Sitowise järjestää pääomamarkkinapäivän analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja muille pääomamarkkinoiden edustajille sekä tiedotusvälineiden edustajille Espoossa tänään 7. kesäkuuta 2023.

Tilaisuudessa Sitowisen johto kertoo yhtiön strategiasta ja kasvun ja kannattavuuden ajureista strategiakaudella 2023–2025. Innovaatiot, vastuullisuus ja tehokkuus ovat avainasemassa strategian toteuttamisessa.   

Sitowise ei julkista uusia strategisia tai taloudellisia tavoitteita tilaisuuden yhteydessä. Esitykset sisältävät muun muassa seuraavat tiedot, jotka ovat sijoittajia kiinnostavia, mutta joita ei pidetä olennaisina tietoina yhtiöstä: 

  • Sitowisen tahtotilana on kasvattaa jatkuvalaskutteisten palvelujen (recurring revenue) osuus 10 %:iin liikevaihdosta strategiakaudella 2023–2025  

  • Sitowisen tahtotilana on kaksinkertaistaa vastuullisuuspalveluihin liittyvä liikevaihto nykyisestä noin 5 miljoonasta eurosta strategiakaudella 2023–2025 

  • Yhtiö julkaisee myös seuraavat vuositason herkkyystiedot, jotka on laskettu liiketoiminnan nykyiselle laajuudelle:  

Työpäivien määrä 

+/- 1 työpäivä 

+/- 0,7-0,9 milj. euroa 

vaikutus liikevaihtoon ja kannattavuuteen 

Sairauspoissaolot 

+/- 1 %-yksikköä 

-/+ 2 milj. euroa 

vaikutus liikevaihtoon ja kannattavuuteen 

SEK/EUR -kurssimuutos 

+/-10 % 

+/- 4 milj. euroa 

vaikutus liikevaihtoon 

Sitowisen pääomamarkkinapäivä alkaa tänään klo 13.00 ja tilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa Capital Markets Day 2023 (videosync.fi). Tapahtuman ja materiaalien kieli on englanti. Esitysmateriaalit lisätään yhtiön internetsivuille tapahtuman jälkeen. 

Lisätietoja: ir@sitowise.com  

Sitowise lyhyesti: 

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Suunnittelu- ja konsultointiosaamisemme mahdollistaa vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen. Sitowise tarjoaa palveluita Suomessa ja Ruotsissa liittyen kiinteistöihin ja rakennuksiin, infrastruktuuriin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Globaalit megatrendit tuovat mukanaan valtavia muutoksia, jotka vaativat rakennetun ympäristön älykkyyden uudelleenmäärittelemistä – tähän viittaa visiomme Redefining Smartness in Cities. Konsernin vuoden 2022 liikevaihto oli 204 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 2 200 asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella SITOWS.