Uuteen Teiden ja ratojen meluesteiden suunnitteluohjeeseen on yhdistetty ja päivitetty aiemmin erillisinä julkaistujen Tien meluesteiden suunnittelu (LO 21/2015)​ ja Rautateiden meluesteet (RHK B11)​ ohjeiden sisällöt. Ohjepäivityksen yhteydessä työryhmä päivitti myös InfraRYL luvun 45110 Meluesteet. Samanaikaisella päivityksellä varmistettiin meluesteiden suunnittelua käsittelevien ohjeiden yhtenevyys. 

Aiemmat teiden ja ratojen meluntorjunnan suunnitteluun liittyvät ohjeet on nyt yhtenäistetty ja laitettu yksiin kansiin.   Ohjetta voidaan Väyläviraston hankkeiden lisäksi hyödyntää myös muiden meluntorjuntahankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

 • Tilaaja:
  Väylävirasto
 • Toteutusajankohta:
  2018-2021
 • Kuvaus:
  Teiden ja ratojen meluesteiden suunnitteluohjeen laatiminen
 • Sijainti:
  Valtakunnallinen

Meluesteiden suunnitteluohjetta noudatetaan maanteiden ja rautateiden meluesteiden suunnittelussa​, arvioitaessa maanteiden ja rautateiden meluesteiden tarpeellisuutta​ sekä esteiden sijainnin, akustisten ominaisuuksien, ulkonäön ja rakenteen suunnittelussa​. Ohje soveltuu laatuvaatimukseksi urakkaan, joka sisältää suunnittelun​. 

Ohje on julkaistu koekäyttöön heinäkuussa 2021. Teiden ja ratojen suunnitteluohje on saatavilla Väyläviraston nettisivulta.

Meluesteohje toimii suunnittelijan työkaluna.

Asiakkaalle tarjottuja palveluita