Tampereen kaupungin tilauksesta tehdyssä työssä tutkittiin energiansäästöpotentiaalia erilaisilla energiatehokkuustoimenpiteillä (rakenteellinen energiatehokkuus ja uusiutuva energia). Työssä käytettiin uutta menetelmää, jolla louhittiin lupatiedoista yksityiskohtia rakennuksissa aiemmin tehdyistä toimenpiteistä.

Tämän tiedon avulla luotiin rakennusten nykytilanteen kokonaiskuva, jonka pohjalta luotiin arvio rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta tulevana vuosikymmenenä. Lopuksi menetelmää sovellettiin myös koko Tampereen laajuiseen arvioon. Lopputuotteena syntyi arvio potentiaalista pienentää energiankulutusta ja energiankulutuksen hiilipäästöjä. Työllä haettiin lähtökohtia Tammelan energiatehokkuustoimenpiteiden kiihdyttämiseen.

 • Tilaaja:
  Tampereen kaupunki
 • Toteutusajankohta:
  2020
 • Kuvaus:
  Tammelan olemassa olevien rakennusten energiatehokkuustoimenpiteet
 • Sijainti:
  Tampere

Asiakkaalle tarjottuja palveluita