Väylävirastolla on samanaikaisesti käynnissä reippaasti yli sata tie-, rata- ja vesiväylähanketta. Hankkeet ovat siis iso osa Väylän toimintaa ja siten viestintää. Teimme Väylävirastolle ehdotuksen hankeviestinnän kehittämisestä ja idealistan toimenpiteistä, joiden avulla vahvistetaan Väylän positiivista kuvaa, viestinnän ääntä ja vuorovaikutteista viestintätapaa.

Työtä lähdettiin purkamaan viiden kohdan idealistan avulla. Tavoitteena oli kehittää hankeviestintää vaikuttavampaan, myönteisempään ja vuorovaikutteisempaan suuntaan.

”Viestinnän muodot kehittyvät jatkuvasti. Meille on tärkeää, että Väylän viestinnän palvelut näkyvät asiakkaille eri puolella Suomea yhtä laadukkaina ja tukevat samalla mielikuvaa Väylästä hyvänä naapurina.”

Hanna Ackley, viestintäpäällikkö, Väylävirasto

Tarinankerronnan ja keskustelevan viestintätyylin hyödyntäminen hankeviestinnässä edistävät työn tavoitteita.

Ideamme hankeviestinnän kehittämiseksi:

 1. Sisältökonseptit tukemaan viestintää
 2. Vuorovaikutteinen viestintä
 3. Viestijän roolin kirkastaminen
 4. Vastuullisuus
 5. Ilme ja tunnistettavuus 

Idealistan toimenpiteiden avulla hankeviestintä palvelee paremmin sen tavoitteita. Selkeys, johdonmukaisuus ja vastuullisuus edellä.

 • Tilaaja:
  Väylävirasto
 • Toteutusajankohta:
  2019
 • Kuvaus:
  Vaikuttavan hankeviestinnän ehdotus Väylävirastolle
 • Sijainti:
  Valtakunnallinen
 • Palvelut:
  Viestintä ja vuorovaikutus

Asiakkaalle tarjottuja palveluita