Metsään.fi on metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden maksuton asiointipalvelu, jossa metsänomistaja voi tarkastella omistamiensa metsätilojen tietoja ja suunnitella metsäomaisuutensa hoitoa. Palvelulla on noin 100 000 käyttäjää. Asiointi metsänomistajien suosimassa verkkopalvelussa helpottuu, ja metsävaratieto saadaan entistä paremmin hyötykäyttöön. 

Suomen suurin metsänomistajien sähköinen asiointipalvelu Metsään.fi on uudistumassa. Uudesta Metsään.fi 2.0 -palvelusta tulee alustariippumaton palvelu, joka tuo yhteen metsänomistajat ja alan toimijat. Palvelu mahdollistaa uuden metsätalouden kannustejärjestelmän (Metka) mukaisten tukien hakemisen.

Sitowise suunnittelee uuden verkkopalvelun yhteistyössä älykkäiden metsäjärjestelmien asiantuntijayritys Bitcomp Oy:n kanssa. Projektin arvo ylläpito- ja jatkokehityksineen on noin 3,1 miljoonaa euroa. Sitowise ja Bitcomp toimittavat järjestelmän Suomen metsäkeskukselle ryhmittymänä.

– Olemme pitkään luoneet erilaisia elinympäristön smart city -ratkaisuja. Näemme metsäomaisuuden oleellisena osana tätä kokonaisuutta. Olemme jo johtavia toimittajia rakennetun ympäristön ja liikkumisen paikkatietopohjaisissa järjestelmissä, ja nyt yhdistämme voimamme metsätoimialan ykkösosaajan Bitcompin kanssa metsäsektorin digitalisaation edistämiseksi, sanoo Mikko Ristikangas, joka toimii johtajana Sitowisen Digitaaliset ratkaisut -liiketoiminnassa.

metsaan.fi palvelu uudistuu
Sopimus allekirjoitettiin 16.5.2022 Espoossa. Kuvassa vasemmalta oikealle Sitowisen Digitaaliset ratkaisut -liiketoiminnan johtaja Teemu Virtanen, Suomen metsäkeskuksen kehitysjohtaja Tapani Hämäläinen, Bitcomp Oy:n toimitusjohtaja Tapani Stjernvall, Bitcompin myyntijohtaja Jani Heikkilä, johtaja Ari Eini Suomen metsäkeskuksesta sekä johtaja Mikko Ristikangas Sitowisen Digitaaliset ratkaisut -liiketoiminta-alueelta.

Uudistus helpottaa metsänomistajan sähköistä asiointia

Suomen metsäkeskuksen ylläpitämä Metsään.fi on kansainvälisestikin edistyksellinen sähköinen asiointipalvelu. Se on kaikille metsänomistajille avoin julkinen palvelu, jossa tarkat metsätiedot ja viranomaispalvelut ovat saatavilla saman järjestelmän kautta. Se on suurin ja tunnetuin metsänomistajien käyttämä sähköinen palvelu Suomessa. Palveluun kirjauduttiin vuoden 2020 aikana yli 300 000 kertaa.

Uudistuksen taustalla on se, että Metka-lainsäädäntö korvaa kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) vuoden 2024 alussa, minkä johdosta tukien hakutoiminnallisuudet on uudistettava. Lisäksi nykyisen Metsään.fi -palvelun tekninen alusta on elinkaarensa päässä.

Käyttäjän kannalta tärkeintä uudistuksessa on sähköisen asioinnin helpottaminen, kertoo Suomen metsäkeskuksen kehitysjohtaja Tapani Hämäläinen.

– Palvelussa voi jatkossa asioida laitteesta riippumatta, kun nykyinen palvelu on suunniteltu käytettäväksi työasemalla. Jatkossa voimme tarjota entistä paremmat sähköisen asioinnin palvelut metsänomistajille ja metsäalan toimijoille. Metsäkeskukselle oli myös tärkeää, että ratkaisu toteutetaan AWS (Amazon Web Services) -pilvipalveluun Metsäkeskuksen pilvistrategian mukaisesti.

Uudistus on osa Metsäkeskuksen digitiekarttaa, jossa kaikki sen operatiiviset järjestelmät uudistetaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Suomen metsäkeskus on osa välillistä valtionhallintoa.

Sujuva asiointi aktivoi hoitamaan metsiä

Uudesta Metsään.fi 2.0 palvelusta rakennetaan käytettävyydeltään tämän päivän vaatimuksia vastaava sähköinen asiointipalvelu, joka aktivoi entistä paremmin metsänomistajia tekemään metsänhoidollisia päätöksiä, tiivistää Bitcompin myyntijohtaja Jani Heikkilä.

Käytettävyyden kannalta näkyvin muutos on, että palvelu suunnitellaan myös mobiililaitteella käytettäväksi.

– Palvelun näkymät toteutetaan siten, että käyttö onnistuu myös mobiililaitteella vaikka maastossa liikkuessa. Erillistä sovellusta ei tarvita, Heikkilä kertoo.

Suunnittelussa kiinnitetään huomiota palvelussa tapahtuvaan viestintään. Tavoitteena on helpottaa ja aktivoida sähköistä asiointia metsänomistajien ja esimerkiksi metsäpalveluyritysten sekä puunostajien välillä.

– Jatkossa Metsään.fi on entistä enemmän myös kohtaamispaikka. Kun metsänomistaja jättää palvelun kautta metsänhoitoon liittyvän yhteydenottopyynnön, se tavoittaa palveluntarjoajan ja johtaa kaupallisen prosessin alkamiseen, Heikkilä kertoo tavoitteista.

Käyttäjille tärkeät ominaisuudet säilyvät palvelussa jatkossakin. Palvelussa voi esimerkiksi selailla omien metsätilojen tietoja, lähettää ja vastaanottaa yhteydenottopyyntöjä sekä hoitaa viranomaisasiointia.

Metsään.fi 2.0 -palvelun suunnittelu aloitetaan kesällä 2022, ja uusi palvelu otetaan käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä, jolloin vanha palvelu poistuu käytöstä.