Koulun päärakennus on rakennettu eri vaiheissa alkaen 1980-luvulta. Vuonna 2018 valmistui koulun laajennus. Yksi iso tavoite koko hankkeessa on hyvien sisäolosuhteiden varmistaminen muun muassa valaistuksen, akustiikkasuunnittelun sekä turvallisuusratkaisujen osalta. Sitowise vastaa kohteen akustiikkasuunnittelusta.

Sitowisen akustikot tekivät kohteeseen akustisia lähtötietomittauksia, joilla selvitettiin säilytettävien seinien ilmaääneneristävyyttä, lattian kautta siirtyvän askeläänentasoa ja nykyisiä huonevaimennuksia jälkikaiunta-aikamittauksilla. Mittausten perusteella määritettiin säilytettäviin rakenteisiin parannuksia. Kohteeseen asetettavista akustisista vaatimuksista sovittiin tilaajan ja käyttäjän kanssa heti alkuun, jotta itse suunnittelutyö pystyi käynnistymään tehokkaasti.

Akustikko on rakennesuunnittelijan kanssa määrittänyt kaikkien uusien seinien rakenteet sekä vanhojen parannukset riittävän ääneneristävyyden takia ja määrittänyt arkkitehdille tarvittavat dB-arvot sisäoville ja –lasiosille. Useimmissa paikoissa pystyttiin parantamaan olemassa ollutta ääneneristävyyttä. Lisäksi käytiin läpi haastavia detaljeja meluavien tilojen rakenteiden liitosdetaljeista.

Arkkitehdin kanssa on määritetty tilojen huoneakustiset ratkaisut, joilla on vähennetty tilojen jälkikaiunta-aikaa ja täten parannettu tiloissa puheen ymmärrettävyyttä sekä pienennetty mahdollisia melutasoja. LVI-suunnittelijan suunnitelmat on kommentoitu varsinkin ääneneristävyyden osalta, jotta ääni ei pääse kiertämään ilmanvaihdon kanavistoa pitkin tilasta toiseen. 

  • Tilaaja:
    Saamelaisalueen koulutuskeskus
  • Toteutusajankohta:
    2023-2025

Asiakkaalle tarjottuja palveluita