muutos on jo käynnissä, ja se on hieno asia!

Kokemuksia kannattaa jakaa kahvipöytäkeskusteluissa

Haluaisin alleviivata keskustelun merkitystä vastuullisuuden edistämisessä. Raporttien ja seminaariesitelmien rinnalla on tärkeää jakaa hyväksi havaittuja toimintatapoja ja kokemuksia vaikka kahvipöytäkeskusteluissa.

Työkaveri voi antaa itselle sen tuntuvimman käytännön esimerkin siitä, mitä vastuulliset valinnat vaativat ja mitä niillä voi saada projekteissa aikaan. Konkreettisten kokemusten jakamisen pohjalta on mahdollista laatia tarkistuslistoja ja ohjeita eri työtehtäviin.

Pidän Sitowiseä vastuullisuudessa yhtenä alan johtavista toimijoista. Vastuullisuustyö pohjataan Sitowisellä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joten näköala on globaali, vaikka vastuullisuus näkyy ihan arjen tekemisessä. Tietoa on paljon saatavilla, ja hankkeiden hallinnassa käytetään vastuullisuustyökalua, mikä on edelläkävijöidenkin joukossa aika harvinaista.

Vastuullisuus voi näkyä pienissäkin projekteissa

Vastuullisuustekojen ei tarvitse olla suuren suuria, vaan pienissäkin projekteissa voidaan tehdä jotakin. Keskustelen esimerkiksi parhaillaan yhden asiakkaan kanssa siitä, mitä laitteita ja tavaroita voimme hyödyntää vanhoista tiloista, kun suunnittelemme uusia. Toisessa projektissa pyrimme puolestaan maksimoimaan sähköauto- ja polkupyöräpaikkojen määrän.

Yhtenä selvänä kehityskohteena on kuitenkin kansantajuistaa vastuullisuuden käsitettä niin, että se ymmärretään niin rakennustyömailla kuin suunnittelutoimistoissakin.

Jo suunnitteluvaiheessa on mahdollista ohjata rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälkeä.  Voimme esimerkiksi valita materiaaleja, jotka pystytään hyödyntämään purkamisen jälkeen mahdollisimman laajasti. Myös purkukartoituksen laatiminen tehostaa työmaan jätteiden kierrätystä ja nostaa purkumateriaalien hyödyntämisastetta selvästi.

Konkreettisia vaikutuksia voidaan saada aikaan myös ympäristöluokituksilla ja -työkaluilla. Esimerkiksi suomalaisiin olosuhteisiin suunniteltu RTS-ympäristöluokituksen työkalu auttaa ohjaamaan rakentamisen ympäristövastuullisuutta yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaan. Erilaiset alan järjestöt ja tutkimuslaitokset tarjoavat koko ajan uusia laskentamalleja ja laskureita. Ne auttavat huomioimaan hiilijalanjäljen rinnalla hiilikädenjäljen, eli positiiviset ilmastovaikutukset.