Selvityksessä on tarkasteltu Rovaniemen lentoaseman (EFRO) liikennöitävyyttä nykyistä EU-sertifkaattia suurempien ilma-alusten osalta. Lentoasema on nykyisessä EU-sertifikaatissa määritelty 4D-viitekoodin lentoasemaksi.

Rovaniemen lentoasemalla vierailee vuosittain suurempia E- ja F-viitekoodin ilma-aluksia. Asiakas sai kattavan selvityksen siitä, mitkä ovat nykytilan mahdollisuudet vastaanottaa suurempia ilma-aluksia ja miten infraa tulisi muuttaa, jotta liikennöinti olisi sujuvampaa.

Asiakkaan on mahdollista hyödyntää työn prosessia myös muiden maakuntakenttien osalta vastaavissa tarkasteluissa.

 • Tilaaja:
  Finavia
 • Toteutusajankohta:
  2019-2020
 • Sijainti:
  Rovaniemi
 • Kuvaus:
  Tarkastelimme lentoaseman liikennöitävyyttä suurempien ilma-alusten osalta.

Asiakkaalle tarjottuja palveluita