Selvitimme toteutusvaihtoehtoja, joiden avulla Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen järjestämillä linja-autoliikenteen vuoroilla sekä markkinaehtoisen liikenteen vuoroilla asiakkaat voivat matkustaa käyttämällä yhtä lipputuotetta.

Laadimme suosituksen yhteiskäyttöisen lipputuotteen toteuttamiseksi sekä päivitimme ELY-keskuksen kilpailutusasiakirjojen liitteen Lippu- ja maksujärjestelmävaatimukset yhteiskäyttöistä lipputuotetta vastaavaksi. 
 

  • Tilaaja:
    Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
  • Toteutusajankohta:
    2020-2021

Asiakkaalle tarjottuja palveluita