Sitowise Group Oyj:n vuosiraportoinnin kokonaisuus 2021 on julkaistu. Kokonaisuuden muodostavat vuosikertomus ja yritysvastuuraportti, hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti.

Sitowise julkaisi tilinpäätöksensä ensimmäistä kertaa European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti. Yritysvastuuraportti sisältää päästölaskennan lisäksi ensimmäistä kertaa EU:n taksonomia-asetuksen mukaisia tietoja. Sitowise on asettanut vastuullisuusohjelmassaan tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuoteen 2025 mennessä.

Vuosiraportoinnin materiaali on saatavilla osoitteessa www.sitowise.com/fi/vuosikertomus ja palkitsemispolitiikka on julkaistu osoitteessa www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/palkitseminen.