Tarkastelussa luotiin kuva Ranta-Kartanoon kaavoitettujen rakennusten vaikutuksesta alueen ja sen ympäristön katutason tuuliolosuhteisiin. Lisäksi tarkasteltiin säteilymallinnuksen avulla ulkotilojen pienilmasto-olosuhteita. Analyysin avulla todennettiin, että alueelle tuleva korkeahko rakentaminen ei aiheuta erityisiä tuulihaittoja. Pienilmastoanalyysin tuloksia on hyödynnetty alueen tarkemmassa suunnittelussa.

Tuulisimulaatioita tuotti alikonsulttina Numerola Oy

 • Tilaaja:
  Lahden kaupunki
 • Toteutusajankohta:
  2019-2019
 • Kuvaus:
  Ranta-Kartanon tuulisuus ja pienilmastoanalyysi
 • Sijainti:
  Ranta-Kartano, Lahti