Vedenalaisen maailman kunto ei ole samalla tavalla nähtävissä kuin muun rakennetun infran, eikä ole itsestäänselvyys, että vedenalaiseen maailmaan tehdään korjaustöitä tai pitkäjänteistä kunnon seuraamista. Tässä Helsingin kaupunki on ollut innovatiivinen edelläkävijä ja halunnut tehdä kattavat tutkimukset rantarakenteisiin.

Helsingin kaupunki on tehnyt inventointia osissa jo usean vuoden ajan ja tutkimuksia on jatkettu Sitowisen kanssa niin, että kaikki rakenteet saatiin tarkastettua ja tehtyä kuntoarvio. Osissa kohteista historiaa voi olla yli 100 vuoden takaa, jolloin taustatietoja ei tarkasti ole olemassa.

Helsingin monivaiheinen ja rikas historia merenranta- ja satamakaupunkina tekee tarkastustoiminnasta alueella erityisen mielenkiintoista. Kohteet koostuvat niin historiallisista ranta- ja satamarakenteista kuin moderneista taitorakenteista.

Tarvittaessa vedenalaisia keilauksia voidaan täydentää sukellustarkastuksilla tai erilaisilla ainetta rikkovilla tutkimuksilla. Näin saavutetaan syvällisempi ymmärrys rakenteen kunnosta ja samalla saadaan myös kerättyä tarvittavat lähtötiedot korjaussuunnittelua varten.

  • Tilaaja:
    Helsingin kaupunki

Asiakkaalle tarjottuja palveluita